WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Thursday, 9 July 2009

မင္းနီရပ္သို.အလည္တစ္ေခါက္( ဆက္ရန္)မင္းနီရပ္ သို. အလည္တစ္ေခါက္
...........................................
အပိုင္း(၁)

ျမန္မာအဲယားေ၀း လီယဥ္ေခ် သည္ တရိြတရိြႏွင့္ရိုးမေတာင္ထက္သို. တက္လာနိန္ခ်ိန္တြင္ အကြ်န္ႏွလံုးသားမ်ား တတုန္းတုန္းခုန္လာသည္။ ေခာတ္မမွီ ဆီးေရာင္တိကြာ၊ ေခာတ္ေနာက္က်နိန္ျပီျဖစ္ေသာ ထိုေခာတ္ေက်ာက္သီးအရြယ္လီယည္ပ်ံထက္၌
အကြ်န္သည္ အႏၱရာယ္ကင္းဂါထာကို ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ မရတစ္ေခါက္ ရတစ္ေခါက္ ရြက္လ်က္ဟိသည္။ မားမားမတ္မတ္ႏွင့္ ေဒနိန္.ထိ မျပိဳမလဲေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဖရခိုင္ျပည္တြက္ ရပ္တည္လာေသာ ရခိုင္ရိုးမကို ခ်ီးက်ဳးလိုက္မိသည္။ ေနာက္ မိနစ္ ၃၀
ေလာက္ၾကာျပီးေသာအခါ အကြ်န္မီြးရပ္ျမီ၏ အေငြ.အသက္တိ အကြ်န္ႏွေခါင္းေပါက္သို. တိုး၀င္လာသည္။ အကြ်န္ေက်ာင္းနိန္စဥ္အခါက အိမ္သို.ျပန္လ်ွင္ သတင္းမီးနိန္က်ျဖစ္ေသာ ရျဖီးခ်ပ္ေတာင္ ကိုလီယဥ္ထက္က လွမ္းျမင္ရသည္။ "ေအာ္..ရခိုင္ျပည္"
ဟုစိတ္ထဲရြယ္ရြတ္လိုက္မိသည္။ ကေကာင္းမၾကာလိုက္ စစ္ေတြလီဆိပ္သို. အကြ်န္ရို. လီယဥ္ပ်ံ ဆိုက္ေရာက္သည္။ အဖရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ၈ ႏွစ္မ်ွ၀ီးကြာခရေသာ အကြ်န္သည္ လီယဥ္ပ်ံထက္ဆင္းလိုက္သည္ ႏွင့္ ၾကက္သီးတိထမိသည္။ ေအာက္မိစိတ္ျပင္းျပစြာ
ႏွင့္ေစာင့္ခရေသာ အကြ်န္၏အခ်ိန္တိကို အကြ်န္ခ်က္ခ်င္းမိပိုက္လိုက္ျပီး အဖ ရင္ခြင္သို. အကြ်န္ ၀မ္းနည္း၊၀မ္းသာစိတ္ ေရာလ်က္ ခို၀င္လိုက္မိသည္။အဖ လက္ေဆာင္အျဖစ္ သန္.ရွင္းၾကင္လင္ေသာပင္လယ္လီကို အစာအိမ္ေအာက္ ခရင္းထိ အားရဘားရ
သ်ွဳသြင္းလိုက္ျပီးေနာက္ အကြ်န္၏ စိတ္ခႏၵာ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးလားသည္ကို ခံစားမိလိုက္သည္။ ရခိုင္ျပည္၏ ျမိဳ့ေတာ္အတိုင္းအတာအရ ေဒလီယဥ္ပ်ံကြင္း အလြန္တစ္ရာမွေသးငယ္လွေသာ္လည္း ရခိုင္သားတိတြက္ဘုရားက လက္ေဆာင္ပီးထားေသာ
အရာတစ္ခုပိုင္ဖက္တြယ္ထားရသည္။ ရာသီဥတု ၾကည္လင္အီးခ်မ္းလ်က္ဟိျပီး၊ ပုစြန္ဆီ မိုးသားေကာင္းကင္ေအာက္ စိမ္းစိုလမ္းဆန္းနိန္ေသာ အဖျပည္ဖြား အပင္တိ ႏွင့္လွခ်င္းတိုင္းလွနိန္ကတ္သည္။ အဖျမီကို ျခီခ်မိသည္ႏွင့္ ရခိုင္လီသံ ပေပါက္ႏွင့္ အား
ရဘားရေျပာတတ္ေသာ အဖရခိုင္ျမီဖြား သီြးရင္း၊သားရင္းတိ ႏွင့္အကြ်န္တဖန္ျပည္လည္ဆံုတိြရသည္။ ရခိုင္ျပည္စစ္ေတြျမိဳ့ သည္ လြန္ခေရ ၈ႏွစ္ ႏွင့္ႏိွင္းဆာလွ်င္ဇာတစ္ခုေလ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွု မတိြရေသာ္လည္း စစ္ေတြနွင့္အဖျမီကိုခ်စ္ေသာ အကြ်န္အတြက္
ထာ၀ရမရိုးေသာ ဘံုကမၻာျဖစ္သည္။ အထူးအဆန္းတစ္ခုအျဖစ္ တတ္(ခ)စီ ဟုေခၚေသာ သံုးဘီးကားမ်ားက ခရီသည္တိတြက္ ျမိဳ့ထဲ၊လီဆိပ္ အလားအျပန္ ၀န္ေဆာင္မွုပီးနိန္သည္ကိုတိြရသည္။ ဥေရာပအဆင့္အတန္းႏွင့္အသားက်လာေသာအကြ်န္သည္ ထို
သံုဘီးကားတတုန္တုန္းႏွင့္ မိမိ၏တည္းခိုမည့္ Palace Hotel သို. ခရီးဆက္လာခ်ိန္တြင္ ရင္တြင္း၌ ဆန္းၾကယ္ေသာစိတ္ခံသားမွုတိျဖစ္ေပၚနိန္သည္။


အပိုင္း(၂)

လီဆိပ္မွ လမ္းမၾကီးအတိုင္း သံုးဘီးကားေခ် တတုန္းတုန္းေမာင္ႏွင္နိန္ခ်ိန္တြင္ အတိတ္ကအရပ္တိ အကြ်န္စိတ္ထဲ တျဖိန္းျဖိန္းေပၚလာသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ျမိဳ့တစ္ျမိဳ့ႏွင့္ အလားတူနိန္ေသာ ေဒျမိဳ့သည္တစ္ျခားအရပ္ေဒသကလူတိအတြက္
အထင္ေသးစရာ၊လူရယ္စရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိန္ပါလိမ့္မည္။ ေယေကေလ့ အဆင့္အတန္႔မမီေသာ ေဒျမိဳ့ေခ်သည္ အကြ်န္႔ဘ၀ဒိုင္ယာရီတြက္ မဟာဆန္ေသာ နိရက္တိရီြးဖူးခသည္။ အကြ်န္႔အတြက္ ေဒျမိဳ့ေခ်သည္ထာ၀ရသုခကမၻာတစ္ခု၊ အကြ်န္၏ ဘ၀ အဆစ္ တစ္ခ်ိဳ.ကို ေဒျမိဴ့ေခ်ႏွင့္ အတူအကြ်န္ရင္ဆိုင္ခဖူးသည္။ ထိုသံုးဘီးကားေခ် Palace Hotel ၾဟီ့ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အကြ်န္အေတြးတိ ျပတ္လားသည္။ ပြင့္လင့္ရိုးသားေသာ ရခိုင္သီြးရင္းတိက အကြ်န္႔ အထုတ္တိကို ဟိုတယ္ထဲသို႔ ကူထမ္းပီးကတ္သည္။ ဟိုတယ္
ေကာင္တာက စာရီးမေခ်က အျပံဳးပန္းတိႏွင့္ဆီးၾကိဳသည္။ ထိုကလိန္.ေမေခ် အသားအရီသည္ညိဳျပာေရာင္ဟိျပီး မဲႏွက္ေတာက္ေျပာင္နိန္ေသာ ဆံပင္တိကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ပုလဲသြားတန္းေခ်တိနန္.ေရာေထြးနိန္ေသာ ထို ပပြင့္လလင့္အျပံဳးေခ်တိသည္ အကြ်န္႔အား
အတိတ္က ဇာတ္လမ္းတိကို ေရာင္ျပန္ဟန္စီသည္။ အကြ်န္႔သည္အဖျမီက ပင္လယ္မေခ်တိႏွင့္ျပန္ဆံုတိြခြင့္ရလိုက္ယာျဖစ္သည္။ အခန္းထဲတြင္တနားေခ် အနားယူလိုက္ျပီ အကြ်န္စာသင္ဖူးခေသာ ဘုန္ၾကီးေက်ာင္းကို ဆိုက္ကားႏွင့္အကြ်န္ထြက္လာသည္။
ဘုရားၾကီးႏွင့္ ေအးေစတီကုိ ဆိုက္ကားထက္က အကြ်န္လွမ္းၾကည့္လိုက္မိသည္။ ဘုရားၾကီးထဲသို႔၀င္၍ ဘုရား၀င္ဖူးမည္ဟုစိတ္ကူးမိေသာ္လည္း အ၀င္၀၌ ျမန္မာစစ္သားမ်ား သနတ္တိကိုင္၍ေစာင့္နိန္ျခင္းေၾကာင့္အကြ်န္မ၀င္ျဖစ္ခပါ။ စိတ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ ဆိုက္ကားဆရာအား ဘုန္ၾကီးေက်ာင္းကိုတိုက္ရိုက္ႏွင္း ရန္ေျပာလိုက္ျပီး ဘုရားဖူးခ်င္ေသာစိတ္ကိုမ်ိဳခ်လိုက္မိသည္။ အကြ်န္ခိုလံူဖူးခေသာထိုဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသည္ လြန္ခေရ ၈ႏွစ္ႏွင့္ႏွိုင္းဆာလ်ွင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္စံုတစ္ရာမတိြရပါ။ ေက်ာင္းထက္သို.ျခီလွမ္းတိ ဦတည္လိုက္ခ်ိန္သည္ ဆရာေတာ္ေျပာခဖူးေသာစကားတိအကြ်န္႔နားထဲျပန္ၾကားေယာင္လာမိသည္။ "အေ၀း ... ေဒေက်ာင္းနန္.ငါစြာ သစ္ငုတ္၊ မင္းရို.တိက ဗ်ိဳင္းတိရာ၊လာကတ္ေတ ပ်ံလခကတ္ေတ။ ငါ စြာသစ္ငုတ္ ေ၀..ငါစြာသစ္ငုတ္" ။ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ တပည့္တိ အေပၚအေျပာအဆို ၾကမ္းတမ္းေသာ္လည္း တပည့္တိအေပၚ သံေယာဇဥ္အလြန္ၾကီးမားသည္။ အေတာင္စံုလို႔ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို စြန္႔ခြာခ်ိန္တြင္ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာျဖင့္ ဘ၀တြက္အဖို.မျဖတ္ႏိုင္ေသာ ၾသ၀ါဒတိ မိန္.ၾကားတတ္သည္။ ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္ လားေသာ တပည့္တိဘားက လက္ေဆာင္တိ၊စာတိ ေရာက္လာလ်ွင္ ေက်ာင္းရိွတကာ၊တကာမတိကို အေဘာင္ရရင္းႏွင့္ မေညာင္းတန္းေျပာျပတတ္သည္။ ေက်ာင္းခန္းထဲ၀င္လိုက္ခ်ိန္တြင္ အကြ်န္႔ပါးျပင္တြင္ မ်က္ရည္ေပါက္တိစီးက်လာသည္။ထိုေက်းဇူးသ်ွင္ ဆရာေတာ္ၾကီးကို အကြ်န္ဖူးခြင့္မရလိုက္ပါ။ ဆရာေတာ္္မပ်ံလြန္မီက အကြ်န္႔ဘားကို ရီြးထားခေသာစာတစ္ေစာင္ကို သူအခန္းထဲတြင္တိြ၍ တပည့္တိက အကြ်န္.ဘားကို ထည့္ပီးဖူးသည္။ အကြ်န္သည္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္အသစ္ႏွင့္စကားစျမည္ေျပာျပီး ကုန္တန္းဘက္
ကိုထြက္လာသည္။ အမွတ္(၂)က ေက်ာင္းနိန္ဘက္သူငယ္ခ်င္းတိႏွင့္ အကြ်န္ျပန္ဆံုခြင့္ရသည္။ ကုန္တန္းရပ္ကြက္လူနိန္မူစနစ္သည္ ဇာတစ္ခုေလ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမူမဟိ၊ ရပ္ကြက္သားမ်ား၏ ပင္ကိုယ္ရိုးသာမူတိလည္းအယင္အတိုင္းပင္။ ေျပာင္းလဲ
မႈတိကိုေျပာရလ်ွင္ အကြ်န္ရို.သူငယ္ခ်င္းတိျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဴ.က အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ တစ္ခ်ိဳ. အိမ္ေထာင္က်၊ တစ္ခ်ိဳ. စီးပြားေရးလုပ္ ယင္းပိုင္ ဘ၀ကို ၾကံဳေရပိုင္ရုုန္းကန္နိန္ကတ္သည္။ အမ်ိဳး၊သူငယ္ခ်င္း၊အသိမိတ္ေဆြတိႏွင့္ တိြျပီးေနာက္ တည္းခိုခန္းသို.
အကြ်န္တစ္ေယက္တည္းလမ္းေလ်ာက္ျပန္လာသည္။ ဟိုတည္တေရာက္ လမ္းမ်ားေမွာင္မိုက္လ်က္ဟိျပီး လမ္းဘဲတြင္ရခုိင္လူငယ္ေခ်တိ ျမန္မာေတးျခင္းဆို၊ဂီတတီးလ်က္ စစ္ေတြျမိဳ့၏ေမွာင္ေမွာက္ေသာည အရသာကို လူငယ္သဘာ၀ ေက်ာ္ျဖတ္လ်က္ဟိသည္။
အကြ်န္ဟိုတယ္သို႔အေရာက္တြင္ ၀န္ထမ္းေခ်တစ္ေယာက္က ဖေယာင္းတိုင္တိႏွင့္ဆီးၾကိဳသည္။ ၂၁ ရာစုေခာတ္ရခိုင္ျပည္တိုးတက္မူတိကို နဖူးတိြ ဒူးတိြ အကြ်န္ ခံစားမိလိုက္သည္။ ဖေယာင္းတိုင္ပီးလာေသာ ထိုကေလေခ်ကို ေက်းဇူတင္လ်က္အကြ်န္ သည္ တစ္ညတာတြက္
အိပ္စအနားယူလိုက္သည္။

မိုးထစေစာ ၆ နာရီတိအခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြေဆာင္း၏ ႏွင္းေငြျမဴမုန္ေခ်တိႏွင့္အတူ အကြ်န္ႏိုးထလာသည္။ ျပတင္းေပါက္ကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ စစ္ေတြ တစ္ျမိဳ့လံုး ျမဴတိႏွင့္အံုဆိုင္နိန္သည္ကိုတိြရသည္။ စစ္ေတြေဆာင္းႏွင့္၀ီးကြာခရေသာအကြ်န္သည္ မ်က္ႏွာ ပရုန္းနရုန္း
သစ္ျပီးကင္မရာကိုင္လ်က္ ဟိုတယ္ထက္ကဆင္းလာသည္။ ဟိုတယ္ရိွ သရက္ပင္တြင္ သရက္တန္ေခ်တိ ထိုးနိန္သည္ကို အကြ်န္ေမာ္ၾကည့္လ်က္ ၾကည္ႏွးုနိန္မိသည္။


အပိုင္း(၃)

ဟုတ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္က အကြ်န္အလြမ္းရဆံုးအပင္တိထဲတြင္ သရက္ပင္ႏွင့္ နပ်ိဳပင္တိထိပ္ဆံုးက ပါ၀င္ပါသည္။ ႏွင့္မႈန္ေခ်တိႏွင့္ ၀င္း၀ါ လွပနီေသာထိုသရက္တံေခ်တိကို အကြ်န္ဓာတ္ပံု ႏွစ္ပံုခန္. ရိုက္ယူလိုက္ျပီး ညင္နီေသာ၀မ္းကို ျဖည့္ရန္ လမ္းမၾကီး
လဖက္ရည္ ဆိုင္တန္းသို. လွမ္းေလ်ွက္ထြက္လာသည္။ အခ်ိန္ကား ၆နာရီ မိနစ္၃၀ ခန္. ျဖစ္မည္။ ျမဴ ေခ်တိ အံုဆိုင္းနီတုန္းျဖစ္သည္။ အရွီဘက္က နီမင္းကား သူ.ေရႊေရာင္ေကာေဇာၾကီးကို စစ္ေတြျမိဳ့သည္ ျဖာခ်ရန္ အားယူနီသည္။ အကြ်န္သည္ ၁၅ မိနစ္
ခန္႔လမ္းေလ်ာက္ျပီးေနာက္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္္ၾဟီ့(ရိွ) လမ္းမ ပလက္ေဖာင္းထက္တြင္၀င္ထိုင္လိုက္သည္။ ထိုဆိုင္အျပင္အဆင္ကား ေခာတ္ေနာက္က်လြန္းသည္။ ဆိုင္ထဲသို. မ်က္စိတစ္ခ်က္လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အသက္မျပည့္သိမ့္ေသာ အဖအေသ်ွတစ္၀က္ခန္ွ.
အလုပ္လုပ္နီသည္က္ိုတိြရပါသည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ခန္႔ရိွ အေသ်ွတစ္ေယာက္ အကြ်န္နားတိုးကပ္လာျပီး ခ်စ္စဖြယ္ျပံဳးျပသည္။ အျပစ္ကင္းစင္၊ ခ်စ္ဖို.ေကာင္းေသာ ေဒအေသ်ွအ၀တ္အစားမ်ားသည္ အလြန္ပင္ေဟာင္းႏြမ္းလ်က္ဟိျပီး သူစီထားေသာဖိနပ္မွာ
အေရာင္တိေမွးမိန္လ်က္ဟိသည္။ ထိုအေသ်ွ၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ရင့္က်က္ဟန္ဟိျပီးေလာကၾကီးကို ေဒါင္က်က် ျပားက်က် ရင္ဆိုင္လာဟန္ပံုေပါက္သည္။ ထိုအေသ်ွအားဓာတ္ပံုရိုက္ယူလ်င္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ပထမကမၻာစစ္ အတြင္းက
စစ္ျပီးဒုကၡသည္ အေသ်ွတိဓာတ္ပံု ပံုစံထြက္ႏိုင္ပါသည္။ထိုအေသ်ွ၏ "အကို ဇာမွာဘာဖို.ေလ့မသိမ့္" ဟုယဥ္ေက်းစြာေျပာေသာစကားသံက အကြ်န္အေတြးစ ကို ျပတ္လားစီသည္။ ထိုအေသ်ွ၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင့္ကို မီးၾကည့္ခ်င္သည္။ သို.ေသာ္လည္းအကြ်န္ မမီးျဖစ္
ခပါ။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအေသ်ွကို အကြ်န္ သံုးသပ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာျပရန္မလိုေသာ အေျဖမ်ား အကြ်န္ႏွလံုးသားထဲတြင္ ဟိနီယာျဖစ္သည္။ ၈ ႏွစ္မ်ွလြမ္းဆြတ္တမ္းတခရေသာ ရခိုင္လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ရခိုင္မနက္စာ ကို အကြ်န္စိတ္ၾကိဳက္စား
လိုက္ျပီး ထိုအေသ်ွကို ေက်းဇူတင္လ်က္ ရႈးခင္သာလမ္းဘက္သို. အကြ်န္ထြက္လာသည္။ ရီြးျပရန္ ခက္ခဲေသာ အဖ၏ သီြးရင္း သားရင္း ဂစၥပနဒီ၏ ျမစ္၏ သဘာ၀ဂီတ လိႈင္းခတ္သံေခ်တိကို အကြ်န္နားေထာင္ခ်င္သည္။ အဖ၏ ထာ၀ရလက္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ
ဂစၥပနဒီ အရိွဘက္ ရဖီရွပ္ေတာင္စြယ္ထက္က ဦးေမာလာမည့္ နီမင္းကုိ အကြ်န္အလည္ေရာက္ေၾကာင့္အသိပီးေျပာျပခ်င္သည္။ ရႈးခင္းသာလမ္းထေရာင္ခိ်န္တြင္အကြ်န္စိတ္တိ လမ္းဆန္းတတ္ၾကြလာသည္။ အဖ၏လက္ေဆာင္ျဖစ္ေသာပင္လယ္လီကိုတ၀ရႈလိုက္
ျပီးပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ရဖီခ်ပ္ေတာင္ဘက္မ်က္ႏွာမႈလ်က္ အကြ်န္ထိုင္လိုက္သည္ႏွင့္ အတိတ္ကအရိပ္တိအကြ်န္စိတ္တြင္ထင္ဟပ္လာသည္။ အကြ်န္သည္ စစ္ေတြျမိဳ့သားမဟုတ္ပါ။ ေယဘင္ေယေကေလ့သင့္ အကြ်န္.ေက်ာင္းနီစဥ္တြင္းစစ္ေတြျမိဳ့က
အကြ်န္.ကို သူစိမ္းတစ္ေယာက္ပိုင္မဆက္ဆံဖူးပါ။ အကြ်န္၏ ဘ၀ ၾကမ္းတမ္းခတ္ထမ္မႈတိကို ေဒျမိဳ့ေခ်က အကြ်န္ႏွင့္အတူေက်ာ္ျဖတ္ဖူးသည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္နီ၍စာတစ္ဘက္၊အလုပ္တစ္ဘက္ႏွင့္ရုန္းကန္ရေသာအကြ်န္႔ကို
လံုး၀အရံႈမပီးဖို. စစ္ေတြျမိဴ့က အားပီဖူးသည္။ အကြ်န္သည္ စစ္ေတြတြင္အႏိွမ္ခံဖႈးသည္။အကြ်န္သည္ စစ္ေတြျမိဳ့တြင္ ခ်ီေျမာက္ခံဖႈးသည္။ စစ္ေတြတြင္အကြ်န္အစြပ္အစြဲခံဖူးပါသည္။စစ္ေတြတြင္အကြ်န္အကာကြယ္ပီးခံရဖူးပါသည္။
စစ္ေတြတြင္အကြ်န္ ခ်စ္ဖူးပါသည္။စစ္ေတြတြင္အကြ်န္အသဲကြဲဖူးပါသည္။စစ္ေတြတြင္ အကြ်န္ငိုဖူးပါသည္။စစ္ေတြတြင္အကြ်န္ေပ်ာ္ဖူးပါသည္။ စစ္ေတြတြင္အကြ်န္အမုန္းခံဖႈးပါသည္။စစ္ေတြတြင္အကြ်န္အခ်စ္ခံဖႈးပါသည္။
ထိုသို.ေသာေလာကဒဏ္တရားေပါင္း ေျမာင္ျမားစြာကို စစ္ေတြျမိဳ့ႏွင့္အတူအကြ်န္ခံဖူးပါသည္။ ေဒရႈးခင္းသာလမ္းထတြင္ထိုင္နီခ်ိန္တြင္သတိအရဆံုးအခ်ိန္သည္ သူငယ္ခ်င္းတိႏွင့္ လက္ဖတ္သုတ္စားလ်က္ လျပည့္ညတြင္ဂီတာတီးခကတ္ေတအခ်ိန္တိျဖစ္
ပါသည္။ ေငြကတီပါ အေရာင္ခတ္နီေသာ ေဒဂစၥပနဒီေၾကးမံုျပင္တြင္အျပစ္ကင္းေသာအကြ်န္ရို.လူငယ္ေခ်တိဘ၀ကို ဂႏၱ၀င္ေျမာက္စြာကုန္ဆံုးဖူးသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊စီးပြားေရးစေသာ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ကိစၥရပ္တိကိုသိနားမလည္ေသာ
ယင္းပိုင္အျပစ္ကင္းေရလူငယ္ေခ်တိဘ၀ကို အကြ်န္ျပန္ျပီးပိုင္ဆိုင္လိုက္ခ်င္သည္။ လျပည့္ညတြင္ အသံကုန္ေအာ္လ်က္ဂစၥပနဒီျမစ္ၾကီးကို နတ္ပိုက္၊သြန္းပိုက္၊ကစပ္ပိုက္ခ်င္သည္။ ယင္းပိုင္အေတြးေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ႏွင့္က်င္ကိုင္လ်က္နီခ်ိန္တြင္၀မ္းကဆႏၵျပလာသျဖင့္ ၁၂ နာရီတီးအခ်ိန္တြင္ ဆိုက္ကားငွားလ်က္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ထမင္းစားရန္အကြ်န္ထြက္လာမိသည္။


အပိုင္း(၄)
............
ဘ၀တြင္ မရိုးႏိုင္ေသာ ထမင္း၊ဟင္းတိကို အားရဘားရ စားေသာက္ျပီေနာက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ စကားစျမည္ေျပာအျပီး ဟိုတယ္သို.အကြ်န္လမ္းေလ်ွာက္ျပန္လာသည္။ ေဆာင္းရာသီဘင္ျဖစ္ေကေလ့စစ္ေတြ နီသည္ အကြ်န္အတြက္ ကေကာင္းပူျပင္းလွသည္။
ေဒနိ ကြ်န္းက ဘာဘာႏွင့္ ႏွမေခ်ရို. အကြ်န္႔ကို ဘုတ္ႏွင့္လာအေခၚကုိ ေစာင့္နီမိသည္။ အခန္းထဲတြင္ တနားေခ် လဲေလ်ာင္းနီစဥ္ ဟိုတယ္၀န္ထမ္း ကေလေခ် အခန္းတန္းခါးလာေခါက္သည္။ ဘာဘာ ေအာက္ခန္းတြင္ေစာင့္နီေၾကာင့္ေျပာသည္။ အကြ်န္.
ကိုျမင္လ်င္ျမင္ခ်င္း အဘာသည္ "အေ၀း" ဟုဆိုကာ အကြ်န္႔လက္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ ၈ႏွစ္မွ်၀ီးကြာခရေသာ သားတစ္ေယာက္ကို အဘာ ေအာက္မိစိတ္ျပင္းျပ နီခပါလိမ့္မည္။ သူ၏တင္းက်ပ္ေသာဆုပ္ကိုင္မူမွတဆင့္အကြ်န္ခံစားမိသည္။ဥေရာပ ယဥ္ေက်းမႈအရဆိုလ်ွင္ အဘာက အကြ်န္.ကို အၾကာၾကီးဖက္ထား
မည္မွာေသခ်ာပါသည္။ အကြ်န္ရို.သားအဖ၊ေမာင္ႏွမ ခ်စ္ခင္မႈမ်ားသည္ ထိုက့ဲသို. အျပဴမႈတိလုပ္စရာမလိုဘဲ ရင္ထဲခ်င္း၊ အသဲႏွလံုးခ်င္း၊အသြီးသားခ်င္း ဆက္သြယ္မူတိက အေျခခံပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း၊ေဒအေၾကာင္း စကား စျမည္ေျပာလ်က္ အကြ်န္ရို.
သားအဖ တစ္စု ဆန္ဆိပ္(ဘုတ္ဆိပ္) ကိုဆင္းလာသည္။ ေဖာင္ေတာ္ဘင္ အေကာင္းမဟိေသာ ရခိုင္ျပည္၏ ျမိဳ့ေတာ္သည္ အကြ်န္ကိုမ်က္ႏွာအငယ္ေခ်ႏွင့္ျပံဳး ျပသည္။ သန္.ရပ္မႈမဟိေသာ အေရာင္ဆိုင္တန္းမ်ားသည္ ယင္းအတိုင္းဘင္ျဖစ္သည္။
အ၀ီးကလာေသာအကြ်န္ကို ဘာဘာႏွင့္ သံဗၺန္ခတ္သမားတိက အားနာနီပိုင္ ဟိသည္။ အကြ်န္ က်ဳပ္ကိုမႏွင္းမိေအာင္ အဘာက သံဗၺန္ ခတ္သမားကို သံဗၺန္ကို ကမ္းနားအေရာက္တိုးခိုင္သည္။အကြ်န္က ျပံဳျပျပီးသံဗၺန္ထက္တြင္တတ္ထိုင္မိသည္။
ဘုတ္ကိုအလားသံဗၺန္ခတ္သမားကုိၾကည့္လ်က္အကြ်န္အေတြးတိနယ္ခ်ဲနီမိသည္။ ခြ်ဲပျပစ္က်နိန္ေသာသံဗၺန္ခတ္သမားကိုၾကည့္၍အကြ်န္ သနားစိတ္တိျဖစ္ေပါနီသည္။ သမုဒၵရာ ၀မ္းတစ္ထြာတြက္ ေဒပိုင္ရုန္းကန္လႈပ္သ်ွားရေသာ အဖသားတိတြက္ရင္နာ
မိသည္။ သူမ်ားတိုင္းျပည္မွာဆိုလ်င္ စစ္ေတြျမိဳ့ သည္ကမၻာအလွဆံုးဆိပ္ကမ္းျမိဳ့ေတာ္ျဖစ္နီပါလိမ့္မည္။ စစ္ေတြျမိဳ့သည္ဂစၥပနဒီ ျမစ္ၾကီးႏွင့္ အလွခ်င္းျပိဳင္နီေပလိမ့္မည္။ အဖကလက္ေဆာင္ပီးထားေသာ သဘာ၀တရားၾကီးသည္ စစ္ေတြျမိဳ့ကို အလွဆင္ခြင့္
မရ။ စစ္ေတြျမိဳ့သူ၊ျမိဳ့သားတိႏွင့္အတူ ေဒျမိဳ့ေခ်သည္ ေလာကဒဏ္တရားတိကို မလြန္ဆန္ႏိုင္။

တအင့္အၾကာတြင္သံဗၺန္ ဘုတ္နားကိုကပ္လာသည္။ ဘုတ္ထတြင္ရြာကလူတစ္ခ်ိဴ.ႏွင့္ ပိႏၷဲေခ်ာင္းကြ်န္းကလူတစ္ခ်ိဳ.တိြရသည္။ အကြ်န္ကိုျမင္လ်င္ ပပြင့္လလင့္လာႏွဳတ္ဆက္ကတ္သည္။ထိုအေၾကာင့္ေျပာ၊ေဒအေၾကာင့္ေျပာျဖင့္ ဂစၥပနဒီျမစ္အလယ္ေကာင္
တတည့္အေရာက္တြင္အကြ်န္သတိ၀င္လာသည္။ လူတိကို ႏွုတ္ဆက္လ်က္ ဘုတ္ပဲ့ဘက္ကို အကြ်န္ေလ်ာက္လာသည္။လွခ်င္းတိုင္းလွနီေသာ ေဒျမစ္ၾကီးအရသာကို တ၀ခံစားနိမိသည္။ ဘုတ္လားလမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ပစ္သမားတိ ငါးဖမ္းနီကတ္စြာတိ သဘာ၀ ပန္ခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ပိုင္္။ဂစၥပနဒီ
ျမစ္အစြန္းပိုင္တြင္တည္ဟိနီေသာရျဖီခ်ပ္ ေတာင္သည္လည္း မျပိဳမလဲ ဘဲမားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္နီသိမ့္သည္။ အကြ်န္အေခ်ခါ အဘာ ႏွင့္စစ္ေတြသို႔လာလ်ွင္ ေဒေတာင္ကိုစကားေျပာနီက်ျဖစ္သည္။ အကြ်န္သည္ေျပာင္းလဲလားပါသည္။ ေယေကေလ့
ေဒေတာင္သည္မေျပာင္းမလဲဘဲထာ၀ရတည္နီသည္။ ယင္းပိုင္ အဖသဘာ၀ အလွတိကို တ၀ၾကီးခံစားယင္းအကြ်န္သည္ စိတ္ထဲတြင္ရခိုင္ျပည္ၾကီးကို သူမ်ားတိုင္းျပည္တိပိုင္တိုးတက္ဇီခ်င္သည္။ စစ္ေတြႏွင့္ ရဖီခ်ပ္ေတာင္ကို ေျမေအာက္ရထားလမ္းေဖာက္
ၾကည့္မိသည္။ ေပါက္ေတာျမိဳ့မွစစ္ေတြသို႔ ေဒဂစၥပနဒီျမစ္ၾကီးကိုျဖတ္လ်က္တန္းထ(တံတား)ထိုးမိသည္။ အကြ်န္ရို.ပိႏဲၷေခ်ာင္းကြ်န္းက ကြ်န္သားတိကို ကိုယ္ပိုင္ကားေမာင္လ်က္ဂစၥပနဒီျမစ္ၾကီးကိုျဖတ္၍စစ္ေတြတြင္ ေခ်ာ္ပိန္(shopping) ထြက္ဇီခ်င္မိသည္။
ေတာင္ရင္းကြ်န္းတြင္ စက္ရံု၊အလုပ္ရံုတိ ေဆာက္ၾကည့္မိသည္။ ေတာင္းဖူးျမစ္တြင္ စပိဘုတ္တိ ႏွင့္ ထိုေက်ာက္၊ေဒေက်ာက္တိကို လာၾကည့္မိသည္။ ေတာင္ညိဳေတာင္တြင္ ရခိုင္ဗိသုကာဆိုင္ရာ ျပတိုက္(အခြဲ)တစ္ခုေဆာက္ၾကည့္မိသည္။ဖားဒူၾကီးရြာနားတြင္
ကမၻာလွည့္ခရီသည္တိအတြက္ ကမ္းျခီအိမ္ေခ်တိ ေဆာက္ၾကည့္မိသည္။ သဲခံုတြင္ ရခိုင္ရီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေသတန သင္းတန္းပီးၾကည့္မိသည္။ ယင္းက့ဲသို. အေတြးေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ႏွင့္က်င္ကိုင္နီခိုက္ ဘုတ္စက္သံေလ်ာ့လားသည္။ ေဒခ်င့္သည္
မညုင္းကိုင္းေခ်ာင္းႏွင့္ပါးလာယာဟုေသာ အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ ဘုတ္သည္ေခ်ာင္းသိုးေကြ.၀င္လိုက္စဥ္တြင္ ရင္အံုေတာ္ဘုရားကိုလွမ္းျမင္ရသည္။ အကြ်န္အေသ်ွခါက ေဒေတာင္ေအာက္က ဘုန္ၾကီးေက်ာင္းကို အေဘာင္သ်ွင္ႏွင့္၀ပုဒ္(ဦးပုပ္) ေစာင့္ရန္လိုက္
ဖူးသည္။ ေတာင္ျခီရင္းတြင္ သူငယ္ခ်င္းတိႏွင့္ အင္ဂရားပန္း၊စံကားပန္း၊ကံ့ေကာ္ပန္းစသည္ျဖင့္ ပန္းမ်ိဳးစံုေကာက္ဖူးသည္။ ပန္းေခ်တိ ကိုမကၠလာမွာထည့္လ်က္ေမာင္ႏွမတိႏွင့္ အတူတူသီျပီးဘုရားတြင္လွဴဖူးပါသည္။ ရင္အံုေတာ္ေတာင္ထက္က ေမ်ာက္တိကို
ထမင္းခ့ဲတိႏွင့္ စဖူး၊ေႏွာက္ဖူးပါသည္။ ေဒေတာင္ထက္ယာခင္းတိက အသီးမ်ိဳးစံုခိုးဖူးပါသည္။ သရက္သီးေပၚခ်ိန္ေရာက္လ်ွင္ ယာခင္းထဲက သရက္သီးခိုးယင္း သရက္ပင္တိေအာက္တြင္ထိုင္လ်က္ သူငယ္ခ်င္းတိႏွင့္ ငပိဆားရည္ တီးဖူးသည္။

ယင္းပိုင္ ဆီေဆာက္ကေရာက္ေတြးေတာနီခ်ိန္တြင္ ဘုတ္စက္သံရပ္လားပါသည္။ ဘုတ္ဆိပ္တြင္အေရာင္စံုလူတိ ေစာင့္နီကတ္သည္ကိုတိြရပါသည္။ လူတစ္၀က္ေလာက္ကို အကြ်န္မွတ္မရပါ။ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ခုသည္ ႏွစ္ ၁၀ အတြင္းအေျပာင္းလဲၾကီး
ေျပာင္းလဲဇီပါသည္။အကြ်န္အိမ္ကထြက္ခြာစဥ္အခါက စကားအလွပလွမေျပာတတ္ေသာ အကြ်န္႔ညီ အငယ္ဆံုးေကာင္သည္ ရွင္ျပဴဖို.အရြယ္တန္နီယာျဖစ္သည္။ အကြ်န္.ႏွမေခ်တိလည္းအပ်ိဳေဘာင္၀င္နီကတ္ယာျဖစ္သည္။သူရို.တိက အကိုၾကီးဟုေခၚကာ
လာႏွဳတ္ဆက္သျဖင့္အကြ်န္မ်က္ႏွာတိကို တန္းမွတ္မိသည္။ အကြ်န္ရို.ရြာလမ္းတစ္ေလ်ာက္တစ္စံုတစ္ခုမွ ေျပာင္လဲလားျခင္းမဟိပါ။ တလင္းသိမ္းစခ်ိန္ျဖစ္၍ ၀င္း၀ါနီေသာလယ္ဇြတ္မ်ား နီ၀င္ဆည္းဆာအခ်ိန္ႏွင့္လွခ်င္တို္င္းလွနီကတ္သည္။ ရြာလမ္းတစ္ေခ်ာက္
စံပယ္ပင္ၾကီးတိ အနည္းငယ္ၾကီးထြားလာဟန္ဟိျပီးရြာလမ္းတစ္ေခ်ာက္ကိုဇကုန္အလွဆင္ထားကတ္သည္။အကြ်န္ရြာကို စ၀င္လိုက္သည္ႏွင့္အကြ်န္ရြာသားတိတရုန္းရုန္းႏွင့္ထြက္ႏွတ္ဆက္ကတ္သည္။ ရခိုင္စကားပေပါက္ေျပာေသာအကြ်န္ကို အဂၤလိပ္
စကားေျပာေအးေမာင္ စသည္ျဖင့္ နတ္ကတ္၊သြမ္းကတ္သည္။ အကြ်န္ဇာတိကြ်န္းရြာက အကြ်န္ရို.လူမ်ိဳးတိ၏ ခ်စ္ဖို.ေကာင္းေသာအရိုးခံေဖာ္ေရႊမႈတိအေပၚအကြ်န္ဂုဏ္ယူမဆံုးပါ။ အဂုပိုင္ျပန္ဆံုတိြရခ်ိန္တြင္ ၀မ္းသာလံုးဆို.လ်က္ စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ
အကြ်န္မ်က္ရည္တိေတာင္၀ဲမိပါသည္။ အကြ်န္အိမ္ၾဟိ့အေရာက္တြင္ အကြ်န္ပိုျပီး၀မ္းနည္းလာပါသည္။ လူၾကားထဲကရုန္းထြက္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာျပီး အကြ်န္ ရြာေျမာက္ဘက္ ေသာက္ရီကန္ဘက္သို.ျခီလွမ္းလွည့္မိသည္။

အပိုင္း(၅) ကို ေစာင့္ဖတ္ကတ္ပါ။
ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

0 comments: