WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Tuesday, 17 January 2012

တာ္၀င္သူရို႕သီြးသစၥာ ( ရင္တြင္းဖန္တီးမႈး အခန္းဆက္၀တၱဴရွည္ အျပီးသတ္ )

ေတာ္၀င္သူရို႕သီြးသစၥာ ( ရင္တြင္းဖန္တီးမႈး အခန္းဆက္၀တၱဴရွည္ အျပီးသတ္ )
(၁)

နိန္႔ရက္။........ ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္

အခ်ိန္။...... ။ရခိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ မိုးထဖက္ ၁၁:၀၀ နာရီ

နီရာ ။...... ။ ရခို္င္ျပည္၊ ဖရံုကာကြ်န္း

" ဘာဘာ, ေျမာက္ဦးကို ဘုရားဖူးလားဖို႔ ဆိုေက သားေခ်ေလ့ လိုက္ခ်င္ပါေရ။" ၁၀ ႏႈစ္သားအရြယ္ ျမတ္မင္ဦး သည္ သူ႔အဖကို အားကိုးတၾကီးႏွင့္ ခြင့္ေတာင္းလိုက္သည္။

ျမတ္မင္းဦးသည္ ရခိုင္ျပည္ဟိ ဖရံုကာကြ်န္းထက္ရြာတစ္ရြာတြင္ ၁၉၈၀ ခုႏႈစ္က
မီြးဖြားသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္နိသည္ သူ၏ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ မီြးနိျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၃၁ နိတြင္ ေျမာက္ဦးကို ဘုရားဖူးလားမည္ျဖစ္ေၾကာင့္ ရြာလယ္ေကာင္ဟိစံပယ္ပင္ၾကီးတြင္ ကပ္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာစာကို ျမတ္မင္းဦးတစ္ေယာက္
အေခါက္ေခါက္ဖတ္နီမိသည္။

သူသည္ " ေျမာက္ဦး" ဟုသည့္ နာမည္ၾကားသည္ႏွင့္ ၾကက္သီးတိထလာကာ ရင္ထဲတြင္နာမည္မသိေသာ ေ၀ဒနာတစ္ခု ခံစားမိသည္။ ေျမာက္ဦး ဟုသည့္နာမည္သည္ ျမတ္မင္ဦး ၆ ႏွစ္သားေလာက္က စၾကားဖူးသည္။
ထိုအခ်ိန္က ျမတ္မင္းဦး ရို.ရြာတြင္ စာေဟာဆရာမ်ားလာလ်က္ ရခိုင္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ေဟာေျပာျပေလ့ဟိသည္။

"ေျမာက္ဦး" ဟုေသာျမိဳ့နာမည္ကို ပထမ ဆံုးၾကားစနိတြင္ ျမတ္မင္းဦးသည္ အမိသယ္ရင္ခြင္ထက္တြင္ ဆို႔ေအာင္ငိုသျဖင့္ သူ႔အမိသည္
ရခိုင္သမိုင္းေၾကာင္းဆံုးေအာင္နားမေထာင္ႏိုင္ဘဲ ထလားလိုက္ရသည္။ယင္းေနာက္္ ၄၊၅ ႏႈစ္အတြင္း ေျမာက္ဦး ဆိုသည္နာမည္ႏွင့္ ျမတ္မင္းဦး အသားက်လာသည္။ ရြာသို႔ စာေဟာဆရာမ်ားလာလွ်င္ ျမတ္မင္းဦးသည္ သူငယ္ခ်င္းကစပ္ဖက္တိကို စြန္႔ခြာလ်က္္ၾဟိ့ဆံုးမွာထိုင္ကာ နားရြက္မခတ္ႏိုင္ေအာင္နားေထာင္တတ္သည္။ သူသည္ တျခားအေသ်ွတိႏွင့္ကြာျခားသည္မွာ ရခိုင္သမိုင္းအေၾကာင္းတိေျပာလွ်င္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးတည္လ်ွက္ ထမင္းမိ ဟင္းမိ နားေထာင္ေလ့ဟိသည္။ အဂုေလး ေျမာက္ဦး ဘုရားဖူး ဆိုသည္အသံကိုၾကားသည္ႏွင့္ ၁၀ႏွစ္သားအရြယ္ ျမတ္မင္းဦးသည္ လားဘိုက္ခ်င္သည့္စိတ္တိႏွင့္က်င္ကိုင္နီရသည္။

" သားေခ်ေလ့ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ယာ၊ ယင္းနိဆိုေက၊ အထိမ္းအမွတ္အနီနန္႔ လာျပဘိုက္ခီ၊ အဖသယ္။" ျမတ္မင္းဦးအမိက ၀င္ေထာက္ပီးသည္။

ျမတ္မင္းဦးအမိသည္ သူ႔ကို ကုိယ္၀န္လြယ္ခါက ဆန္းၾကယ္ေသာအိမ္မက္တိမက္ဖူးသည္။ သီြးအိုင္မ်ား၊လူသီ
အေလာင္းတိၾကားထဲက မင္း၀တ္တံဆာႏွင့္ ျမင္းထက္ကလူတစ္ေယာက္၊ ၾကီးမားေသာ ဘုရားပုထိုးတိထဲက လူတိရယ္သံ စေသာ နိမိတ္တိျမင္မက္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ျမတ္မင္းဦးအမိသည္သူမ၏သားတြင္ေျမာက္ဦးႏွင့္ဆက္စပ္မူတစ္ခုခုဟိလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္နီသည္။

ေယဘင္ေယေကေလ့ ျမတ္မင္းဦး အဖသယ္သည္ သူ႔သားအတြက္စိုးရိမ္သည္။ ေျမာက္ဦးေရာက္သည္ႏွင့္
တစ္ခုခုျဖစ္လားမွာေၾကာက္သည္။ ဘဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ သူ႔သား၏ မူမမွန္ေသာ အေသ်ွစရိုက္ကို အကဲခတ္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အမိသယ္ႏွင့္ ျမတ္မင္းဦး ႏွစ္ေယာက္ေပါင္း ပူဆာမူေၾကာင့္ေနာက္ဆံုး သူ႔သားအဆိုကို သူခြင့္ျပဳလိုက္ရသည္။

" ေအး ... ေအး .. သားေခ်ေလ့ ၁၀ ႏႈစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အနီနန္႔ ဘာဘာ ေခၚလားပါေမ ေ၀..သားေခ်ကို" ဆိုေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီးေနာက္ျမတ္မင္းဦးသည္ အလြန္ေပ်ာ္လ်က္ ရြာၾကားထဲကို ဖင္ပုပါေအာင္ျပီးလားေလသည္။ သူ႔ အမိႏွင့္ အဖသယ္ကေလ့ သားေခ်ကိုၾကည့္လိုက္ အျပံဳးတိကိုယ္စီႏွင့္။

ျမတ္မင္းဦးရို.ဘုရားဖူးဘုတ္သည္ ဂစၥပနဒီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းစံုဆင္းလာသည္။ ဘုတ္ထက္ ကလ၀(ေလာ္စပီကာ) က ဦးေမာင္သိန္း ေတးျခင္းသံ ညံ့ထြက္နီသည္။ ဘုတ္ထက္တြင္ ဘုရားဖူးခရီးသယ္တိသည္ သူစြာႏွင့္သူ အလုပ္သ်ွပ္နီကတ္သည္။ အေသ်ွတိလည္းဘာသာဘာ၀ ကစပ္နီကတ္သည္။

ျမတ္မင္းဦသည္ ဦးရစ္ေတာင္ ေစတီကို ျမင္သည္ႏွင့္ ဘုတ္ဦးဘက္ကို ထြက္လာျပီး တမိတေမာၾကည့္နီမိသည္။ သူ၏စိတ္ထဲမွာလည္း အယင္ကေဒနီေရာက္ကိုေရာက္ဖူးပိုင္ခံစားနီရသည္။ ျမတ္မင္းဦ ဦးရစ္ေတာ္
ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးကို ဦးခိုက္လိုက္ျပီး အေဖာ္တိဘက္ကို ျပန္လာသည္။ ျမိဳ့ေဟာင္း ေခ်ာင္းကို စ၀င္မိသည္ႏွင့္ ျမတ္မင္ဦး ဂနာမျငိမ္ျဖစ္လာသည္။ ေျမာက္ဦးကို အယင္ေရာက္ေအာင္ျမတ္မင္းဦး ခုန္ဆင္းဘလိုက္ခ်င္သည္။ ေျမာက္ဦးဆိပ္ကမ္းကိုဘုတ္
ကပ္သည္ႏွင့္ ျမင္မင္းဦးစိတ္ထဲတြင္ အိမ္မက္မက္နီပိုင္တိြသည္။

တစ္ခုခုေတာ့ခါ တစ္ခုခု။

ဆိုက္ကားတိႏွင့္ ဗႏၵဴလေက်ာင္းအလား လမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုးကို ျမတ္မင္းဦးအယင္ ကေရာက္ဖူးနီပိုင္တိြသည္။ ယေကေလ့ သူအေတြးမ်ားသည္ ေရာင္၀ီေရာင္၀ါးမ်ားသာျဖစ္သည္။ တစ္ခုကိုတတိကက်မေျပာျပႏိုင္။ သူစိတ္ထဲမွာေလ့ ငိုခ်င္ပိုင္တိြသည္။ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအေရာက္တြင္ ျမတ္မင္ဦးသည္ ေက်ာင္းတစ္ပတ္ ပတ္ၾကည့္နီမိသည္။ ရီးကန္ေဘးတြင္ ျမက္စားနီေသာျမင္းနီၾကီးအပါးကိုကတ္လ်က္ လက္ႏွင့္ပြတ္သတ္နီမိသည္။ ျမင္းနီၾကီးသည္ ျမတ္မင္းဦးကို သူႏွေခါင္းႏွင့္လာနမ္းျပီးခ်စ္ခ်င္ဖြယ္အမူအရာျပသည္။

ျမတ္မင္းဦး၏ ထူးဆန္းေသာအမူအရာတိကို သူအဖက ဓမၼာရံုကနီအကဲခတ္နီသည္။ ျမတ္မင္းဦး၏ မ်က္ႏွာတြင္ ၾကည္ႏူးမိအရိပ္တိသန္းနီသည္။ အျပစ္ကင္းေသာသူ၏ႏွမ္းခမ္းေခ်တိသည္ ကန္ရီျပင္ကို ေငးလ်က္ အျပံဳးပန္းေခ်တိ၀ီဆာနီသည္။ ကစပ္မက္ေသာ ျမတ္မင္းဦးသည္ ေျမာက္ဦးေရာက္သည္ႏွင့္ အလြန္ပင္တိတ္ဆိတ္နီသည္။ စကားေလ့ မီးမွေျပာသည္။ ယင္းအျပင္ တစ္ေယာက္တည္နီရစြာကို ခံုမင္တတ္လာသည္။ သူအဖသည္ ျမတ္မင္းဦတြက္ စိုးရိမ္လာမိသည္။

" သားေခ်.. မင္းဦး ... ညဇာထမင္းစားဖို႔ ပါလတ္ဖိ။ ယာ..ေဒမွာ ငါးေျခာက္ေခ်နန္႔ ခရမ္းသီးေရာခ်က္စား ၾကိဳးဘိုက္ခလိုက္ကား.....။ ေယျပီးေက ညဇာဘက္ လမ္းေလ်ွက္ထြက္ကတ္ဖို႔။"

အဖသည္လွမ္းေခၚေသာေၾကာင့္ ျမတ္မင္းဦး ဓမၼာရံုဘက္ ျခီဦးလွည့္လာသည္။ ညဇာ ထမင္းစားလိုက္ျပီး ျမတ္မင္းဦး သူ႔အဖႏွင့္ ျမိဳ့ထဲလွမ္းေလွ်ာက္ထြက္လာသည္။ ဘုရားပုထိုးတိၾဟိ့နားေရာက္လွ်င္ ျမတ္မင္ဦးသည္ ျခီစံုရပ္လ်က္ ေငွးၾကည့္နီျခင္းေၾကာင့္ သူ႔အဖက လက္ဆြဲေလွ်က္နီရသည္။ ညစ်ီး၌တနားပတ္ၾကည့္လ်က္အေမွာင္ထုၾကီးစိုးလာျခင္းေၾကာင့္ သူရို.သားအဖ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႔ျပန္လာကတ္သည္။ မိုးထခါ ဘုရားဖူဖို႔ အေစာၾကီးထရဖို႔ဟိသိမ့္သည္။

ျမတ္မင္းဦးသည္ ဓမၼာရံုေ၇ာက္သည္ႏွင့္ အေသ်ွပီပီ ခ်က္ခ်င္းအိပ္ပါလားသည္။ ညဥ့္မသန္းေခါင္ အေရာက္တြင္

"နွမေခ်၊ ႏွမေခ်...။ ေမာင္ၾကီး.. ေမာင္ၾကီး.. လိုက္လာဖို႔"

ဟုေအာ္ေယာင္လီရာ ဓမၼာရံုတစ္ခုလံုးႏိုးက်သည္။မုိးလင္းသည္ႏွင့္ ျခီက်င္ဘုရားဖူးအစီစဥ္စသည္။ ျမတ္မင္းဦးသည္ သူ႔အေဖာ္္တိႏွင့္မနီဘဲ ၾဟိ့က ဦးေဆာင္ေလ်ွာက္နီသည္။ သူ၏စိတ္ထဲတြင္ ေဒနီရာ ေဒလမ္းတိကို ေရာက္ဖူးနီပိုင္တိြသည္။

ဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ားသည္ ပထမဆံုး သ်ွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးမွစကာ၊ ရခိုင္တန္ခိုးၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ထုကၠသိမ္၊ အံေတာ္၊ေလးမ်က္ႏွာ၊ ေလာင္ပြန္းေျပာက္၊အေနာ္မာ၊ ဓာတ္ေရြဂူ၊ ႏွင့္မာန္ငါးပါး
အစံုဖူးကတ္သည္။ သူရို.သည္ ဘားမီး ဘားကရား ဂူကိုေလ့ေရာက္သည္။ ဖိုးေခါင္ေတာင္ထက္သို႔တတ္လ်က္ ေျမာက္ဦးရႈခင္းကို ခံစားကတ္သည္။ ညနီ ၃ နာရီ ၄၀မိနစ္အခ်ိန္တြင္ဘုရားဖူးအဖြဲဘုတ္ဆိတ္ကိုဆင္းဖို႔ဘုန္ၾကီးေက်ာင္းကို ျပန္လာကတ္ရန္ ျပင္ကတ္သည္။ တစ္ညအိပ္ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ျဖစ္သျဖင့္ ည ၅နာရီတြင္ဘုတ္စထြက္မည္ျဖစ္သည္။ယင္းအခ်ိန္တြင္ ျမတ္မင္းဦးသည္ ျဗန္းႏွင့္အဖသည္ကို ေတာင္းဆိုမူတစ္ခုျပဳလာသည္။

" ဘာဘာ ..သားေခ်.. ကိုးေသာင္းဘုရားကို လားခ်င္ေရ။ သားေခ်ကို ေက်းဇုုျပဳျပီးလိုက္ပို႔ပီးပါ" ။

ဟုတ္ပါသည္။ ေဒဘုရားဖူးအဖြဲ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးကုိ လားမဖူးကတ္ပါ။ ပဇာေၾကာင္းဆိုေသာ္ ယင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးတြင္ေတာတိေယာက္လ်က္ဟိျပီး ကင္းျမီြမ်ားပင္ ခိုေကာင္းနီသည္ဟု ျမိ့ဳခံမ်ားကေျပာကတ္ပါသည္။

" အေ၀း သားေခ် မျဖစ္၊ ဘာဘာရို ရြာကို ျပန္ဖို႔ရာ၊ သားေခ် ၾကီးလာခါ အရာ တစ္ခါလာ၊ ယင္းမွာ ျမီြတိ၊ကင္းၾကီးတိဟိေရလတ္"။
ေယေကေလ့ ျမတ္မင္းဦ နားမေထာင္။ ငိုလ်က္

္" ဘာဘာ..အဟီး ဟီး .. သားကို လုိက္ပို႔ပီးပါ.. သားေခ်ကို လိုက္ပို႔ ပီးပါ။ သားေခ် အ၀ီးက ျမင္ရေကေလ့ ေက်နပ္ပါေရ..ဟီးဟီး သားေခ်ကို လာျပပါ ဘာဘာ..သားေခ် ေတာင္းပန္ပါေရ.."

ယင္းပိုင္ ဆို႔ပါေအာင္ ေျမမွာလူးငိုေသာေၾကာင့္ အဖသယ္လည္း အေဖာ္တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ေခၚလ်က္ ျမင္းလွည္းတစ္စီးႏွင့္ အျပင္းလိုက္ပို႔ရသည္။ ျမတ္မင္းဦးရို.ျမင္းလွည္းသည္ ကိုးေသ်ွာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီး အေနာက္ဘက္တစ္နီရာတြင္ရပ္သည္။

ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးကား ေတာတိႏွင့္အံုဆိုင္းနီသည္။

ျမတ္မင္ဦးသည္ သူၾဟိ့က ကန္းေခ်နားသို႔ ဦးတည္လိုက္သည္။ ထိုကန္ေဘာင္ထက္မွ သူ ပုထိုးေတာ္ၾကီးကို ၾကည့္ခ်င္ပံုေပါက္သည္။ သူကန္ေဘာက္ထက္တက္လို္က္ခ်ိန္တြင္ သူအဖက ျမတ္မင္းဦး အနားမွ လာရပ္သည္။ ျမတ္မင္းဦးသည္ ကန္ထဲတြင္ ဖူးပြင့္နီေသာ ၾကာနီပန္း၊ၾကာျဖဴပန္းတိ ကိုၾကည့္နီစဥ္တြင္ မ်က္လံုးမွ မ်က္ရည္တိ စီးက်လာျပီး ရပ္ေစာက္ မူးလဲက်လားသည္။ ျမတ္မင္းဦး အာရံုတြင္ အေမွာင္ကမၻာၾကီးစိုးလားလီသည္။

(၂)

နိန္႔ရက္။......... ။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁

အခ်ိန္။........ ။ရခိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ နိျခင္းဖက္ ၂ နာရီ

နီရာ ။ ..........။ ရခို္င္ျပည္၊ စစ္ေတြ


" ေဟး ..ေကာင္မ သန္ဦးခိုင္၊ သူငယ္ခ်င္း ကေကာင္းပင္ေလ့ မိုင္ေရကာ"

ပြိင့္ကမ္းျခီတြင္ အေညာင္းလာေျဖကတ္ေသာ သန္းဦးခိုင္ရို.သူငယ္ခ်င္းတစ္စု တစ္ခ်ိန္လံုးမိွုင္နီေသာ သန္းဦးခိုင္ေၾကာင့္ ေခါင္းေျခာက္လ်က္ဟိသည္။

သူမ သူငယ္ခ်င္းတိက ဆက္လို႔ " နင္ ဇာျဖစ္နီေလ သန္းဦးခိုင္၊ ငါရို႕ နင္ရို.တိစြာ ဘ၀ တူ သူငယ္ခ်င္းတိရာမလား ။နင္ဇာျဖစ္နီေလ ငါရို.ကို ေျပာ၊" ယင္းပိုင္ ေတာင္းဆိုလာကတ္သည္။ သန္းဦးခိုင္လဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်က္လာသည့္အတိုင္း

" ဟုတ္ေတေဟ ငါေလ ငါခ်စ္ေတ အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးနန္႔ ငါခ်စ္ေတ နင္ရို.တိကို စြန္.လို႔ ရန္ကုန္ ကို တစ္ပတ္အတြင္း ငါေျပာင္းဖို႔ယာ...... ငရို.မိသားစု တစ္စုလံုး ဘာဘာ အလုပ္ကိစၥ နန္႔ ရန္ကုန္ကို ေျပာင္းဖို႔လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ကတ္ဗ်ာယ္။"

ယင္းသို႔ေျပာျပီး သန္းဦးခိုင္ မထိန္းႏိုင္ဘဲ ေခါင္းငံုငိုနီသည္။ ယင္းစကားအဆံုးတြင္ သူမ သူငယ္ခ်င္းတိလည္း တိတ္ဆိတ္လားသည္။ ငယ္ေပါင္းသူငယ္ခ်င္းတိ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ တစ္သက္လံုးလက္တြဲကတ္ဖို႔ေျပာခကတ္ေတစကားတိ အဂု ဂစၥပနဒီ
ျမစ္ထက္က မိုးရိပ္တိ လြင့္လားပိုင္။

" နင့္ရို.ကို ငါသီေအာင္ခ်စ္ေတ ဆိုစြာကို ေဒဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ၾကီးကို ငါသက္ေသတည္ေရ၊ ငါ ရင္ထဲမွာဟိနီေရ ခင္မင္မူတိကို ငါမဟိေရ နိ တစ္နိမွာ ေဒ ပြိင့္ခရင္းက သဲေသာင္းေခ်တိ နန္႔ လိူင္လံုးေခ်တိ နင့္ရို.ကို ေျပာျပကတ္လိမ့္ေမ၊"

တိတ္ဆိတ္နီေသာ သန္းဦးခိုင္သူငယ္ခ်င္းတိ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ မ်က္ရည္မိုးတိရြာက်လာသည္။ သူရို.၏ရင္တြင္း၌ နာမည္ေဖာ္မျပႏိုင္ေသာအရာတစ္ခု ဆံုးခ်ဳံး လားပိုင္ခံစားနီရသည္။ ပြိင့္ခရင္း က လိႈင္းေခ်တိႏွင့္ သဲေသာင္ျပင္ေခ်တိက သန္းဦခိုင္ရို.ခံစားခ်က္တိကို နားမလည္ႏိုင္ေရ မ်က္လံုးတိႏွင့္ ေငးလ်က္.......။ သန္းဦခိုင္ ဆက္ေျပာသည္။

" နင္ရို.ငါ့ကို စာရီြးကတ္နန္း၊ ငါ အဖျပည္ကို လံုး၀ မခြဲခ်င္၊ယေကေလ့ ဘ၀ အေျခအေနအရ.. ဟီး ဟီး"
သန္းဦးခိုင္ငိုယင္းဆက္ေျပာသည္။

" အခ်ိန္တန္ေက ပင္လယ္လီကို သ်ွဴဖို႕ ငါရို.တိျပန္ဆံုတိြကတ္ဖို႔"

စစ္ေတြလီဆိပ္သည္ ခရီသည္ႏွင့့္ျပည္လည္ႏိုးထလာသည္။ လီဆိပ္ကဗာဒံပင္ေခ်တိ ပင္လယ္လီညုင္းေခ်တိႏွင့္အတူယိမ္းႏြဲကလ်က္။ လီဆိပ္အတြင္း ျမဴႏွင္းေခ်တိတ၀ီ၀ီ။ တအင့္ေခ် အၾကာတြင္ သန္းဦးခိုင္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုလီဆိပ္သို႔ေရာက္ဟိလာ
ကတ္သည္။ ေဒနိသည္ သသက္လံုးတတူလား တတူစား ဆိုးတူေကာင္းဘက္ ေပါင္းလာေသာ အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို လက္လြတ္ ဆံုးသ်ဳံးခံရမည့္နိျဖစ္သည္။

ဟုတ္ပါသည္။ သန္းဦးခိုင္ မၾကာခင္ ရန္ကုန္ျမိ့ဴကို အဲယားမန္း ႏွင့္ ထြက္ခြာလားဖို႔ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြလီဆိပ္မွ ျမဴေခ်တိ အ၀ီကုိလြင့္လားခ်ိန္တြင္ အာကာကနီေရာင္ျဖာက်လာသည္။ လီဆိပ္သည္လည္း လူစကားေျပာသံတိႏွင့္ဆူည့ံလာသည္။ စကားတစ္လံုးမွမေျပာႏိုင္ကတ္သူမ်ားမွာ သန္းဦခိုင္ရို.ေဘာ္ဒါအုပ္စုျဖစ္သည္။သူရို၀မ္းနည္းနီကတ္သည္။ လူတိၾဟိ့တြင္မငိုမိေအာင္ မနည္းအားတင္းထားရသည္။ လီယဥ္ေနာက္က်နီသည္ကိုပင္ သူရို.ေက်းဇူးတင္နီကတ္သည္။ သူရို.ခ်စ္ရေသာသူငယ္ခ်င္းတိႏွင့္ေနာက္ဆံုးတစ္စကၠန္႔ထိသူရို. အတူဟိနီခ်င္သည္။

လီယဥ္အသံတတုန္းတုန္းၾကားရျပီ။ သန္းဦးခိုင္ မ်က္ရည္ေပါက္တိ တင္းထားသည့္ၾကားကစီးက်လာသည္။ ဟန္မေဆာင္ႏိုင္ဘဲ တစ္ငယ္ခ်င္းတိကိုဖက္လို႔ငိုမိသည္။ လီယဥ္ဆိုက္သည္ႏွင့္ အၾကာၾကီးအလြမ္သယ္လို႔မျဖစ္ ေကာင္တာတြင္တန္းစီရမည္။ ခရီးသယ္သီသန္းခန္း အ၀င္တြင္သန္းဦးခိုင္ လက္ကို သူ.သူငယ္ခ်င္းတိဆြဲထားသည္။ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးဖက္ငိုကတ္သည္။

" သူငယ္ခ်င္း၊ ငါရို.ကို မမိလားလီေက့ နန္း၊ နင္ အခ်ိန္ရေက ငရိုဘက္ကို အလည္လာနန္း၊" " နင္ေျပာခေရပိုင္ အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးနန္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ မမိလီပါေက့ သူငယ္ခ်င္း၊ နင္ ျပန္လာဖို႔နိကို ငါရို.ေစာင့္နလီဖို႔။"

လူအျပည့္ပါေသာလီယဥ္ထက္၌ သန္းဦးခိုင္တစ္ေယာက္ ရင္လံုးဆို႔ငိုနီသည္။ သူမ သူငယ္ခ်င္းမ်က္ႏွာတိ သူမမ်ုက္လံုးထဲတြင္တျဖိန္းျဖိန္းျမင္ေယာင္နီသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကိုဂရုမစိုက္ႏိုင္ဘဲသူမ ငိုနီမိသည္။ လီယဥ္ပ်ံ ပ်ံတတ္ခ်ိန္တြင္ ပြိင့္သဲေသာင္တန္းရို.၀ီးက်န္ခသည္။ ခ်စ္ေသာျမီ ျမိ့ဳစစ္ေတြ မႈံ၀ါးလားသည္။

စိမ္းျပာေရာင္ ဂစၥပျမစ္ရီျပင္ကို မ်က္ရည္ေပါက္တိႏွင့္ လီယဥ္ေပၚက သန္းဦခိုင္ လက္ကာျပမိသည္။ စိမ္းညိဳမိုင္းျပနီေရ ရခိုင္ေတာင္တန္းတိ ႏွင့္ အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးသူမအနားမွ၀ီးက်န္ရစ္သည္။
လီယဥ္ပ်ံၾကီး ႏြယ္ခ်ိဳဖိုးေခါင္၊ရခိုင္ရိုးမေတာင္တန္းတိကို အေက်ာ္တြင္ သန္းဦးခိုင္ခ်စ္ရေသာ အဖရခုိင္ျပည္ၾကီးသူမွနားမွလံုး၀ ေပ်ာက္ကြယ္လားသည္။

(၃)

နိန္႔ရက္။........ ။ ရခိုင္သကၠရာဇ္ ၁၁၄၁-၁၁၄၂ ၊ ျပာသိုလဆန္း (၁၀) ရက္၊ 1780AD ဒီဇင္ဘာလ။

အခ်ိန္။........ ။ (၂) လာ စနီ မိုးထဖက္ခ်ိန္

နီရာ ။ ..........။ ရခို္င္္ႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ဦးရီြျမိ့ဳေတာ္၊ သ်ွစ္ေသာင္းပုထိုး ႏွင့္ ကိုးေသာင္း ပုထိုးေတာ္ၾကား ၊


"ေမာင္ၾကီး ..ေမာင္ၾကီး ...ေဒမွာၾကည့္စမ္၊ ေဒၾကက္ေမာက္ပန္းေခ် ဇာေလာက္ ခ်စ္ဖို႔ေကင္းေလ၊" ဆိုကာ မင္းသမီးေခ် ျမၾကာညိုက သူမ အကိုၾကီးကို ခူးပနာျပသည္။

"ေအး ေအး.. ႏွမေတာ္ပန္းေခ်တိအမ်ားၾကီးခူးထား၊ပန္းတိအမ်ားၾကီးရလာေက ႏွမေခ်နန္႔ေမာင္ၾကီး.. ေဒ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္မ ႏွုစ္ေယာက္ ေဒ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးမွာ လွဴကတ္ဖို႔ ၊ယျပီးေက ႏွမေခ်ခ်စ္ရေရ ေမာင္ၾကီးနန္. ေမာင္ၾကီးခ်စ္ရေရ ႏွမေခ်.. ေဒေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္
ဘ၀ ဘ၀ ဆက္တုိင္းဆက္တိုင္းမွာ ဆံုတိြကတ္ဖို႔ ဆုေတာင္းကတ္ဖိုးနန္း ႏွမေတာ္"
မင္းသားေခ် မင္းေစာ စကားအဆံုးတြင္ ျမၾကာညိုမ်က္ႏွာပါ အျပံဳးပန္းေခ်တိ သန္းလာသည္။

"ေအာ္..ေမာင္ၾကီး ေမာင္ၾကီး..အဂုေတာ့ခါ ငါ့ႏွမ၊ငါ့ႏွမနန္႔ ၊ျမၾကာညို ကေကာင္းမေျပာခ်င္..၊ ထိုတစ္ရက္နိက နန္းတြင္းအေနာက္ေဆာင္က အမတ္ၾကီးထြန္းေအာင္ေက်ာ္သမီးေတာ္ ျမေစာညိုတြက္ ေစာင္းေတာ္တီးလို႔ ဂီတသံစဥ္တိ လားဆက္သက္ေတ လို႔ ႏွမေခ် ေျပာသံၾကားေရ.......။ ၾကင္ေဖာ္ရေက ေမာင္ၾကီးက ခ်စ္ရေရ ေဒႏွမေခ်ကို မိလီဖို႔စြာယာ....ဟိဟိ.." ဟုေမာင္သယ္ကို သြန္းလိုက္သည္။ မင္းသားမင္းေစာသည္ ၾဟက္(ရွက္) စိတ္၀င္လားျပီး ....

" ေဟး ....ေဒသူတစ္ေယာက္ အထူးထူး မေျပာရ ေမာင္ၾကီးကို ငရဲၾကီးဖို႔ေယ" ဟုဆိုကာ စကား ပိတ္လိုက္သည္။

မင္းသားမင္းေစာႏွင့္မင္းသမီး ျမၾကာညိုရို.သည္ ေျမာက္ဦးျမိဳ့ေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတာ၀န္ယူထားေသာ အမတ္ၾကီးသာထြန္းေအာင္၏ သမီးေတာ္၊သားေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ မင္းသားမင္ေစာသည္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၂၄ႏွစ္ခန္႔ျဖစ္ျပီး ၊သူႏွမေခ်ျမၾကာညိုမွာအသက္ ၂၀အရြယ္ျဖစ္သည္။ မင္းသားမင္းေစာသည္ ေျမာက္ဦးဘုရင္သမၼတရာဇာမင္း၏ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္၌ တပ္မူးတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္။ မင္းေစာသည္ တိုက္ရီး၊ခိုက္ရီးကြ်မ္းက်င္ျပီး၊ျမင္းမ်ားကိုအလြန္ပင္ခ်စ္တတ္သည္။ သူသည္ အသက္ ၂၀ခန္႔ အရြယ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ စစ္ေရးပညာသင္ရန္ေစလြတ္ခံရဖူးသည္။ စာပီ၊ဂီတ အႏွပညာကိုလည္းအလြန္ပင္ ခံုမင္သည္။ အခ်ိန္ရလ်ွင္ ရတု၊ကဗ်ာ မ်ားအေပ်ာ္တမ္းစပ္ေလ့ဟိသည္။

မင္းသမီးေခ် ျမၾကာညိုမွာ နန္းတြင္း အထူးေဆာင္၌ ရခိုင္စာပီ ဂီတ အႏွပညာမ်ား သင္ၾကားနီဆဲျဖစ္သည္။ သူမသည္ဘ၀ကို ရတုကဗ်ာတိစပ္ယင္းႏွင့္ပင္ကုန္ဆံုးစီခ်င္သည္။ သူရိုေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္သည္တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္လြန္စြာခ်စ္ကတ္ျပီး ၊ ၀ါသနာတူ၊ အက်င့္တူမ်ားးျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားကိုလည္း အလြန္ပင္ကိုင္းခ်ိဳင္းကတ္ျပီး ဘုရားျမတ္စြာအား သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဂုလည္း အေျခြအရံတိႏွင့္ ပန္းမ်ားခူးကာ ဘုရားမွာလွဴရန္ကိုေသာင္းဘုရား အေနာက္ဘက္တစ္နီရာကိုေရာက္ဟိလာကတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူရို.သည္ အေျခြအရံတိကို အ၀ီးမွ ေစာင့္ကတ္ရန္ မွာလိုက္ျပီး ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ လလြတ္လလပ္ပန္းမ်ားခူးကာ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးတြင္ကပ္လွဴပႈေဇာ္ကတ္မည္ျဖစ္သည္။


" ႏွမေတာ္ ...ေဒမွာ တစ္နားေခ်နီလိုက္..ပန္းတိခူးထား၊ ေမာင္ၾကီး ထိုၾဟိ့က ကန္ၾကီးကိုလားၾကည့္ခ်င္ေရ၊ ယင္းကန္ထဲက ၾကာျဖဴ၊ ၾကာနီ ေခ်တိကို ေမာင္ၾကီး ၾကည့္ခ်င္လို႔" ဟု မင္းေစာလွမ္းေျပာလိုက္သည္။

" ႏွမေခ်ေလ့ လိုက္ပါရဇီ ေမာင္ၾကီး၊ ေဒနားမွာ တစ္ေယာက္တည္း မနီ၀့ံ၊ ႏွမေခ် ေၾကာက္ေတ" ဟုျမၾကာညိုျပန္ေျပာသည္။

"ဇာကို ေၾကာက္စရာလိုေလ ႏွမေတာ္၊ ေထာ.. ေဒက အေနာက္ဘက္ကိုၾကည့္လိုက္ ငါရို. အဘိုးတိတည္ထားခေရ သ်ွစ္ေသာင္း၊ထုကၠသိမ္၊ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားပုထိုးတိ ဟိန္းလို႔၊ ေထာ.. အၾဟိ့(ရိွ) ဘက္ကိုၾကည့္လိုက္စမ္......။ ဘုရင္ မင္းခေမာင္တည္ခေရ ကိုးေတာ္ပုထိုေတာ္ၾကီး တိ မမားမမတ္နန္႔၊ အေျခြအရံတိလည္း မပါးမ၀ီးမွာ ဟိကတ္ေတ မလား" ေျပာသာေျပာလိုက္ရသည္ သူညီမ နားေထာင္ဖို႔လို႔ မင္းေစာမထင္။

" အာ.. ေမာင္ၾကီး၊ မရ ႏွမေတာ္ေၾကာက္ေတ" ဟုဆိုကာ ပန္းရိုင္း ျခံဳပုတ္တိ ၾကားထဲက ျပီးထြက္လာသည္။ မင္းေစာေလ့ တားဖို႔အခ်ိန္ေတာင္မရလိုက္။ " ေအး ၊"ေအး" ႏွင့္ သေဘာတူလိုက္ရသည္။

"ႏွမေတာ္ ကန္ထဲမွာ ေပါက္နီကတ္ေတ၊ ၾကာျဖဴ ၾကာနီပန္းေခ်တိကိုၾကည့္စမ္၊ ဇာေလာက္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေလ၊ ႏွမေတာ္ ေမာင္ေတာ္တစ္ခု ေျပာျပေမ၊ ၾကာပန္းဆိုစြာ ေလာကကို သူ႔အလွတစ္ခုတည္းနန္႔ အလွဆင္စြာမဟုတ္၊ ဘ၀ ကိုလံုး၀ အရံႈးမပီးေရ ပန္းတိထဲမွာ ၾကာပန္းေရ သတိၱအဟိဆံုးျဖစ္ေတ ႏွမေတာ္" ျမၾကာညို သူ႔ေမာင္သယ္စကားကို နားမလည္ ျဖစ္နီသည္။

" ႏွမေတာ္.. ၾကာပန္း အလွတစ္ခုတည္းကို မၾကည့္ေက့ ၊ ၾကာပန္း ေအာက္မွာ ရီဟိေရ၊ ယင္းရီေအာက္မွာ က်ဴပ္တိ ဘိတ္နန္႔ ေပါင္းစပ္ထားေရ ေဒကမၻာေျမၾကီး ၊ ယင္းပိုင္ အခက္အခ့ဲတိၾကားထဲတိ အားလံုးကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးေက ေလာကအလွဆင္ဖို႔အတြက္ ရုန္းထြက္ပါလတ္ေတ ေဒပန္းေခ်တိကို ဘေလာက္ခ်ီးက်ဴးဖို႔ေကာင္းေလ ၾကည့္စမ္"။ မင္းေစာတစ္ေယာက္ အေသ်ွတစ္ေယာက္ပိုင္ နားေထာင္နီေသာ သူ႔ႏွမေခ်ကို ဥပမာတိ ႏွင့္ ခ်င္းျပနီသည္။

"ေမာင္ၾကီးလည္း ကို႔ႏွမေခ်ကို ေဒၾကာပန္းေခ်တိပိုင္ အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးကို အလွဆင္ဖို႔ ေမာင္ၾကီး တိုက္တြန္းခ်င္ေရ ႏွမေတာ္"

ျမၾကာညိုကလည္း ေမာင္သယ္ကို သူမ တတ္စြမ္းေသာ စာပီ၊ဂီတ အႏွပညာႏွင့္ အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးကိုအလွဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင့္ကတိပီး
လိုက္သည္။ မင္ေစာ စကားျပန္စလာသည္။ သူသည္ သူ႔ႏွမေခ်အား သူၾကိဳက္ေတ သု၀ဏၰေဒ၀ီ (ေစာျပည့္ညိဳ) ရီြးစပ္ခေသာ သိန္ကန္မိန္တြင္ရတု ကို ၾကားခ်င္ေၾကာင္းေျပာျပသည္။ ျမၾကာညိုလည္ သူမမွတ္မိသေလာက္မွ

"ေလွ်ာက္တင္ခါပန္း၊ ရာသီဆန္းလ်င္၊ နန္းျမင့္ေအာင္ၿမီ၊ ဆယ့္ႏွစ္လီရစ္သန္းျမဴး၊ ေမာက္သူဇာေက၊ ဒကၠာဆိပ္ကမ္းဦးက၊

ေက်းဇူးဂုဏ္သွ်စ္တန္၊ အမတ္လိမၼာ၊ ထိုၿမိဳ႕ရြာတြင္၊ အာဏာသံုးခယ့္ျပန္မွ၊ ေျပာင္ဆဒၵန္မာတင္႐ိုး၊ ထြက္လွ်င္မျပန္၊

မလွန္ကိုယ့္မင္းမ်ိဳးတည့္။ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးတြင္၊ ရိပ္ျခည္အမွ်င္၊ အသွ်င္သိလွ်င္းပင္တည့္။ ပညာသွ်င္အုပ္ထိန္းမွ၊ ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာ၊

သာယာစည္ကားလွအယ့္။ မင္းေယာက္်ားဓမၼတာ၊ ပညာမဲ့ကြက္၊ ညာဏ္မစြက္ေသာ္၊ ျပည္ထက္မထားရာတည့္။

ရွိယ့္က်မ္းလာထံုးစာေဟာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းသိျပန္၊ ဘဲြ႕မြန္အမတ္ေကာင္းကို၊ ေနာက္တေၾကာင္းကုလားရြာ၊ အပိုင္အပ္ၿပီး၊ စစ္သူႀကီးဟု၊ ................"

မင္းေစာလည္းလြန္စြာအားရေက်နပ္လ်က္ ႏွမေခ်အား ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုသည္။ ယင္းေနာက္ မင္းသားမင္းေစာႏွင့္မင္သမီးေခ်ရို.သည္ ကိုးေတာ္ပုထိုးေတာ္ၾကီးသို႔ ပန္းစည္းတိကိုင္ပနာ ေလ်ာက္လာကတ္သည္။ ထိုေနာက္ ပန္းတိကို ဘုရားတြင္ကပ္လွဴပႈေဇာ္လ်က္ ေမာင္ႏွမႏွႈစ္ေယာက္ ဘ၀ဆက္တိုင္းဆက္တိုင္းဆံုတိြရပါလို.၏ဟုဆုေတာင္းကတ္သည္။

"အသ်ွင္ဘုရား ...တပည့္ေတာ္၊တပည့္ေတာ္မရို. ေမာင္ႏွမႏွႈစ္ေယာက္ ဘ၀ဘ၀ ဆက္တိုင္းဆက္တိုင္းမွာ ဆံုတိြရပါဇီ ဘုရား ....."

ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ဆုေတာင္းသံတိ ကိုးေတာ္ပုထိုးေတာ္ၾကီးလိႈင္ဂူတိထဲတြင္ ပဲ့အထပ္ထပ္တင္လ်က္..........။

(၄)

နိန္႔ရက္။........ ။ ရခိုင္သကၠရာဇ္ ၁၁၄၄-၁၁၄၅ ၊ တန္းေဆာင္မုန္း လဆန္း(၅) ရက္၊ အဂၤလိပ္သကၠရာဇ္: 1783AD ေအာက္တိုဘာ။

အခ်ိန္။........ ။ (၂) လာ အဂၤ ါနျခင္းဖက္ခ်ိန္

နီရာ ။..........။ ေျမာက္ဦး ရီြနန္းေတာ္

နန္းတြင္းညီလာခံက်င္းပနီသည္။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး အတိမ္းအေစာင့္မခံႏိုင္ေသာ အနီအထားဟိသည္။ သမၼတရာဇာဘုရင္အား အရည္အခ်င္းမဟိဟုဆိုကာ ခြဲထြက္အဖြဲမ်ားေပၚလာျပီး ဘုရင္၏ထီးနန္းကို ပုန္ကန္ျခားနားမူတိ ေပၚေပါက္လာသည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊လူမူေရး၊ႏိုင္ငံေရး အဘက္ဘက္မွရီ၀င္လာသည္။ ရခိုင့့္ျပည့္သ်ွင္ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ့ျပည္တြင္းပုန္ကန္ျခားနားမူ၊ ျပည္တြင္း မိုးေခၚမႈ၊ အစာ၊ရီစာ သ်ွားပါးမူ၊ ၀မ္းေရာဂါ ျဖစ္မူစသည့္ ျပႆနာ ေပါင္းစံုႏွင့္က်င္ကိုင္နီရသည္။ စိုင္းတင္ျမိဳ့စား ငသံေဒြသည္ ဘုရင္အား ေျဗာင္စိန္ေခၚမူမ်ားျပဳလုပ္လာျပီး ရခိုင္ထီးနန္းကို ျခိမ္းေျခာက္သည္။

နန္းတြင္း ညီလာခံ၌ ဌာန ေပါင္းစံုမွ ျမိဳ့စား၊ ၀န္ၾကီး၊ မူမတ္အေပါင္းစံုရို.သည္ ရင္မအီးႏိုင္ေသာ ရခိုင့္အနာဂတ္တြက္ ဘုရင္ၾကီးႏွင့္ အၾကိတ္အႏွယ္ ဆြဲႏြဲလ်က္ဟိသည္။ မူးၾကီး၊မတ္ၾကီးရို.သည္ ရာထူးအဆင့္၊အတန္းလိုက္ ေငြ ကုတင္(ကုလားထိုင္) ထက္မ်ား
တြင္ သမာဓိအျပည့္ႏွင့္ထိုင္နီကတ္သည္။တခ်ိဳ.ေသာ နန္းတြင္းသူ၊နန္းတြင္သားမ်ားသာ ဘုရင္ၾကီးကို ထိုင္လ်က္ခစားနီကတ္သည္။

" ေအး ... အဂု ပိုင္ အၾကံဥာဏ္ေတာ္တိနန္႔၊ အားတိုက္ အင္တိုင္ ေဆြးေႏြးပီးကတ္ေတ ၊ မူးၾကီး၊ မတ္ၾကီး၊ ၀န္ၾကီး၊ အမတ္ပညာဟိ ရို.ကုိ ငါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေက်းဇုတင္ဟိေတာ္မူေရ၊ စိုင္းတင္ျမိ့ဴစား ငသံေတြ ျခီလွမ္းတိကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့့္ျပီးေက
၊ ရင္ဆိုင္နီရေရ အခက္အခ့ဲ တိကို ပူေပါင္း ေျဖသ်ွင္းကတ္ရဖို႔ ၊ အမတ္ၾကီးအေပါင္ရို." နန္းတြင္ညီလာခံ ပလႅင္ထက္က ဘုရားၾကီးအသံ ဟိန္းထြက္လာသည္။

" အမတ္ၾကီးသာထြန္းေအာင္၊ စကားမစပ္ ေျမာက္ဦး ရီြျမိဳ့ေတာ္ လံုျခံဳေရးကိစၥ ငါကိုယ္ေတာ့္ျမတ္ သိခ်င္ေရ၊" အမတ္ၾကီး သာထြန္းေအာင္အား ဘုရင္ၾကီး မီးေတာ္မူသည္။

" မွန္လွပါ အသ်ွင္မင္ၾကီး၊ ေျမာက္ဦးျမိဳ့ေတာ္ လံုျခံဴေရးကိုပါ ငသံေဒြ နန္႔
အဖြဲ ေျဗာင္ စိန္ေခၚနီေၾကာင့္ပါ၊ ေယဘင္ေယေကေလ့ အကြ်န္မ်ိဳး အသ်ွင့္သစၥာေတာ္ ေစာင့္သိေတာ္မူလ်က္ အေျခအနီပံုမွန္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစား နီပါေရ အသ်ွင္ မင္းၾကီး၊" ။

ဘုရင္ၾကီး မ်က္ႏွာမသာမယာဟိသည္။ ဘုရင္ၾကီးသည္တိုင္းသူ၊ျပည္သားတိတြက္ စိတ္မသာမယာ ျဖစ္နီဟန္ဟိသည္။

" ေအး.. ေအး .. အစစ အရာရာ သတိေတာ္ထား ၊ဆင္ျခင္ေတာ္မူလ်က္ သူေတာ္ေကာင္းထံုး ႏွလံုးမူျပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကတ္ပါ အမတ္ၾကီး ။ ငါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၊ ေဒနိဖို႔ ညီလာခံ ရပ္ေတာ္မူမည္။ ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ကတ္စီ၊
အမတ္ၾကီးအေပါင္း ရို." " မွန္လွပါ အသ်ွင္မင္ၾကီး၊ အသ်ွင္မင္းၾကီး သက္ေတာ္ ရာေက်ာ္ ၾဟည္ပါဇီ။" နန္တြင္းသူ၊ နန္းတြင္းသား အေပါင္းရို၏ ဆုေတာင္းသံ နန္းေတာ္တစ္လံုး ဟိန္းလားသည္။

ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း မ်ားစြာေသာ အေျခြအရံတိႏွင့္မိမိ ေရႊနန္းေဆာင္းသို႔ ၾကြျမန္းေတာ္မူသည္။


1784AD (တစ္ႏွစ္တိတိ ၾကာျပီးေနာက္)


" ဒုန္း၊ ဒုန္း၊ ဒုန္း၊ အသ်ွင္မင္းသား၊ အသ်ွင္းမင္းသား အယင္ထေတာ္မူပါ၊အယင္ထေတာ္မူပါ၊ ေအာက္ျပည္က ဗမာတပ္တိ ေျမာက္ဦး ျမိဳ့ေတာ္ကို ၀င္သိမ္းနီပါေၾကင့္ပါ။"

ကိုယ္ရံေတာ္ တံခါးေခါက္ႏိုးမူေၾကာင့္ မင္းသားမင္းေစာသည္ျဗန္းဆိုလန္႔ႏိုးခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦးျမိ့ဳေတာ္မွ အလြန္တရာမွ ေၾကာက္မြက္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းေသာ အသံမ်ားဆက္တိုင္ၾကားလိုက္ရသည္။ လူကြ်ီးသံ၊ အေခ်တိငိုသံ၊ ျမင္းကြ်ီးသံတိ ဆက္တိုက္ထြက္ေပၚလာသည္။ နန္းေတာ္အခ်က္ပီးနန္းေဆာင္ေတာ္မွလည္း အခ်က္ပီးရခိုင္စည္သံမိုးၾကိဳးပစ္ပိုင္ေပၚထြက္လာသည္။

မင္းေစာသည္ သူ၏ လက္စြဲေတာ္ဓားကို က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္လိုက္ျပီး ၊

" ေတာက္... ရာဇ၀င္ ရိုင္းလိုက္ေလ ေ၀.. တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ကုိ စစ္မေၾကျငာဘဲ မဆမပိုင္ အငိုက္က်ဳးေက်ာ္၀င္သိမ္းရေရလို႔၊ ကဲ...အခ်ိန္မဟိ၊ တပ္မူး ဘုရင့္လူျခံဳေရး အေရးၾကီးေရအဂုခ်က္ခ်င္းလာကတ္ေမ".......။

ထိုအခ်ိန္တြင္ မင္ေစာႏွမေတာ္ ျမၾကာညိုသည္ အေျခြအရံတိႏွင့္ ေရာက္ဟိလာသည္။

" ေမာင္ၾကီး၊ ေမာင္ၾကီး .... ေျမာက္ဦ ရီြးျမ့ိဳေတာ္ကို ဗမာတပ္တိ ၀င္သိမ္းထားပါယာ... အဂု နန္းေတာ္ကို ခ်ီတက္လာနီကတ္ေတ"
ျမၾကာညို ဆို႔နစ္ငိုေၾကြးလ်က္ ေယွာက္တင္သည္။


"ေအး ႏွမေတာ္.. ဘုရင္မင္းျမတ္လံုျခံဳ အေရးၾကီးေရ၊ ေမာင္ၾကီး အဂုခ်က္ခ်င္းလားလိုက္ေမ၊ ႏွမေတာ္ေလ့ အစစ အရာရာ ဂရုစိုက္ပါ၊" မင္းေစာသည္ မ်က္ရည္မက်မိေအာင္း အားတင္းထားရသည္။ တာ၀န္အရသာ လားရသည္။ သူခ်စ္ႏွမေတာ္ႏွင့္ ေဒပိုင္
အႏၱရာယ္တိႏွင့္ၾကံဳတိြနီခ်ိန္တြင္ မင္းေစာ အတူဟိနီခ်င္သည္။

" ေမာင္ၾကီး , ေမာင္ၾကီး အစစ အရာရာ သတိထားေဆာင္ရြက္ေတာ္မူပါ၊ ႏွမေတာ္ ဇာပင္ေရာက္ေရာက္ ေမာင္ၾကီးကို ေစာင့္နလီဖို႔" ဆိုးနစ္ငိုၾကြီးသံႏွင့္ အတူထြက္ေပၚလာေသာ ႏွမေတာ္ စကားသံ မင္းေစာနား ပဲတင္ထပ္လားသည္။

မင္းေစာသည္ ဗမာက်ဴးေက်ာ္တပ္ကုိ အသက္ႏွင့္လဲ ရင္ဆိုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ သူ၏မ်က္ႏွာတြင္ ရဲစိတ္ရဲမာန္တိတတ္ၾကြလ်က္ဟိသည္။ သူသည္ သူ၏ ျမင္နီၾကီးကို စီးလ်က္ တပ္သား ၂၀၀ ခန္႔ဟိေသာ ဘုရင္ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ကို အဖျပည္တြက္ အသက္ကိုစြန္႔လြတ္ရန္ အသံက်ယ္ၾကီးႏွင့္ အမိန္႔ပီေဆာ္ၾသနီသည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ သြြီးရဲရဲႏွင့္ စစ္သားတစ္ေယာက္ ျမင္းနီၾကီးႏွင့္ အျပီးေရာက္ဟိလာသည္။

" အသ်ွင္မင္းသာ၊ ေျမာက္ဦး ရီြးျမိဳ့ေတာ္ၾကီး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္နီေၾကာင့္ပါ၊ ရခိုင္သူ၊ရခိုင္သားတိမွာလဲ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ထြက္ျပီးနီကတ္ေၾကာင့္ပါ အသ်ွင္မင္းသား၊ အကြ်န္မ်ိဳးအား ခြင့္လြတ္ေတာ္မူပါ"။ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျပိးေနာက္ ထိုစစ္သားသည္ မိမိ လည္ပင္းကို လ်င္ျမန္စြာ လွီးျဖတ္လိုက္သည္။

အသက္မ့ဲ ခႏၵာကိုယ္ၾကီး မင္ေစာ ၾဟိ့အရိုးျပတ္လဲက်လားသည္။ မင္းေစာသည္ ထိုစစ္သားကို ျမင္းထက္ကခုန္ဆင္း ဂါရသ၀ ျပဳလိုက္သည္။ ယင္းေနာက္ ျမင္းနီၾကီးထက္ ခုန္တက္လိုက္ျပီးေနာက္

"ရခိုင္ႏြယ္ဖြား အမ်ိဳးစစ္ေတ ရဲမက္အေပါင္းရို. သင့္ရို.သီြးဇာေလာက္ရဲေလဆိုစြာကို အဖျပည္တြက္ ေဒနိ ေဒအခ်ိန္ ျပဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ဗ်ယ္..။ငါ့ရို. ရခိုင္ျပည္၊ရီြနန္းေတာ္ကို ငါရို. အသက္နန္႔လဲ ကာကြယ္မည္" မင္းေစာ ရာဇမာန္အျပည့္ႏွင့္ ၾကံဳး၀ါးလိုက္ခ်ိန္တြင္ ရဲမက္ အေပါင္ရို. ျပိဳင္တူလိုက္ဆိုကတ္သည္

"ငါ့ရို. ရခိုင္ျပည္၊ ငါရို.ရီြနန္းေတာ္ကို ငါရို. အသက္နန္႔လဲ ကာကြယ္မည္"

ၾကံဳး၀ါးသံတိ နန္းေတာ္တစ္ခုလံုး ဆူညံလားသည္။ မင္းေစာသည္ တပ္မူးတစ္ခ်ိဳ.ႏွင့္ ၾဟိ့က ခ်ီတက္လ်က္ နန္းေတာ္ အျပင္ဘက္တံတိုင္းအေရာက္တြင္ ေျမာက္ဦးတစ္ခုလံုး မီးဟုန္းဟုတ္းေတာက္နီသည္။ ရဲမက္အခ်ိုဴမ်က္လံုးမွ မ်က္ရည္တိ ယိုစီးက်လာသည္။

၀မ္းနည္းအခ်ိန္မဟိပါ။ နန္းေတာ္ႏွင့္ အသ်ွင္အား အသက္ႏွင့္လဲ ကာကြယ္ရမည့္ျဖစ္သည္။ မင္းေစာရို. အၾဟိ့ တဂါ၀ုဒ္ခန္႔ အကြာမွ ဗမာစစ္သည္မ်ားသည္ နန္းေတာ္သို႔ခ်ီတက္လာနီသည္။ အခ်ိန္ကား သန္းေခါင္အခ်ိန္။ ကြမ္းတယာအညုက္ခန္႔အၾကာတြင္ ဗမာက်ဴးေက်ာ္တပ္ႏွင့္ ရခိုင္မင္းေစာတပ္ရို. ရင္ဆိုင္တိုးသည္။ တိုက္ပြဲသည္ အလြန္ပင္ျပင္းထန္လွသည္။ လူက်ီးသံမ်ား၊ ျမင္းက်ီးသံႏွင့္ ကမၻာျပိဳလားဟန္ဟိသည္။

မင္းေစာရိုတပ္ဖြဲ႔သည္ ဗမာတိကိုအားမန္အျပည့္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ခုခံသည္။ ရဲမက္ ၂၀၀ ခန္႔ဟိေသာ မင္းေစာရို႕တပ္သည္ အလူးအလဲခံနီရသည္။ မင္းေစာစစ္သည္မ်ားသည္ အတံုးအရုံးက်ဆံုးကတ္သည္။

အင္အားခ်င္းမမွ်၍ တစ္နာရီခန္႔အၾကာတြင္ နန္းတြင္းအ၀င္ တံခါးမၾကီးလံုး၀ပြင့္လားသည္။ ဗမာစစ္သည္မ်ားသည္ ရီြးနန္းေတာ္ၾကီးထဲသို႔ ဒံုးစိုင္း၀င္လားခ်ိန္တြင္ နန္းတြင္းမွ ကြ်ကြ်တ္ရိုက္သံမ်ားဆက္တိုက္ထြက္ေပၚလာသည္။ မင္းေစာသည္ မ်က္ရည္ကိုသုတ္ ဓားႏွင့္ခြတ္ရင္း ရန္သူအငုတ္ကို သ်ွင္းနီခ်ိန္တြင္ သူ႔စစ္သည္မ်ား အတံုးအရံုး သူၾဟိ့တြင္က်ဆံုးလားသည္။

မင္းေစာ၏စိတ္အာရံုတြင္ သူ႔ႏွမေတာ္ မ်က္ႏွာ ျမင္ေယာင္လာသည္။ ကယ္သူမ့ဲနန္းတြင္းသူ၊နန္းတြင္သားမ်ား၏ ကြ်ီးသံ၊ငိုသံတိ မင္းေစာၾကားနီရသည္။ ယင္းေနာက္ ရီြနန္းေတာ္မွမီးခိုးလံုးၾကီးတိထြက္ေပၚလာသည္။မင္းေစာသည္ နန္းတြင္းထဲကို၀င္၍ ႏွမေတာ္ကို ကယ္ထုတ္ခ်င္သည္။ ေယပိုင္ေယေကေလ့ ထိုအၾကံသည္အလြန္ပင္ေနာက္က်နီေၾကာင့္ မင္းေစာ သေဘာေပၚသည္။ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဗမာစစ္သည္မ်ားသည္ နန္းေတာ္တံတိုင္း တန္းခါး ေပါက္ၾကီးကိုအသီပိတ္ဆိုးလိုက္ကတ္သည္။

"အား ............ " ယင္းသို႔ ေတြးေတာနီစဥ္တြင္ မေမ်ာ္လင့္ လံွတစ္ေခ်ာငး္ မင္းေစာ၏ လက္ေမာင္းေတာ္ေအာက္သို႔စိုက္၀င္လာသည္။ မင္းေစာသည္ နာၾကင္လြန္းေသာေ၀ဒနာ ခံစားလိုက္ရျပီး၊ သူေဂါင္းရိုင္လားသည္။ သတိတစ္ခ်က္ျပန္သြင္းလ်က္ ျမင္းထက္က လူးမက်ေအာင္ မင္းေစာထိန္းလိုက္သည္။

ယင္းေနာက္ ထိုဗမာစစ္သည္အား မိမိ လက္စြဲေတာ္ဓားၾဟည္ျဖင့္ မင္းေစာ လ်င္ျမန္စြာေခါင္းျဖတ္သတ္လိုက္သည္။

လံွခ်က္ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ မင္းေစာ ဒယိန္းဒယိုင္ျဖစ္လာသည္။ သီြးစက္မ်ား လက္ေမာင္းေအာက္က ဒလေဟာ စီးခ်င္းလာသည္။ သူ႔ရဲမက္အားလံုးနီပါးသည္သူၾဟိ့တြင္ အပံုပံုလဲသီလ်က္.....။

" ငါ ......ဗမာလက္မွာ အသီမခံႏိုင္"

မင္းေစာစိတ္တင္းလိုက္သည္။ ယင္းေနာက္ ထိုတိုက္ပြဲအတြင္းမွ မင္ေစာ ေအာင္ျမင္စြာဆုတ္ခြာလိုက္သည္။မင္းသားမင္းေစာသည္ ၾကီြကြဲ မ်က္ရည္ယိုစီးလ်က္ ျမင္းနီၾကီးႏွင့္ နန္းေတာ္ အၾဟိ့ဘက္သို႔ ဒုန္းစိုင္းျပီးလာသည္။

လမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ အနိဌာရံုတိ ဆီးၾကိဳသည္။ မီးေလာင္နီေသာ ဘုရားပုထိုးမ်ား၊ သီြးအိုင္မ်ားလဲက်သီဆံုနီေသာ လူတိအေလာင္းမ်ား၊ ကယ္သူမိ ျပီးလြားနီကတ္ေသာ အဖျပည္သူမ်ား၊ အေခ် ငိုကြ်ီးသံမ်ား .....။

သူ႔ႏွမေတာ္ႏွင့္ ပန္းအတူခူးခေသာ ေတာပုတ္နားတြင္ မင္းေစာ ျမင္းနီၾကီးကိုတန္လ်က္ ပန္းတဆုပ္ခူးလိုက္သည္။ ယင္းေနာက္ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးထဲသို႔မင္းေစာ ဒုန္းစိုင္း၀င္လိုက္သည္။

လိုက္ဂႈၾကီးအထဲမွ ျမတ္စြာဘုရားဆင္းတုေတာ္ၾကီးတိၾဟိ့တြင္မင္းေစာဒူးေထာက္လိုက္သည္။

"အသ်ွင္ဘုရား ဘ၀ ဘ၀ ဆိုက္တိုက္ ဆက္တိုက္မွာ တပည့္ေတာ္ ႏွမေတာ္နန္႔ တပည့္ေတာ္ ဆံုတိြရပါလို၏။"

မင္းေစာမ်က္ႏွာမွမ်က္ရည္တိမိုးရြာေရပိုင္ စီးက်လာသည္။ ယင္းေနာက္ မင္းေစာသည္ သီြးတိႏွင့္ စည္းနီေသာသူ၏လက္စြဲေတာ္ဓားကို
အထက္သို႔ေျမာက္လိုက္ျပီး မိမိ ရင္ဘက္ထဲကုိ ထိုးစိုက္လိုက္သည္။ ႏွလံုးထဲမွ သီြးတိ ဒလေယာစီးခ်င္းလာျပီး မင္းေစာအာရံုတြင္ အေမွာင္ထုသည္ဖံုးလႊမ္းလားသည္။ ၀ိညဥ္လြင့္လားေသာ မင္းေစာ၏အသက္မိကိုယ္ခႏၵာၾကီး ကိုးေတာ္ပုထိုးေတာ္ၾကီးထဲတြင္ အထီးက်န္လ်က္....။


တစ္လခန္႔ ၾကာျပီးေနာက္.............................။


မင္းသမီးေခ် ျမၾကာညိုသည္အလြန္ပင္ပိန္ခန္းလားသည္။ သူမသည္အဖျပည္ႏွင့္သူ႔ေမာင္ၾကီးကို
လြမ္းရေသာစိတ္တိႏွင့္ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ လ်က္ဟိသည္။ ေမာင္ၾကီးမင္းေစာတစ္ေယာက္ သီလို႔ဟိလီလာ၊ၾဟင္လို႔ဟိလီလာ ျမၾကာညိူသတင္းအစအနပင္မရပါ။ ရခိုင္ျပည္စစ္သ်ွံဳး၍ရခိုင္ဘုရင္ႏွင့္ဘုရင္မအပါအ၀င္ နန္းတြင္သူ နန္းေတာ္သားတိကုိ အင္း၀သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆင္ခခါက မင္းသမီးေခ် ျမၾကာညိုပါ ပါလာသည္။

သူမသည္ ဗမာထမင္းကိုမသီေအာင္စားလ်က္ အဖရခိုင္ျပည္ႏွင့္ေျမာက္ဦးရီြျမိ့ဳေတာ္အေၾကာင္းကို ကဗ်ာစာတိ ရီြးလ်က္ အခ်ိန္တိကုိေက်ာ္ျဖတ္လ်က္ဟိသည္။ စကားမတူ၊ စရိုက္မတူ၊အသြင္မတူေသာလူရပ္ လူျပည္၌အသက္ၾဟန္သန္နီရျခင္းကို ျမၾကာညို စိတ္ပ်က္လ်က္ဟိသည္။

တစ္လခန္႔အၾကာမွာပင္ သတင္းအစအနေပ်ာက္နီေသာသူမေမာင္ၾကီးတြက္ ငိုရသည့္ရက္တိ မရီြီႏိုင္ေတာ့ပါ။မင္းသမီးေခ် မ်က္လံုးတြင္မ်က္ရည္မ်ားပင္ခန္႔ေျခာက္လီသည္။ သူမေမာင္ၾကီးတြက္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္တိ ကုန္ခန္းလာသည္။

"အသ်ွင္မဘုရား၊အသ်ွင္မဘုရား၊" သူမအေဆာင္အခန္းေတာ္မွ အျပင္ကိုေငးနီစဥ္တြင္ အေျခြရံမေခ်တစ္ေယာက္ငိုယိုျပီး၀င္လာသည္။

"ေဟ... အညို,..........နင္ ဇာျဖစ္ေလ ငါ့ကို အဂု ေလ်ွာက္တင္စမ္" ျမၾကာညို စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္မီးလိုက္ေလသည္။ " အသ်ွင္မဘုရား ........အကြ်န္မ်ိဳးရို. အသ်ွင္ မုနိသ်ွင္ေတာ္ျမတ္ကို ဗမာျပည္ကို ယူေဆာင္လာဖို႔ ၊ ဘုရင္က အမိန္႔ေတာ္ခ်လိုက္ ပါယာဘုရား......."

ျမၾကာညို နဖူးကသီြး ျခီမတက္လ်က္ မ်က္ရည္မိုးတိရြာက်လာသည္။ ရင္ထဲမွလည္ အလြန္မွနာၾကင္ေသာေ၀ဒနာတစ္ရပ္ခံစားလိုက္ရသည္။

"ေတာက္.........., ရိုင္းလိုက္ေလ.. အညို.......လူၾကားလို႔မေကာင္း....... ငရို.ျပည္ကုိမတရားသိမ္း......ငရိုလူမ်ိဴးတိကိုသတ္..အဂုငါရို.အသ်ွင္ကို မတရားယူျပန္ယာ မလားဂု........" ျမၾကာညိုတတ္သီးေခါက္သံ အေျခြအရံတိ ဆို႔နစ္ငိုသံတိႏွင့္ ေရာထီြးလားသည္။......................

ျမၾကာညို အေဆာင္ၾဟိ့တြင္ နန္းတြင္းတိနန္းတြင္းသားတိ က်က်ိတ္တိုးနီသည္။ "ရခိုင္..မင္းသမီးေလး....ျမၾကာညို.....သနားပါတယ္" စသည့္အသံတိ ထြက္ေပၚလာသည္။ " အသ်ွင္မ....အသ်ွင္မ...ဟီး..ဟီးး..အကြ်န္မ်ိဳးမ ရို.ကို ထားခယာလာ....ထၾကည့္ပါ..အဖျပည္ကို တနိျပန္ဖို႔ဆို....ဟီး..ဟီးး..." စသည့္ ဆို႔နစ္ငိုၾကီြးသံတိၾကားထဲတြင္ မင္းသမီးေခ် ျမၾကာညို ၀ိညဥ္ကင္းမ့ဲလ်က္.......။


(၅)

နိန္႔ရက္။.......... ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၃၀ ရက္

အခ်ိန္။.........။ ရခိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ မိုးထဖက္ (၁၀) နာရီ

နီရာ။.......... ။ ေတာင္ရင္းကြ်န္း၊ လည္ရိုးေတာ္ဓာတ္၊ ေပါက္ေတာျမိ့ဳ၊ ရခိုင္ျပည္


ဓာတ္ေတာင္ေအာက္တြင္ ညင္ညင္သာသာ တိုက္ခိုက္နီေသာလီဗီြေခ်သည္ အင္ဂရားပန္းအနံ႔ေခ်တိ္ကို ျမတ္မင္းဦး ႏွေခါင္းသို႔ယူေဆာင္လာသည္။ဓာတ္ေတာင္ထက္ လည္ရိုးေတာ္ဓာတ္ေဇတီမွ ေခါင္းေလာင္းေခ် ျမည္သံတိ သဘာ၀ ဂီတသံစဥ္ေခ်တိပိုင္။ ျမတ္မင္းဦးတစ္ေယာက္ လီဗီြေခ်တိႏွင့္အတူ ယိမ္းႏြဲကခုန္ လာေသာ အင္ဂရား ပန္းေခ်တိကို တယုတယ ေငးၾကည့္နိန္မိသည္။

ျမတ္မင္းဦးသည္ဓာတ္ေတာင္ေက်ာင္းသို႔ ရက္ျပတ္အလည္ေရာက္ျဖစ္သည္။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမတ္မင္းဦးရို႕ အဖိုးသ်ွင္သည္ ဓာတ္ေတာင္ေက်ာင္း၏ တကာအရင္း ျဖစ္ျပီး ေပါက္ေတာတြင္နိန္ထိုင္သည္။ ျမတ္မင္းဦးသည္ အဖိုးသ်ွင္၊ အေဘာင္သ်ွင္ရို႕ဘက္ကို ႏွစ္တိုင္းအလည္ေရာက္တိုင္း အဖိုးသည္ႏွင့္ ယင္းေက်ာင္းသို႔ လိုက္လည္တတ္သည္။၁၃ ႏွုစ္သားအရြယ္ ျမတ္မင္းဦးကို ဓာတ္ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္သည္ အလြန္ခ်စ္သည္။ အဂုလည္း ဆရာေတာ္က ဘုရားတြင္ပန္းမ်ား ကပ္လွဴပႈေဇာ္ရန္ ျမတ္မင္းဦးကို ပန္းေကာက္ခိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမတ္မင္းဦးတစ္ေယာက္ ပန္းေခ်တိကို အျမတ္တႏိႈးေကာက္နိန္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းနားမွ ကလိန္႔ေမတိ ရာယ္သံတိ လီဗီြေခ်ႏွင့္အတူ သူ႕နားသို႔တိုး၀င္လာသည္။ ေက်ာင္းဘက္ကိုလွည့္ၾကည့္လိုက္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၇ ႏွစ္ခန္႔အရြယ္ ကလိန္႔ေမေခ်တစ္ေယာက္
ျမတ္မင္းဦးဘက္ကို တတည့္ေယွာက္လာသည္။ ထိုကလိန္႔ေမေခ်သည္ ပန္းႏႈေရာင္ စကတ္အတိုေခ်၀တ္ထားလ်က္ အထက္ပိုင္းတြင္ အျဖဴေရာင္ဇာ အက်ၤၤ ီေခ်ကို ယယဥ္ေခ်၀တ္ထားသည္။ သူမေဂါင္းထက္တြင္လည္း အင္ဂရားပန္းေခ်တစ္ပြင့္ပန္လို႔ ။
သူမ မ်က္ႏွာေခ်ကို အနီးကပ္ျမင္လိုက္ရခ်ိန္တြင္ ျမတ္မင္းဦး ရင္ထဲတြင္ နာမည္ေဖာ္မျပႏိုင္ေသာခံစားခ်က္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေယဘင္ေဂေလ့ ျမတ္မင္ဦး မျမင္ဟန္ေဆာင္လ်က္ ပန္းေခ်တိကို ဆက္ေကာက္နိန္လိုက္သည္။

" ဟိဟိ....... ေယာက်ၤားေခ် ျဖစ္ျပီးေက မမေခ် ပိုင္ ပန္းေကာက္နိန္ေရ" ထိုစကားေၾကာင္း ျမတ္မင္းဦးမ်က္ႏွာတြင္ အၾဟက္ျပံဳးတိ ၀ီဆာလာသည္။ ကလိန္႕ေမေခ် စကားသံသည္ မပီတပီႏွင့္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းသည္။ရင္းႏီွးမႈအျပည့္လည့္ဟိသည္။

"ခိုင္ ကိုေလ့ တစ္ပြင့္ ႏွစ္ပြင့္ေလာက္ ပီးဘလင္, ခိုင္ က အင္ဂရားပန္းေခ်တိ ဆိုေက ေကာင္းၾကိဳက္ေတ။" ျမတ္မင္းဦးသည္ ျငင္းဆန္ရန္ အင္အားကုန္ခမ္းလ်က္ဟိသည္။ " ႏွမေခ် နာမည္ "ခိုင္" လာ၊ " ဟု ျမတ္မင္းဦး မီးၾကည့္လိုက္သည္။

" မဟုတ္၊ သန္းဦးခိုင္၊ အိမ္မွာ ႏွမေခ်က အၾကီးဆံုး၊ အဂု ပါပါရို႕နန္႔ ေပါက္ေတာက အမ်ိဳးတိဘက္ကို အလည္လာစြာ၊ ခိုင္ က စစ္ေတြ ျမိဳ့က၊ အကိုေခ်က ဇာကလဲ" ။ ကလိန္႔ေမေခ် စကားေျပာပံုသည္ သြတ္သြတ္လြတ္လြတ္ႏွင့္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းသည္။

" အကိုေခ် က ၾကိမ္ခံုဂ်ိဳင္ ဆိုေရ ရႊာက ၊ အကိုေခ် ေလ့ ေပါက္ေတာ က အဖိုးသ်ွင္ရို႕ဘက္ကို အလည္ေရာက္နိန္စြာ၊ ေဒေက်ာင္းကို အကိုေခ် ႏွစ္တုိင္းေရာက္ေတ.....။" " ခိုင္ ေလ့ ႏွစ္တုိင္းေရာက္ေတ..... အကိုေခ် အင္ဂရားပန္းတိ အမ်ားၾကီး ဇာလုပ္
ဖို႔လဲ၊ ခိုင္ကို တစ္ဆုပ္ေလာက္ပီးဘလင္" ။

ျမတ္မင္းဦးသည္ ထိုပန္းေခ်တိကို ဘုရားတြင္ ကပ္လွဴပႈေဇာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယွင္းျပသည္။"ယေကေလ့ ႏွမေခ်အတြက္ တစ္ဆုပ္ အကိုေခ် ပီးေမနန္း။" ယင္းအခါ သန္းဦးခိုင္က " ဘုရားမွာ ပႈေဇာ္ဖို႔ဆိုေက
ႏွမေခ် မလိုခ်င္ယာ..... အကိုေခ် နန္႔ ခိုင္ ရို႕ ႏွစ္ေယာက္အတူ ဓာတ္ေတာင္ထက္က ေဇတီမွာ ကပ္လွဴ ပႈေဇာ္ကတ္ေမေလ.......။"

မင္းျမတ္ဦးႏွင့္ သန္းဦးခိုင္ရို႕ႏွစ္ေယာက္ ထိုေျပာ ေဒေျပာႏွင့္ ေတာင္ထက္ကို တရိြရိြတက္လာကတ္သည္။ လမ္းတေလ်ာက္တြင္လည္း သန္းဦးခိုင္တစ္ေယာက္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းတိအေၾကာင့္၊ သူမ ေက်ာင္းအေၾကာင္း၊စစ္ေတြျမိဳ့အေၾကာင္း၊ ေျမာက္ဦးကို
ဘုရားဖႈးေရာက္ခီေရ အေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာမကုန္ႏိုင္ေအာင္ တတြတြေျပာျပသည္။ ျမတ္မင္းဦးသည္ နားမညိန္းႏိုင္ေအာင္ နားေထာင္နိန္ခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေလာင္းေခ် အသံတိ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ၾကားလာရသည္။

ေကာင္းမၾကာလိုက္ ျမတ္မင္းဦးရို႕ေဇတီရင္ျပင္တြင္ျခီခ်မိသည္။ သူရို႕ႏွစ္ေယာက္သည္ ေဇတီေတာ္အားပန္းတိကပ္လွဴပီးေဇာ္ကတ္ျပီး ေခါင္းေလာင္ထိုးကာ အေခ်ဘာသာ ဘာ၀ ျပီးလႊားကစပ္ကတ္သည္။ သူရို႕ႏွစ္ေယာက္သည္ ဘုရားေနာက္တိတြင္ ၀ွက္တန္းပုန္းတမ္း ကစပ္ကတ္သည္။ယင္းသို႔ျဖင့္ သန္းဦးခိုင္ႏွင့္ျမတ္မင္းဦးရို႕ခင္မင္မႈသည္ တခ်က္ေခ် အတြင္းတြင္ အလြန္ပင္ခိုင္ျမဲလားလီသည္။

"သမီးေခ် သန္းဦးခိုင္ ပါပါရို႕ အိမ္ျပန္ဖို႔ယာ၊" အဖသည္ေခၚသံၾကားမွ သူရို႕ကစပ္စြာရပ္လိုက္ ကတ္သည္။ ျမတ္မင္းဦးသည္ ကလိန္႔ေမေခ်ကို ႏွမေခ်အရင္းပိုင္ ခင္မင္မိသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကလိန္႔ေမေခ်ႏွင့္ အတူလား၊အတူနိန္၊အတူကစပ္ခ်င္သည္။

" အကုိေခ်၊ ခိုင္ရို႕ လားဖို႔ယာ.... ေနာက္ႏွစ္ခါ အရာတစ္ေခါက္ျပန္လာဖို႔ ၊ ယင္းခါ တိြကတ္ဖို႔နန္း" စကားတစ္ခြန္မွ ျပန္မေျပာေသာ ျမတ္မင္းဦးကို ဆရာေတာ္ႏွင့္ သန္းဦးခိုင္အဖ သယ္ရို႕ ေခါင္းျခစ္နိန္ကတ္သည္။ " အေ၀း ေဒသူ ျမတ္မင္းဦး၊ ျပန္ေျပာလိုက္
ေလ..... ေဒ သူအဆိြ႕...။" ဆရာေတာ္မွ အားမရ ဒရ ေျပာလိုက္မွ ျမတ္မင္းဦး သတိျပန္၀င္လာသည္။

" ေအး ...အိန္း ... ခိုင္.. ေနာက္ႏွစ္ခါ တိြကတ္ဖို႔။" ယင္းပိုင္ေျပာလိုက္မွ ကလိန္႔ေမေခ် အျပံဳးပန္းေခ်တိပြင့္လန္းလာသည္။ အဖသယ္၊သူငယ္ခ်င္းတိႏွင့္ေက်ာင္းမွထြက္ခြာလားေသာ သန္းဦးခိုင္ကို ေနာက္ကံုးေခ်ကိုၾကည့္လ်က္ ျမတ္မင္းဦးတစ္ေယာက္ ငိုခ်င္စိတ္တိႏွင့္က်င္ကိုင္နိန္လိုက္ရသည္.........။


(၆)

နိန္႔ရက္။.............။ ၂၆၊ဇြန္လ၊၂၀၀၅
အခ်ိန္။..............။ ရခိုင္စံေတာ္ခ်ိိန္ နိန္႔ျခင္းဘက္ (၂) နာရိီ

ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံေရး မျငိမ္းသက္မူမ်ား၊ အစိုးရျခစားလိုက္စားမႈ လက္ဟိလူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ အေနာက္နိုင္ငံတစ္ခ်ိဳးစီးပြားေရးဒဏ္ခက္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအား တြင္းဆံုးက်မႈရို႕ဖန္တီးနိန္သည္။ ယင္းဟင့္ေတာင္မကသိမ့္ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟိ လက္တစ္ဆုပ္စာလူတန္းစားရို႕အႏိုင္က်စီးပြားေရးဂုတ္သီြးစုပ္မႈ၊ အခြန္မတန္တဆေကာက္ခံမႈ၊ လူမႈေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈရို႕နွင့္ အဖရခိုင္ျပည္က်င္ကိုင္နိန္ရသည္။

ျမတ္မင္းဦးသည္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို အမွတ္ေကာင္းျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ အဂၤလိပ္ေမဂ်ာယူကာ ရန္ကုန္တြင္ အလုပ္တစ္ဘက္ႏွင့္ရုန္းကန္နိန္ရသည္။ လူငယ္၊လူရႊယ္၊လူလတ္ရို႕လည္း ရခုိင္ျပည္ၾကီးအားစြန္႔ခြာလ်က္ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္တြင္ ၀မ္းေရးအတြက္ အဖျပည္ႏွင့္ခြဲကာ အလုပ္လုပ္ၾကရလီသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္ရန္တာစူးနိန္ျပီး၊ လူငယ္လူရႊယ္ရို႕ျခေျခာက္ခမ္းကာ အလုက္အကိုင္ရို႕လည္း ဘုရားခ်ီးတိပိုင္ ရွားပါးလ်က္ဟိသည္။

ျမတ္မင္းဦးလည္းရခို္င္ျပည္နယ္တြင္ဆက္နိန္လွ်င္ဇာဘ၀တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းမွရွာမတိြလီရာအခြင့္အလမ္းရို႕ဟိေရျမန္မာျပည္မွ ရန္ကုန္ျမိ႔ဳေတာ္သို႔ ၂၆၊ဇြန္လ၊၂၀၀၅ ၊ ရခိုင္စံေတာ္ခ်ိိန္ နိန္႔ျခင္းဘက္ (၂) နာရိီ တြင္ စစ္ေတြမွ လိုင္းကားျဖင့္ထြက္ခြာလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ ႏွစ္ေလာက္ၾကာျပီးေနာက္ပိုင္း ျမတ္မင္းဦးသည္ အလုပ္ၾကိဳးစားလိုက္ကိုင္နိန္ယင္း တစ္ဘက္မွလည္း သူ၀ါသနာပါေသာ အဂၤလိပ္စာကို အျပင္းအထန္ၾကိဳးစားသင္ယူနိန္သည္။ သူသည္ အဂၤလန္သံရံုးအဂၤလိပ္စာဌာန၊ အေမရိကန္စင္တာရို႕အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ ရန္ကုန္ေရာက္ရခိုင္သားမ်ားပံ့ပိုးပီးမႈျဖင့္ အခြင့္အလမ္းရို႕႔ပြင့္လာသည္။

အဂၤလိပ္စာနွင့္ႏိုင္ငံေရးအားသန္ေသာ ျမတ္မင္းဦးသည္ ႏိုင္ငံျခား သကၠသိုလ္္တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၼံ ဘာရပ္တစ္ခုသင္ယူရန္ အားပါလ်က္ဟိျပီး ႏိုင္ငံျခား သကၠသိုလ္ အသိမွတ္ျပဳ အဂၤလိပ္စာစာေမးပြဲရို႕ေျဖဆိုရာ အမွတ္ေကာင္းရို႕ျဖင့္ေအာင္ျမင္လီသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမတ္မင္းဦး အေမရိကန္ သကၠသိုလ္္တစ္ခုမွ စေကာ္လာခ်ီးေျမွာက္ခံရျပီး ပညာသင္ရန္ အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးႏွင့္အ၀ီးၾကီးရာတိုင္းတပါးသို႔ထြက္ခြါလားလီသည္။ ျမတ္မင္းဦးသည္ အလုပ္လုပ္ေက်ာင္းတက္ယင္း ၂ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ အဖရခိုင္ျပည္အား အလြန္ပင္ တမ္းတလြမ္းဆြတ္လာသည္။

အိမ္တာနတ္မွ ရခုိင္အေၾကာင္းတိ၀င္ဖတ္ယင္း ရခိုင္ထမင္းရခိုင္ဟင္းရခိုင့္အငိြ႔အသက္ေခ်တိအရႈးအမႈးတမ္းတမိလာသည္။ အေမရိကန္တြင္၂ႏွစ္အတြင္းျမတ္မင္းဦးသည္ျမတ္ပန္းခိုင္ နာမည္ရရခိုင္ပညာတတ္၀ါၾကီးမတစ္ဦးႏွင့္ အေဘာင္သ်ွင္တစ္ေယာက္ပုိင္ခင္မင္မိျပီး၊ ေက်ာင္းအားရက္တြင္ ယင္းအေဘာင္အိမ္မွာ ရခုိ္င္ထမင္း၊ ရခိုင္ဟင္း တစ္၀စီ လားစားတတ္သည္။


နိန္႔ရက္။…………..။ ၂၀၀၉ ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၅ ရက္
အခ်ိန္။ …………။ ညဥ့္ခါဘက္ ၉ နာရီ
နီရာ ။ ………….။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူေယာ့ခ္ ျမိဳ့

“…………ကလိန္……ကလိန္…….ကလိန္….ကလိန္……..။…စာဖတ္နိန္ရင္း ဖုန္းျမည္လာသည္။ ဖုန္းကို ျမတ္မင္းဦး ေကာက္ကိုင္လိုက္ခ်င္း……..
“ ေ၀း …….ျမတ္မင္းဦး…, အေဘာင္ရာေဒ…အိပ္နိန္လာမင္း…., အေဘာင္ မင္းကို
၀မ္းသာစရာ စကားေျပာစရာဟိလို႔ ဖုန္းဆက္စြာ…….” ဇာ၀မ္းသာစရာေလဂု ျမတ္မင္းဦး ေခါင္းျခမ္းနားေထာင္မိသည္။ ……..
“ ဟုတ္ပါယင့္ အေဘာင္သ်ွင္ ေျပာပါ…”
…..” ၀မ္းသာစရာကဇာေလ့ဆိုလို႔ဟိခေက…. အေဘာင္ ရခိုင္ျပည္ကို မေရာက္စြာ ေကာင္းၾကာယာမလား……ယင္းအတြက္ နန္႔
ဒီဇင္ဘာလေလာက္ေက ရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ဦးကို အေဘာင္လားခ်င္လို႔ ……..”

ေျမာက္ဦး၊.... ေျမာက္ဦး.... အသံတိ ပဲတင္ထပ္လာသည္။ အေခ်ခါ တစ္ခါေရာက္ဖူးခေသာ ေျမာက္ဦးကို ဘ၀ကံမပီးလို႔ ျမတ္မင္းဦး ထပ္ပနာမေရာက္ဖူးခလီ။ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ရိွဘက္ ကန္ေဘာင္ေဘးမွာ အေခ်ခါ မႈးလဲက်ဖူးသည္ကို ျမတ္မင္းဦး ျပန္ျမင္လာသည္။
“ ေ၀း…မင္းဦးေခ်…ေကာင္းတိမ္းလာကာဂု…နိန္လို႔က ေကာင္းယင့္လားမင္း ….” အေဘာင္ဂရုနာအသံနွင့္ဖုန္းထဲက အသံၾကားမွ ျမတ္မင္းဦး ျဗန္းျပန္နိုးလာသည္။

“ ေအာ္… ကန္ေတာ့ပါအေဘာင္္ခ်င္….ကြ်န္ေတာ္ နိန္ေကာင္းပါေရ….ဟုတ္ပါယင့္ယေက ေျမာက္ဦးကို
အေဘာင္ဖုရားဖူးလားခ်င္လို႔ပါလာ…..ေကာင္းပါေရ မလားေယ…ကြ်န္ေတာ္ေတာင္လိုက္ခ်င္ဘာေထာ…….ဒီဇင္ဘာလဆိုေက
ခရစ္စမတ္နန္႔ ေက်ာင္းတိေလ့ ပိတ္ပါေရေဒ……မေရာက္ျဖစ္စြာေလ့ ၾကာပါယာ ကိုယ့္ဘားကို…..” ျမတ္မင္းဦး အေဘာင္စကားကိုဆက္တိုက္ေေထာက္ခံေျပာဆိုလိုက္သည္။

……”……. ယင္းအတြက္နန္႔ မင္းဦးကို အေဘာင္သ်ွင္ ဖုန္းဆက္နိန္စြာ..သိလာ…အေဘာင္မွာ က ျမီးတိ၊ သားတိ၊သမီးတိေလ၊
သိလာ..၊ အလုပ္တိနန္႔က်င္ကိုင္နိန္ကတ္ယင့္…အေဘာင္ေလ့ တစ္ေယာက္တည္းမလားခ်င္ေဒ
ယေလာက္အ၀ီးၾကီးကို ျမီးေခ်……..ငါျမီးေခ်မွာ အလုပ္ေလ့ အားေက အေဘာင္ကို လိုက္ပို႔ပီးလို႔ရဖို႔လား ……..”…..၊ ျမတ္မင္းဦး
ဂရုနာအလြန္သက္မိလားသည္။ ေယေကေလ့ ေဖ့သာက ယေလာက္မဟိ..ေက်ာင္းတစ္ဘက္ အလုပ္တစ္ဘက္နွင့္ မကာမိႏိုင္……….။

“……..အေဘာင္သ်ွင္၊ ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းလားခ်င္ပါေထာ..ယေကေလ့ ဘိုင္ျပတ္နိန္ပါေရ အေဘာင္…” … စကားမဆံုးလိုက္ ၀ါၾကီးမ အသံထြက္လာသည္…။ …

” ယင္းကိစၥမပူေဂ့ မင္းဦး၊ လီယိုင္ပ်ံစရိုက္ အေဘာင္ခံေမ……မင္းစီစဥ္စရာဟိစြာတိရာစိီစဥ္….နန္း…ယေလာက္ယာ
အေဘာင္နန္႔ ေနာက္ေဆြးေႏြးကတ္ဖို႔ အေသးစိပ္ကို……….”

ျမတ္မင္းဦးအလြန္ပင္၀မ္းသာမိသည္။ အေဘာင္သ်ွင္ကိုေလ့ေကာင္းေက်းဇုတင္မိသည္။ ယင္းေနာက္ ျပတင္းေပါက္ကုိ ဖြင့္လိုက္ျပီး…….။

“ ငါ ေျမာက္ဦး ကို ေနာက္တစ္ေခါက္ေရာက္ဖုိ႔ယာ …ေ၀း ……..ေ၀း……..ေျမာက္ဦး ငါလာယာေဒ …………..” ဟု နယူေယာခ္ ျမိဳ႕ထဲဘက္ကို ၾကည့္ပနာ အားရဘရေအာ္လိုက္မိသည္။

ျမတ္မင္းဦးအသံသည္ နယူေယာ့ခ္ျမိဳ့မွ လီအီးရို႕ ၊ ေခတ္မီ မီးဆလိုက္ရို႕ႏွင့္အတူယဥ္တြဲကလို႔ ………….။

ေအာင္တိုဘာလဘေဇာင္ကုန္လားေလမသိ၊ ေက်ာင္းတတ္ယင္း လက္က်န္စာတိကိုရွင္းယင္း ေအာက္တိုဘာလ(၃၀)ရက္နိန္႔သို႔
႔ေရာက္ဟိလာသည္။ အေဘာင္သွ်င္ကေလ့ေဒနိန္႔ဖုန္းဆက္မည္ဟု ျမတ္မင္းဦးကိုမွာထားသည္။ ညစာထမင္းစားနိန္ယင္းပင္ ဖုန္းတမ္းျမည္လာသည္။ အေဘာင္သွွ်င္မွန္း ျမတ္မင္းဦးသိလိုက္သည္။ ဖုန္းကိုေကာင္လုိက္သည္ႏွင့္ ဖုန္းထဲက အေဘာင္သ်ွင္အသံၾကားရသည္။...........,

"မင္းဦးလား၊ အေဘာင္ရာ၊ မင္းအထုပ္အပိုးတိ အဆင္သင့္ျဖစ္ရာေလာယေဂ...... မင္းနန္႔အေဘာင္ရက္ညို႔ရဖို႔ေဒ၊
ဒီဇင္ဘာလ(၂၉) ရက္နိန္႔ထြက္ခ်င္ေရ၊ ယျပီးေဂ ေျမာက္ဦးကို ရန္ကုန္မွာ တနားခ်ိန္နားျပီးေက တန္းလားဖို႔
အေဘာင္စီစဥ္ထားေရ၊ မင္းသေဘာကဇာပိုင္ေလ၊ အဂု အေဘာင္လီယိုင္လက္မွတ္၀ယ္ဖို႔လို႔၊........"

အေဘာင္စကားတိတန္းစီေျပာသည္၊ ျမင္မင္းဦးေလ့ဂရုတစိုက္နားေထာင္းယင္း ............

" ဟုတ္ပါယင့္အေဘာင္၊ (၂၉)ရက္နိန္႔ဆိုေကေတာ့ခါ က်ေနာ့ေလ့ အခ်ိန္တစိေခ် ရဖို႔ပါမလားေယ၊
ယင္းနန္႔ ယင္းနိန္႔မွာ ဇာအတြက္လားခ်င္စြာပါေလ..........." မင္းျမတ္ဦး စပ္စုမီးၾကည့္လိုက္မိသည္။...

........." ေအး.......ေဒပိုင္ မင္းဦး.......အေဘာင္ေလယင္..ရခိုင္မွာနိန္ခခါ.....အေဘာင္ရို႕အိမ္နားမွာ
သန္းဦးခိုင္လို႔ေခၚေရ ကလိန္႔ေမေခ် တစ္မိသားစုဟိေရ..........၊ သန္းဦးခိုင္ေရ ေကာင္းခ်စ္ဖို႕ေကာင္းေရ၊
အေဘာင္ေလ့ ျမီးေခ်ပိုင္ေကာင္းခ်စ္ေတေယ..........၊"

..........သန္းဦးခိုင္..........သန္းဦးခိုင္.!!!!!!..သန္းဦးခိုင္ဆုိေသာနာမည္ ျမတ္မင္းဦးေဂါင္းတြင္ပ့ဲတင္ခတ္လားသည္။....
" ငါ...အေခ်ခါ၊ ဓာတ္ေတာင္မွာ အတူကစပ္ခဖူးေရ ကလိန္႔ေမေခ်လာဂု၊...ေအာ္...နာမည္တူစြာျဖစ္ဖို႔ထင္ေရ...."

"...မင္းဦး၊ ျမီးေခ်၊ အေဘာင္ေျပာစြာကိုၾကားလာ.....ေကာင္းတိမ္းလခဂါ...၊" အေဘာင္းဖုန္းထဲကလွမ္ေခၚခါမွ ျမတ္မင္းဦး စဥ္းစားခမ္းျပတ္လားသည္၊ ....." နားေထာင္နိန္ပါေရ အေဘာင္" ျမတ္မင္းဦးျပန္ေျဖလိုက္သည္ႏွင့္အေဘာင္သ်ွင္ဆက္ေျပာသည္။

" ေအး....ယင္းသန္းဦးခိုင္ ေနာက္ရန္ကုန္ကို မိဘတိနန္႔ေျပာင္းလားေရေလ...အေဘာင္ေလ့ အေမရိကကိုထြက္ပါလတ္ေတ၊အဂုအေဘာင္အေမရိကလာဖို႔ဆိုလို႔အလုပ္တိပစ္ပနာ ေစာင့္နိန္ဖို႔လတ္....ယင္းနိန္႔မွအားေရေလေျပာေရ၊ … အစီအစိုင္ကေဒပိုင္၊ မင္းဦး ...ရန္ကုန္ကို (၃၀) ရက္နိန္႔ေရာက္ဖို႔...ယင္းနိန္႔တနားအေညာင္းေျဖပနာယင္... စစ္ေတြ တိုက္ရိုက္ေလယိုင္စီးဖို႕မလား၊
စစ္ေတြမွာ တစ္ညအိပ္ပနာ၊ ဒီဇင္ဘာ(၃၁) ရက္နိန္႔ေျမာက္ဦး ကုိ မိုးထဖသား ဘုတ္နန္႔တန္းထြက္ကတ္ဖို႔ ....

ဒီဇင္ဘာ(၃၁)ရက္နိန္႔ ေျမာက္ဦးလားဖို႔ရက္ကို ျမတ္မင္းဦးမၾကိဳက္ခ်င္၊ ဇာအတြက္ႏွင့္မၾကိဳက္ခ်င္မွန္းမသိ၊ အေျဖရွာခက္နိန္သည္။ လူၾကီးစီစဥ္ထားသည့္အရာကိုေစာဒေလ့မတတ္ခ်င္၊ ယင္းေၾကာင့္ အေဘာင္သ်ွင္လားဖို႔ရက္ကို ျမတ္မင္းဦးသေဘာတူလိုက္သည္။

(၇)

နိန္႔ရက္။...........။ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
အခ်ိန္။............။ မိုးထဖသား(၅) နာရီ
နီရာ ။.............။ New York ၊ Kennedy Airport

China Eastern Airlines မွ ၃၄၆ AirBus Jet လီယဥ္ၾကီးသည္ Terminal (1) မွ စတင္ထြက္ခြာလာသည္၊ ခရီးသည္ရာေက်ာ္စီႏွင္းလိုက္ပါလာေသာ ဂ်တ္လီယဥ္ၾကီးသည္ မိုးသား မိုးတိမ္ အလိပ္လိပ္ရို႕ကို မေညာင္းႏိုင္ မပန္းႏိုင္ေက်ာ္ျဖတ္လ်က္ ဘန္ေကာက္ျမိ့ဳေတာ္သည္ဦးတည္ပ်ံသန္းလီသည္။ ဒိုဟာျမိဳ့တြင္ တစ္ေခါက္ရပ္လ်က္ ပ်ံသန္းခ်ိန္ နာရီ ၂၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ဘန္ေကာက္ျမိဳ့သို႔ေရာက္ဟိျပီး၊ ဘန္ေကာက္မွ တစ္ဆင့္ ဘန္ေကာက္အဲယားေ၀းျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ့သို႔ပ်ံသန္းရလီသည္။
ဒီဇင္ဘာလ(၃၀) ရက္နိန္႔တြင္ ရက္ကုန္ျမိဳ့သို႔ေရာက္ဟိျပီး သန္းဦးခိုင္ရို႕အိမ္တြင္ တစ္ညဥ့္နားခိုအိပ္စက္ကတ္သည္၊

(၃၁) ရက္နိန္႔တြင္ ရန္ကုန္မွ စစ္ေတြသို႔ ျမန္မာအဲယားေ၀းျဖင့္ ျမတ္မင္းဦး၊ သန္းဦးခိုင္ ႏွင့္အေဘာင္သ်ွင္ရို႕ (၃) ေယာက္ အဖရခိုင္ျပည္သို႔ဦးတည္လာသည္။ပ်ံသန္းခ်ိန္ မိနစ္၁နာရီခန္႔အၾကာတြင္ရခိုင္ျပည္ၾကီးအားလီယိုင္ပ်ံထက္ကလွမ္းျမင္ရသည္။ ေတာင္စြယ္ေတာင္တန္းရို႕နန္႔ရိုးမအရိပ္ခိုရခိုင္ျပည္သားရို႕ႏွင့္၀ီးကြာခရက္လတိေလ့ကေကာင္းၾကာချပီျဖစ္သည္။
စစ္ေတြလီဆိပ္မဆင္မွီ အေဘာင္သ်ွင္တစ္ေယာက္ကေကာင္းျငိမ္နိန္ေသာေၾကာင့္ ျမတ္မင္းဦး လွမ္းၾကည့္မိသည္။ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္ေသာ အေဘာင္သ်ွင္မ်က္လံုးအိမ္တြင္မ်က္ရည္စေခ်တိစိုနိန္သည္ကို ျမတ္မင္းဦး သတိထားမိသည္။
ရခိုင္ျပည္အားအေဘာင္သ်ွင္လြမ္းမိမည္မီးစရာမလို….။

တန္းခါးပြင့္လာသည္ႏွင့္ေျမာက္ျပန္လီရႈးက ျမတ္မင္းဦးအသိစိတ္ကိုႏိွးဆြလိုက္သည္။ “ ေအာ္..ရခုိင္ျပည္ကို ငါျပန္ေရာက္လို႔လာဗ်ာယ္” တစ္ေယာက္တည္းတတိုးေခ်ရႊယ္ရႊက္မိသည္။ အေဘာင္သ်ွင္လက္ကိုျမတ္မင္းဦးႏွင့္ သန္းဦးခိုင္ တစ္ေယာက္ တစ္ဘက္ကိုင္လ်က္ လီယိုင္ထက္ကဆင္းလာကတ္သည္။ ျမီၾကီးအေရာက္တြင္ အေဘာင္သ်ွင္သူအဆင္ေျပေၾကာင္းေျပာသည္။

ယင္းေနာက္ ျမတ္မင္းဦးသည္ စစ္ေတြလိီဆိပ္မွ စိမ္းစိုနိန္ေသာ ျမက္တစ္ဆုပ္ခူးျပီးနမ္းရႈလိုက္သည္။ ရယ္သံၾကားလို႔ေနာက္လွမ္းအၾကည့္တြင္……….

“ ေယာ္..ဇာေလဂု အကုိျမတ္မင္းဦးရို႕ ျမတ္တိကိုတစ္ခုနမ္းနိန္ေရဂါ…အရာ..ခီြးခ်ီးတိပါေက ဂြက်ကတ္ဖို႔ေဒ…ဟဟ..” သန္းဦးခိုင္ လွမ္းကစပ္သည္။

ျမတ္မင္းဦး ျပန္ျပံဳးျပလ်က္……” ရခိုင္ျပည္ၾကီးနန္႔ကေကာင္းအၾကာၾကီး၀ီးနိန္လို႔ နမ္းျပီးေက ႏႈတ္ဆက္လိုက္စြာပါယာ….ခီြးခ်ိီးမေျပာေဂ့ ပါခ်င္စြာပါလီပတ္စီ..သန္းဦးခိုင္ရို႕က ရန္ကုန္သမတိဆိုေတာ့ခါ အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးကို သံေယာဇဥ္ျပတ္လားဗ်ာယ္ဟန္…”ျပံဳးလ်က္ စကားနာထိုးမီးလိုက္သည္။…..

“ ေအာ္ ..အကိုုျမတ္မင္းဦးကေလ့ ကုိယ့္ဓေလ့ ကိုယ့္ရႊာ ကိုယ့္ျမီ ကိုယ့္ျပည္ဆိုစြာ မိေကာင္းေရ အရာတိမဟုတ္ပါေလ…အကြ်န္ေလ့ အဖျပည္ကိုခ်စ္လို႔ အကုိရုိ႕နန္႔ လိုက္လာပါေရ မလားေယ….. အကြ်န္က အေခ်ခါကဘင္ ရခိုင္သမိုင္းနန္႔အကြ်မ္း၀င္ျပီးသားပါ…..အဖိုးသ်ွင္ရက္ျပတ္ေျပာျပဖူးပါေရ…….”

“ ဟုတ္ပါယင့္ …ကြ်န္ေတာ္ ကစပ္စြာပါရာ…မာန္မပါ ပါေဂ့နန္း ၊ သန္းဦးခိုင္ အဖျပည္ကိုခ်စ္တတ္မွန္း မ်က္လံုးတိက သက္သီျပနိန္ပါေရ……အေဘာင္ဖက္ျပန္လားကတ္ပါေမ..”

စစ္ေတြျမိဳ့မွသန္းဦးခိုင္ရို႕အမ်ိဳးတိလိီဆိပ္လာၾကိဳကတ္စြာတိြရသည္။အေဘာင္သ်ွင္ႏွင့္ျမတ္မင္းဦးရို႕ စစ္ေတြျမိဳ့လမ္းမၾကီးမွpalace hotel တြင္ညအိပ္ရပ္နားသည္။

သန္းဦးခိုင္ကအမ်ိဳးတိအိမ္တြင္တည္းခိုးရန္အတြက္ဟိုတယ္မွလမ္းခြဲထြက္လားသည္။ျမဴခိုးေငႊ႔တိဖံုးလႊမ္းေနသာစစ္ေတြျမိဳ့ညဥ့္သဘာ၀အလွကိုဟိုတယ္ထက္က ငယ္ေမာခံစားယင္း ျမတ္မင္းဦးအိပ္ရာ ယင္းလို႔၀င္လို္က္သည္။ မိုးထဖ ၁၀နာရီတြင္ေျမာက္ဦးကိုေမာ္ေတာ္ဘုတ္ႏွင့္ခရီးဆက္ရမည္။

(၈)

နိန္႔ရက္။……..။ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)
အခ်ိန္။…………။ မိုးထဖသား(၁၀)နာရီ
နိန္ရာ။…………။ စစ္ေတြ၊ေျမာက္ဦး

ဆက္ရက်ေခ်ာင္းမွ ဂ်မ္မာစက္ေခ် တက္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္သည္ ေျမာက္ဘက္သို႔ဦးတည္ေမာင္လာသည္။ အင္ဒန္တအင့္အၾကာတြင္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ေခ်က ဂစၥပ ျမစ္ျပင္ၾကီးကို အသာေခ်နမ္းလိုက္သည္။ အီးျမၾကည္လင္လက္ဆက္ေသာတေပါင္းလေျမာက္ျပန္လီသည္ ျမတ္မင္းဦးနားေခါင္းကို အသာေခ်လာပြတ္သည္။ ျမတ္မင္းဦးသည္ ရခိုင္လီေျပအား အာေခါင္မွ အသဲေအာက္ခရင္းသို႔ အားရဘရ ရႈသြင္းလိုက္သည္။

ကေကာင္းမၾကာလိုက္ လံုးပတ္ညီေသာဦးရဇ္ေတာင္ေစတီကို ဖူးတိြလိုက္သည္။ အေဘာင္သွ်င္ႏွႈင့္သန္းဦးခိုင္ပါ ဦးခိုက္ကတ္သည္။ ဘုတ္ပ့ဲဘက္တြင္အလုပ္သမားတစ္လီဖ့ဲကစပ္နိန္ကတ္သည္။ ………….

“ အယင္ေခါက္ခါ ရခိုင္ရီတပ္မေတာ္ ေဒမွာ အေျခစိုက္ေတလို႔ ရာဇ၀င္ဟိေရ ျမီးေခ်ရို႕…” အေဘာင္သွ်င္ သန္းဦးခိုင္ႏွႈင့္ျမတ္မင္းဦးကိုေဖာက္သည္ခ်သည္။

အေဘာင္သ်ွင္ေျပာရာတြင္ မဟာျမတ္မုနိန္ဘုရားအေၾကာင္းပါသည္။ ေသလာဂီရိေတာင္ထက္က ျမတ္ဘုရားက ဓည၀တီျမိဳ့သားရို႕ကို ဗ်ာဒိတ္ပီးပံုအေၾကာင္းပါသည္။ ရခုိင္ဘုရင္ရို႕အာဏာစက္က်ယ္၀န္းခပံုရို႕၊ မြန္ဂိုပံုကန္မႈ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံရို႕က ရခိုင္ေျမာက္ဦး ကုန္တိုက္ဖြင့္ခေရအေၾကာင္းတိ အစံုပါသည္။

ထိုအေၾကာင္း ေဒအေၾကာင္း အေၾကာင္စံုကို အေဘာင္သ်ွင္တစ္ေယာက္ မေညာင္းႏိုင္ေျပာရင္းဆိုရင္း ေျမာက္ဦးေခ်ာင္းသို႔ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ေခ် ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္တြင္၊..ႏြမ္းအိုေျခာက္သိြ႔ ရညို႔တင္နိန္ေသာ ေစတိပုထိုးအပ်က္ရို႕ ျမတ္မင္းဦးလွမ္းျမင္လိုက္သည္။

“ သန္းဦးခိုင္…..၊ ေဒဘုရား ပုထိုးဘ၀တိ သနားဖို႔ေကာင္းလိုက္ေတဘင္၊ လူပင္လာမဖူးဟန္…” ျမတ္မင္းဦး စိတ္မေကာင္းစြာ လွမ္းေျပာသည္။

……….” အကုိျမတ္မင္းဦး……… ေျမာက္ဦးနန္႕ဘုရားအေဟာင္းအပ်က္ဆိုစြာ ဒြန္တြဲနိန္ေရ အရာတိပါရာ….ဇာပိုင္ဘင္ဆိုဆို..ေဒေက်ာက္သား၊ေက်ာက္စိုင္ ဘုရားပ်က္တိေရ တစ္ခ်ိန္ကၾကီးၾကယ္ခမ္းနားခေရ ရခိုင္ရို႕ျပယုတ္မဟုတ္ပါလာ………..”

……..” သန္းဦးခိုင္ေျပာစြာေလ့ဟုတ္ပါေရ…..ယေဂေလ့ ျပဳျပင္မြန္းမံပနာ က်ိဳးပဲနိန္ေရ ရခို္င့္ယဥ္ေက်းမႈ အႏွလက္ရာတိကို က်ေနာ္ စိတ္နန္႔ဆက္ၾကည့္နိန္မိစြာအမွန္………”

ယင္းပိုင္စကားေျပာနိန္ကတ္ယင္း ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ေခ်က ေျမာက္ဦးေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ဆိုေရဂိတ္ရိွတြင္ရပ္နားလိုက္သည္။ အေဘာင္သွ်င္၊ျမတ္မင္းဦး၊ ႏႈင့္ သန္းဦးခိုင္ရို႕သံုးေယာက္ ေျမာက္ဦးမင္းသမီးဟိုတယ္တြင္တည္းခိုးရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ကတ္သည္။ ညဇာဖက္သား နီဒ၀င္ဒရႈးအခ်ိန္တြင္ ျမတ္ဦးႏွင့္သန္းဦးခိုင္ရို႕ႏွႈစ္ေယာက္ ေျမာက္ဦးတစ္ပတ္လွမ္းေလ်ွာက္ထြက္ၾကည့္ကတ္သည္။ အေဘာင္က ဟုိတည္တြင္အေညာင္ေျဖက်န္လိုက္သည္။………

……“သန္းဦးခိုင္…” ျမတ္မင္းဦးလွမ္းေခၚသည္။ “….အမွန္ကိုေျပာရေက.. ေျမာက္ဦးျမိဳ့ကို ျခီခ်လိုက္စြာနန္႔ အတိတ္သမိုင္းတစ္ခုက ဖမ္းစားျခင္းကို ခံရေရပိုင္ က်ေနာ္ခံစားမိစြာအမွန္”…. ျမတ္မင္းဦး လမ္းေလ်ွာက္ရင္းစကားစလာသည္။…….” ဟုတ္ေတ ကိုျမတ္မင္းဦး….ထူးဆန္းစြာ အကြ်န္ေလ့ ေဒေျမာက္ဦးဆိုေရနိန္ရာနန္႔ ကေကာင္းၾကီးရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္နိန္ေရပိုင္ခံစားရေရ…တစ္ခါ၊တစ္လီ ၀မ္းနည္းေရပိုင္၊ တစ္ခါတစ္လီ၀မ္းသာေရပိုင္ခံစြာမိစြာေတာ့ခါ အမွန္ပါ….”

“ အင္… က်ေနာ္ရို႕တိက ရခုိင္လူမ်ိဳးတိဆိုခါ ရခိုင္ရို႕သမိုင္းမွတ္တိုင္းၾကီးမားခေရ ေျမာက္ဦးဆိုေရအတိတ္ဖမ္းစြာခံရစြာေလ ျဖစ္ႏိုင္ပါေရ နန္း….” ျမတ္မင္းဦး မွတ္ခ်တ္အျပီးမွာ ႏွုစ္ေယာက္လံုးတိမ္းက်လားသည္။ ေျမာက္ဦးႏွစ္သစ္ညသည္ အေမရိကမွာပိုင္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမဟိ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ့မွာပိုင္ေပ်ာ္စရာရွာမတိြပါ……..တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္လွသည္။ အတိတ္ကအရိပ္မဲတိႏွင့္ေျမာက္ဦးက်င္ကိုင္နိန္ရတုန္းလား ျမတ္မင္းဦး မခြဲျခားတတ္…………….။

မိုးထခါစေစာၾကီးထလ်က္ေျမာက္ဦးဘုရားစံုဖူးလားကတ္မည္ျဖစ္ရာ သူရို႕(၃)ေယာက္ တိတ္ဆိတ္ေသာေျမာက္ဦးေဆာင္းညကိုႏႈတ္ဆက္ယင္း အိပ္ရာအေစာၾကီး၀င္လိုက္ကတ္သည္။

(၉)

နိန္႔ရက္။………….။ ဇြန္န၀ါရီလ (၁) ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
အခ်ိန္။…………..။ မိုးထဖက္ (၇) နာရီ
နိန္ရာ။………….။ ေျမာက္ဦး

နယူးေယာက္ေဆာင္းႏွင့္အသားက်လာေသာျမတ္မင္းဦးသည္ ေျမာက္ဥိီးေဆာင္းကိုမထုန္႔ပါ။ ယဘင္ေလ့သင့္ ေဆာင္း၀တ္အက်ၤ ီအထူးၾကီး၀တ္ထားေသာစ်ီသည္မရို႕ ေ၀လီေ၀လင္းအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦးမင္းသမီးဟိုတယ္ရိွျဖတ္လားျဖတ္လာနိန္ကတ္သည္။ သူရို႕တစ္နိန္႔တာ၀မ္းေရးကိုေျမာက္ဦးေဆာင္းကမတားဆီးႏိုင္။ သန္းဦးခိုင္အတြက္ ေျမာက္ဦးေဆာင္းသည္အလြန္ဘင္ခ်မ္းအီးလွသည္။ ေဆာင္း၀တ္အက်ၤ ီအျဖဴ၀တ္ထားေသာ သန္းဦးခိုင္သည္ ျမဴႏွင္းျဖဴေခ်ရို႕ႏွင့္အျပိဳင္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းသည္။ ျမတ္မင္းဦးအတြက္ သန္းဦးခိုင္သည္ ႏွမေခ်တစ္ေယာက္ပိုင္ခင္မင္တြယ္တာဖို႔ေကာင္းေသာအျပစ္ကင္းေသာသဇင္ပန္းခိုင္ေခ်တစ္ခိုင္……….
ဟိုတယ္ကစီစိုင္ထားသည့္အတိုင္း ၈း၃၀ တြင္မိုးထစာစားကတ္သည္။

……..” အေဘာင္…က်ေနာ့္ဇာတိသိေရမလား………” လဖက္ရည္ေသာက္ရင္း ျမတ္မင္းဦးစကားစလာသည္။

“…..ေအာ္..လာဗ်ာယ္…….ေပါက္ေတာသားတိ ေတာ္ေၾကာင္း၊တက္ေၾကာင္း ၾကြားဖို႔ဗ်ာယ္ထင္ေရ သန္းဦးခိုင္…….” အေဘာင္ကလွမ္းကစပ္သည္။

……….” အေဘာင္ကေလ့ က်ေနာ္ စကားအေကာင္းေျပာဖို႔ပ်င္နိန္စြာရာ…….ေဒပိုင္ပါ…….ေပါက္ေတာမွာ လည္ရိုးေတာ္ဓာတ္ဆိုေရ ေစတီတစ္ဆူဟိေရ…….” ျမတ္မင္းစကားဆက္မေျပာခင္ သန္းဦးခိုင္က…..

“ ေအာ္…….ယင္းဓာတ္ေတာင္ေက်ာင္းကို အေခ်ခါ သန္းဦးခိုင္ ေရာက္နိန္က်ပါ……အဂၤရားပန္းေခ်တိေကာက္..ဘုရားမွာလွဴ၊ သူငယ္ခ်င္းတိနန္႔ေတာင္ေအာက္မွာ ျဗီးတမ္း လိုက္တမ္း ကစပ္ကတ္စြာတိ…သတိေတာင္ရလာဗ်ာယ္……..၊..”

……” ေယာ္…ယေဂယင္…..နင္ရို႕ ၂ ေကာင္စလံုးေပါက္ေတာဇာတိ တိမလားေယ…မတိြကတ္လားယေဂ ဓာတ္ေတာင္မွာ………၊” အေဘာင္ ေကာက္ညုင္းထမင္းေမာပနာ၀င္ေထာက္သည္။

“ က်ေနာ္ေလ့ ယင္းခ်င့္ကို သန္းဦးခိုင္ကို မီးၾကည့္ခ်င္နိန္စြာပါ….ကြ်န္ေတာ္ ၁၀ ႏွစ္သားအရႊယ္ေလာက္ သန္းဦးခိုင္ဆိုေရ ကလိန္႔ေမေခ်တစ္ေယာက္ကို အဂၤရားပန္း ပီးဖို႔ပါေရ……..ယင္းကလိန္႔ေမေခ်ေရ အဂု က်ေနာ္တိြနိန္ရေရ သန္းဦးခိုင္ လား မေသခ်ာလို႔က်ေနာ္ မမီး၀ံ့စြာပါ……ယင္းကလန္႔ေမေခ်ကို က်ေနာ္ ႏွမေခ် အရင္းပိုင္စတိြနိန္႔ကပင္ခံစားမိနိန္ပါေရ………”….. ျမတ္မင္းဦး စကားအရွည္ၾကီးေျပာနိန္သည္……..

“ ေအာ္…….ေဆာ္ရီပါ ကိုျမတ္မင္းဦး အကြ်န္က ကေကာင္းအငယ္ဆိုခါ မမွတ္မိ မွတ္မိျဖစ္နိန္ပါေရ…..အကြ်န္႔ကို ပန္းပီးေရ ကေလေခ်တိက မကန္ပါေလ..အကြ်န္စတားပါ…ဟဟ..” သန္းဦးခိုင္ရယ္လ်က္ ျမတ္မင္းဦးကစပ္လိုက္သည္။

…” ကစပ္စြာပါရာ သန္းဦးခို္င္ဆိုေက အကြ်န္ရာျဖစ္ႏိုင္ပါေရ….အကိုျမတ္မင္းဦးကိုေလ့ ျမင္ျမင္ခ်င္း အကြ်န္ အကိုအရင္းပိုင္ခံစားမိပါေရ……”…….

“..........ေအာ္နင္ရို႕ ၂ ေကာင္က အေခ်ကဘင္ရီစက္ဟိကတ္စြာကို….ေအး….ေအး…. ရိွဘ၀က ကံဟိလို႔ဆံုတိြကတ္ေတမလားေယ………” အေဘာင္က လေလးနနက္၀င္ေထာက္ျပသည္။

“..ေအာ္…….စကားေျပာေကာင္းနိန္လိုက္ကတ္စြာ….ျမင္းဂါရီဆရာေတာင္ေရာက္နိန္ဗ်ာယ္……”” သန္းဦးခိုင္ လွမ္းသတိပီးလိုက္သည္။ ေျမာက္ဦးတစ္ပတ္ဘုရားဖူးရန္ သူရိူ႕သံုးေယာက္ ျမင္းဂါရီထက္တက္လိုက္ကတ္သည္။ မဟာဆန္ဖုန္ထူေျမာက္ဦးလမ္းၾကားေခ်ရို႕ဂႏၱ၀င္ေျမာက္လွသည္။ ျမင္းဂါရီေခ်စီးရစြာေလ့ မိုးပ်ံရထားစီးရစြာထက္အရာသာဟိလွသည္။ ျမင္းဂါရီသည္တရိြရိြႏွင့္ သ်ွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးမွအေနာက္ဘက္သို႔ ေပ (၃၀၀) ခန္႔ကြာတြင္တည္ဟိေသာထုကၠသိမ္ပုထိုးရိွထိုးရပ္လိုက္သည္။

သန္းဦးခိုင္က ျမင္းဂါးရီထက္ကအဆင္း
………….. “ ေ၀း…အသူ လမ္းျပလုပ္ဖို႔လဲ……. လမ္းျပလုပ္ေတလူ ဘုရားသမိုင္းတိအားလံုးရွင္းျပရဖို႔နန္း…”…
အေဘာင္ကစကားစလိုက္သည္။ ျမတ္မင္းဦးႏွင့္သန္းဦးခိုင္ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ျပံဳးၾကည့္လ်က္…
“…. အကိုျမတ္မင္းဦးက သမိုင္းတိ ကေကာင္းဖတ္ထားေရလို႔ေျပာေရ အစြမ္းျပဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ဗ်ာယ္မလားေယ..ခိခိ…” သန္းဦးခိုင္၀င္ကစပ္သည္။

အေဘာင္သွ်င္ကလ့ဲ…. “ ဟုတ္ေတ ျမတ္မင္းဦး…..ျမီးေခ် သိသေလာက္ေျပာျပ…အေဘာင္ၾကားက၀င္ဖာပီးေမေလ…”.. ျမတ္မင္းဦး ျငင္းဖို႔အခက္။ “ ….ေကာင္းဗ်ာယ္… ႏွမေတာ္အတြက္ ေမာင္ၾကီးရွင္းျပရဖို႔မလားေယ…..” ရိသဲသဲကစပ္လိုက္သည္။ ျမတ္မင္းဦးစကားအဆံုးတြင္ အေဘာင္ႏွင့္သန္းဦးခိုင္ဖက္က လက္ခုပ္သံတညံညံထြက္ေပၚလာသည္။

….. “ ေဒပိုင္ပါ ႏွမေတာ္ နန္႔မယ္ေတာ္…. ေဒထုကၠသိမ္ဆိုေရပုထိုးေတာ္ၾကီးေရ ေတာင္ဘက္ကနိန္ ေျမာက္ဘက္ကို (၁၁၀ ) က်ယ္ျပီးေက..အရိွနန္႔အေနာက္ကို ေပေပါင္း (၁၃၇) ေပ ရွည္ပါေရ။… ေပ(၂၀) ျမင့္ေရေလ…။ ပုထိုးအလွဴသ်ွင္က ဘုရင္မင္းဖေလာင္းနန္႔ မိဖုရားၾကီးသ်ွင္လတ္ရို႕ျဖစ္ျပီးေက ေအဒီ ၁၅၇၁ ခုႏွစ္ပါတည္းထာခစြာပါ……” ျမတ္မင္းဦးဆရာၾကီးလီသံဖမ္းလိုက္သည္။

……..” အဘာ…ငါ့ျမီးအတိအက်ကာ……” အေဘာင္္၀မ္းသာအားရေျပာလိုက္သည္။

သန္းဦးခိုင္ကမ်က္လံုးေခ်မွတ္စိမွတ္စိႏွင့္ျမတ္မင္းဦးကိုလွမ္းအၾကည့္ ျမတ္မင္းဦး လိုင္ေျခာင္းရွင္းလိုက္ျပီး ……..

“..အဟမ္း….ယျပီးေက ေျမာက္ဦးျမိဳ့ နန္႔ ရခိုင္ရာဇ၀င္မွာ ေဒပုထိုးကို ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈုျပတိုက္လို႔ေတာင္ တင္စားသင့္ပါေရ……၊ခိုင္ခံ့ေရ ေက်ာက္တံုး၊ေက်ာက္သားတိနန္႔လိႈက္ဂူတစ္ေလ်ာက္မွာ ဂူေက်ာင္းငယ္(၁၄၆) ေက်ာင္းရိွေရေလ….ယင္းခ်င့္ေတာင္ဇာကဖို႔လဲ….ဂူငယ္ရို႕တစ္ဘက္တစ္ခ်က္စီမွာ ၁၅ ရာစုေျမာက္ဦးေခာတ္ ရခုိင့္အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး ၀တ္စာဆင္ယင္မႈတိကိုေလ့ ေလ့လာႏိုင္ပါေရ…….”

သန္းဦးခိုင္က အားက်မခံ……… “ ယင္းခ်င့္ေတာင္ ဇာဟုတ္ပါဖို႔လဲေမာင္ၾကီး…..ေဘာင္းေတာ္ေလးဆယ္ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးဆံထံုးပံု ေျခာက္ဆယ္ေလးမ်ိဳးကိုေလ့ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာတိနန္႔ အႏွစိတ္ထုလားထားသိမ့္ေရေလ………”၊ ………

“…ေဒေမာင္ႏွမႏွႈစ္ေယာက္ ကေကာင္းေတာ္ယင့္………၊” အေဘာင္၀င္အားပီးသည္။ “ ကဲကဲ စကားေလ့ေျပာဘုရားေလ့ ဖူးကတ္ေမ….၊”

(၁၀)

သူရို႕သံုးေယာက္ပုထိုးေတာ္ၾကီးအား လက္ယာရစ္ခရုပတ္ပံုသ႑ာန္လည့္လွည္းဖူေျမွာ္ကတ္ျပီး၊ သ်ွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးသို႔လက္ေလ်ွာက္လာကတ္သည္။
မားမားမတ္မတ္ရပ္နိန္ေသာအာနႏၵစျႏၵားေက်ာက္စာအပါးအေရာက္တြင္ ျမတ္မင္းဦးၾကက္သိီးထလာသည္။ သန္းဦးခိုင္ကာ သ်ွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးပတ္တည္ဟိေသာအရံစတုပါေစတီေခ်ရို႕ကိုေငးၾကည့္နိိန္မိသည္။

အေဘာင္က “………..ျမီးေခ်ရို႕ ေဒေက်ာက္စာေရ ကမၻာမွာ ကေကာင္းအံ့ၾသဖို႔ေကာင္းေရ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ေတ မွတ္ထားကတ္…ကမၻာသမိုင္းနန္႔ရခိုင့္သမိုင္းမွာ ကမၻာေလာက္အေရးၾကီးေရ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ခ်င့္……….”..

“…… ဟုတ္ပါေရ အေဘာင္…….ေဒစာမွာ စာေၾကာင္းေရ (၇၁) ေၾကာင္းခန္႔ပါျပီးေက၊ ေအဒီ(၇၂၉) ေလာက္မွာထိုးထခစြာျဖစ္ေတလို႔ေျပာကတ္ေတမလား၊ ယေဂေလ့ ပိုထူးျခားနိန္စြာက ေဒေက်ာက္စာေရ ကမၻာမွာ အဂြင့္ရွားပါးေရ စာအရီြးသားတိကိုတိြရပါေရ……(၁၀) ရာစုေလာက္ကအသံုးျပဳခေရ စာေၾကာင္းေရ (၂)ေၾကာင္းပါျပီးေက၊ ေအဒီ(၆၀၀) ခန္႔က ရီြးခေရစာအရိြးသားတိေလ့ပါေရေလ………။” ျမတ္မင္းဦး၀င္ျဖည့္ပီးသည္။

“………….ဟုတ္ပါေရ ကိုျမတ္မင္းဦး…….ေဒေက်ာက္စာကို( ၁၅၃၅ ) ခုႏွစ္မွာ ဘုရင္မင္းဘာၾကီးက ေ၀သာလီျမိဳ့ေတာ္ေဟာင္းကနိန္ေဒကိုယူလာစြာေလ……..”……… သန္းဦးခိုင္ေလ့၀င္ေျပာသည္။

“ …ေအး…ေအး… သ်ွစ္ေသာင္းထဲ၀င္ကတ္ေမလာ……ေဒသ်ွစ္ေသာင္းကိုေလ့ ဘုရင္မင္းဘာၾကီးက ေအဒီ(၁၅၃၁) ခုမွာ တည္ထားခစြာျဖစ္ေတ ျမီးေခ်ရို႕…..”

“ ဟုတ္ပါေရ အေဘာင္……ရခုိင့္သမိုင္းမွာ အထင္အရွားဆံုး ပုထိုးေတာ္ၾကီးပါ…..ရခုိင္ပိုင္ေရေဒသျဖစ္ေတ ဘဂၤါ(၁၂) ျမိဳ့စြာ သူရတန္ဘုရင္တိလက္ထဲကိုက်လားလို႔ ဘုရင္မင္းဘာၾကီးကတိုက္ခိုက္သိမ္းပစ္ျပီးေက အျပန္မွာ ေဒသ်ွစ္ေသာင္းဘုရားကိုတည္ခစြာလို႔ေျပာကတ္ပါေရ…………” ျမတ္မင္းဦး တက္သေလာက္ေျပာျပာနိန္သည္။

သန္းဦးခိုင္ကေလ့…………”………ဟုတ္ပါေရ……ဘုရင္မင္းဘာၾကီးစြာ ဗုဒၵဂါယာမွယူေဆာင္လာေရ ဓာတ္ေတာ္ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္နန္႔ေရႊ၊ငီြ၊ၾကီး၊သံ၊ေက်ာက္မ်က္ရတာနာနန္႔ထုလုပ္ထားေရ ဆင္းတုေတာ္ေပါင္း သ်ွစ္ေသာင္းကိုဌာပနာတည္ကိုးကြယ္လို႔ သ်ွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္လို႔ေခၚေရလို႔ အဖိုးသ်ွင္ေျပာျပခစြာ မွတ္မိပါသိမ့္ေရ…….၊”

“ေအး ေအး ျမီေခ်ရို႕ေဒပိုင္ကိုယ့္သမိုင္းကိုကိုယ္ေလ့လာစိတ္၀င္စားကတ္စြာသိရလို႔ အေဘာင္၀မ္းသာေရ ေ၀…” အေဘာင္၀မ္းသာအားရ အားပီးသည္။

ဘုရားအတြင္းသို႔လိႈင္းဂူၾကားထဲတိက၀င္ေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ အံေတာ္ဘုရား၊ ေလးမ်က္ႏွာ၊ေလာင္ပြန္းေျပာက္ေစတီစသည့္ အနီးအပါးမွ ဘုရားမ်ားကိုဖူးေျမာ္ၾကျပီး ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးသို႔ျမင္းဂါရီေခ် တရိြ႕ရိြ႕နွင့္ ဦးတည္လာကတ္သည္။

(၁၁)

ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးသို႔အလားလမ္းတစ္ေလ်ွာက္ဖုန္းလံုးတိအလံုးလံုးတတ္လာသည္။ ျမင္းနီေတာ္ၾကီးက သစၥာဟိဟိအမႈးေတာ္ထမ္းရႊက္သည္။ ဖုန္လံုးဖုန္ဆိုးတိကျမတ္မင္းဦးဆႏၵကို အႏိုင္မယူႏိုင္၊ ဇာေၾကာင္းမွန္းမသိ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္သို႔ ျမတ္မင္းဦးေရာက္ခ်င္ေဇာျပင္းထန္နိန္သည္။ စိတ္ထဲမွလည္း၀မ္းနည္းမႈ၊၀မ္းသာမႈႏွင့္က်င္ကိုင္နိန္ရသည္။ ျမတ္မင္းဦးပါ၊သန္းဦးခိုင္ပါ ႏွစ္ေယာက္လံုး ေက်ာက္တံုးတိပိုင္ျငိမ္သက္လ်က္ဟိသည္၊ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အစကပိုင္မကစပ္၊မေျပာမဆိုတည္ျငိမ္လ်က္ဟိသည္။

အေဘာင္ကျမင္းဂါရီဆရာႏွင့္စကားလက္ဆံုက်လ်က္ဟိသည္။အင္ဒန္တနားအၾကာတြင္ျမင္းဂါရီေခ် ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးရိွတတည့္တန္႔လိုက္သည္။

“ ကဲ ကဲ……နင္ရို႕ႏွစ္ေယာက္ကေကာင္းမိႈင္ကတ္ေတဂါ……၀ါၾကီးမေညာင္ဘဲ လူပ်ိဳေခ်ရို႕ အပ်ုိဳေခ်ရို႕ေညာင္းနိန္ကတ္ယာဟန္…” ဂါရီထက္ကဆင္းလ်က္အေဘာကစပ္သည္။

“…….ဟုတ္ပါေရ အေဘာင္…..ဇာေၾကာင္းေလ့ မသိ ေဒဘုရားနားေရာက္ေတမွာ က်ေနာ္၀မ္းနည္းေရခံစားခ်က္တိျဖစ္နိန္ပါေရ………..၊ အေခ်ခါ ေဒပုထိုးေရ ေတာတိအုပ္လို႔ လူတိလာမဖူးကတ္ပါ…….မဖူးရလို႔ က်ေနာ္ ငိုဖူးပါေရ……ေဒတစ္ေခါက္ျပန္ေရာက္ေတမွာ က်ေနာ္၀မ္းနည္းမိနိန္ပါေရ……..” ျမတ္မင္းဦးစကားအဆံုးတြင္၊

“……..ေဟ့ ..သန္းဦးခိုင္…….နင့္ ေမာင္…စကားတိလူ၀င္စားပိုင္ကာ..” ျပံဳးလ်က္အေဘာင္က၀င္ေျပာသည္၊ ယင္းေနာက္ ႏွစ္ေယာက္သား အေဘာင္ကိုကူလ်က္ဘုရားထက္သို႔တက္ပါလတ္သည္။

“..ကဲ…နင္ရို႕ႏွစ္ေကာင္ ေညာင္းေရအတြက္နန္႔ ငါ……ေဒဘုရားသမိုင္းအေၾကာင္းေျပာျပေမ…၊ ေဒပုထိုးကို ေအဒီ ( ၁၅၅၃ ) ႏွစ္မွာ ဘုရင္မင္းဘာၾကီးမွာ သားျဖစ္ေတ ဘုရင္းမင္းတိကၡာတည္ထားကိုးကြယ္ခစြာျဖစ္ေတ၊ ယင္းအတြက္နန္႔ ရခိုင္သမိုင္းမွာ အဖသ်ွစ္ေသာင္း၊ သားကိုးေသာင္းဆိုျပီးေက ဟိေရေလ……….၊ ရခိုင္ဗိသုကာ လက္ရာအဆင့္အတန္းျမင့္ေၾကာင့္ ေဒဘုရားထုလုပ္ပံုကေလ့ သက္သီခံနိန္ေရျမီးေခ်ရို႕”………..

ျမတ္မင္းဦးက……”…ရခိုင္သမိုင္းမွာ ျမန္မာရို႕အင္း၀က စစ္ခ်ီလာခါ ဘုရင့္ကိုယ္ရံေတာ္တပ္က တပ္မႈတစ္ေယာက္ ေဒဘုရားမွာသစၥာဆိုပနာ မိမိကုိယ္ကို သတ္သီလားေရလို႔ က်ေနာ္ၾကားဖူးပါေရ….”

ယင္းပိုင္ေျပာနိန္ခ်ိန္တြင္ သန္းဦးခိုင္က… “ ………..ယင္း မင္းသားမွာ သူကေကာင္းခ်စ္ေတ ႏွမေတာ္မင္းသမီးေခ် တစ္ပါးဟိေရလို႔လဲ ၾကားဖူးပါေရ၊ အင္း၀မွာ ကံကုန္လားေရလို႔ဆိုပါေရ……”

“……..အင္…….ၾကိီြကြဲစရာတိနန္႔ ရခိုင္သမိုင္းမလားနန္႔……” ျမတ္မင္းဦးမွတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။

ယင္းေနာက္အေဘာင္က ပုထိုးေတာ္ၾကီးလိႈက္ဂႈထဲတြင္တရားရႈလိုေၾကာင့္ေျပာသျဖင့္ ျမတ္မင္းဦးနွင့္ သန္းဦးခိုင္ရို႕ပုထုိးေတာ္ၾကီး အေနာက္ဘက္သို႔ထြက္ပါလတ္ကတ္သည္။

သန္းဦးခိုင္က……..” ကိုျမတ္မင္းဦး……ေဒနားမွာ ရီကန္ၾကီးတစ္ကန္တူးေက ေကာင္းဖို႔နန္႔…..ယျပီးေက ၾကာျဖဴ၊ ၾကာနီ၊ၾကာညိုေခ် စိုက္ပနာ ေလာကကို အလွဆင္းပီးဖို႔မလားေယ……..”

“ ဟုတ္ေတ သန္းဦးခိုင္……ညီမေခ် ေျပာမွ အကိုေလ့ မ်က္စိမွာ ျမင္ေယာင္မိလာဗ်ာယ္…….ဘုရားဖူးလာေရ ခရီးသည္တိအေညာင္ေျဖစရာေလ့ ျဖစ္ဖို႔မလားေယနန္း၊ ေယနန္႔ သန္းဦးခိုင္ ရခုိင္သမိုင္းတိ အင္ဒန္သိေရမလားေရ……ရခိုင္သမိုင္းမွာထင္ရွားခေရ သု၀ဏၰေဒ၀ီ (ေစာျပည့္ညိဳ) ရီြးစပ္ခေသာ သိန္ကန္မိန္တြင္ရတုကို ရေဂတစ္ေခါက္ေခ် ဆိုျပပါဘလင္၊အကို္နားေထာင္ၾကည့္ခ်င္လို႔ပါ……

” သန္းဦးခုိင္ ရွက္စေကေခ်ႏွင့္ျပဳံးလုိက္ျပီး…….” ယင္း ရတု…ေကာင္းရွည္ပါေရ ရစြာ တစ္ပိုင္ေခ် ဆိုျပပါေမ…….ေဒပိုင္ပါ နားေထာင္ၾကည့္ပါနန္း ………

"ေလွ်ာက္တင္ခါပန္း၊ ရာသီဆန္းလ်င္၊ နန္းျမင့္ေအာင္ၿမီ၊ ဆယ့္ႏွစ္လီရစ္သန္းျမဴး၊ ေမာက္သူဇာေက၊ ဒကၠာဆိပ္ကမ္းဦးက၊ေက်းဇူးဂုဏ္သွ်စ္တန္၊ အမတ္လိမၼာ၊ ထိုၿမိဳ႕ရြာတြင္၊ အာဏာသံုးခယ့္ျပန္မွ၊ ေျပာင္ဆဒၵန္မာတင္႐ိုး၊ ထြက္လွ်င္မျပန္၊မလွန္ကိုယ့္မင္းမ်ိဳးတည့္။ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးတြင္၊ ရိပ္ျခည္အမွ်င္၊ အသွ်င္သိလွ်င္းပင္တည့္။ ပညာသွ်င္အုပ္ထိန္းမွ၊ ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာ၊သာယာစည္ကားလွအယ့္။ မင္းေယာက္်ားဓမၼတာ၊ ပညာမဲ့ကြက္၊ ညာဏ္မစြက္ေသာ္၊ ျပည္ထက္မထားရာတည့္။
ရွိယ့္က်မ္းလာထံုးစာေဟာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းသိျပန္၊ ဘဲြ႕မြန္အမတ္ေကာင္းကို၊ ေနာက္တေၾကာင္းကုလားရြာ၊ အပိုင္အပ္ၿပီး၊ စစ္သူႀကီးဟု၊ ................"
သန္းဦးခိုင္တစ္ေယာက္မွတ္သေလာက္ ျမတ္မင္းဦးကိုဖတ္ျပလိုက္သည္။

“ ကေကာင္းေက်းဇုတင္ပါေရ…..အလွပၾကက္သေရဟိျပီးေက နား၀င္ပီးယံလွပါေရ သန္းဦးခိုင္ႏွမေခ်…..အဖရခုိင္ျပည္ကို တက္ေတဘက္ကျဖည့္ဆည္းေစာက္ေရွာက္ႏိုင္ေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးျမတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါစီလို႔ အကိုဆုေတာင္းပီးပါေရေ၀…”

“ပီးေရဆုနန္႔ျပည့္ရပါစီကိုျမတ္မင္းဦး၊ အကိုေလ့ ပညာတတ္တိအမ်ားၾကီးတတ္ျပီးေက အဖျပည္ကိုျပန္လာပနာ ပူေလာင္နိ္န္ေရ အဖရင္သိြီးတိကိုထီးေခ်တစ္လက္၊ ရီေခ်တစ္ခြက္နန္႔ၾကည့္ရႈးေစာက္ေရွာက္နိုင္ပါစိီလို႔ ဆုေတာင္းပီးပါေရ………။”

“ ေက်းဇုတင္ေရ ညီမေခ်…တစ္နိန္႔တစ္ရက္အခ်ိန္တတ္ေက ဆိုက္ေဘးရီးယားေခ်တိ အိမ္ျပန္လာကတ္ဖို႔နန္းရာ…ကဲကဲ ေနာက္ဘုရားတိေလ့ မကန္ဖူးစရာဟိသိမ့္ေရ အေဘာင္ဘက္ကိုလားကတ္ေမနန္း” ၊

သူရို႕ႏွႈစ္ေယာက္အေဘာင္ဘက္သို႔လာရာလမ္းတြင္ ေဆာင္းပန္းရိုင္းေခ်တိေ၀ဆာဖူးပြင့္နိန္ကတ္သည္။ ျမတ္မင္းဦး ပန္းရိုင္းေခ်တစ္ပြင့္ကို ညုင္သာစြာခူးဆြက္လိုက္ျပီး …….

“ ကဗ်ာအဖတ္ေတာ္ေရ ႏွမေခ်သန္းဦးခိုင္အတြက္ အကိုဘား ပန္းတစ္ပြင့္လက္ေဆာင္ပီးေမ၊ ေဒမွာၾကည့္ မလွလား…….|”

“ အေ၀း…ပြင့္ဖတ္ေခ်တိျဖဴဆြက္လို႔ ဘေဇာင္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းခ်င့္……..” သန္းဦးခိုင္ ေခါင္းေခ်အသာေခ်ငံု႔ပီးသည္။ ျမတ္မင္းဦးက ဂရုနာသက္စြာ ပန္းေခ်ကို မဲေမွာင္ေတာက္ပနိန္ေရ ဆံေကသာၾကားေခ်ထဲသို႔အသာေခ်ထိုးပန္ပီးလိုက္သည္။

“ သန္႔ခယူ…” သန္းဦးခိုင္မွတ္ခ်က္ပီးလိုက္သည္။

ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ၾကီးအေရာက္ အေဘာင္သွွ်င္တစ္ေယာက္ ျမင္းဂါရီထက္ကအဆင့္သင့္ေစာင့္လို႔……..။ အေဘာင္သ်ွင္ကိုသူရို႕ႏွစ္ေယာက္ျပံဳးျပျပီး ပုထိုးေတာ္ၾကီးဂူပတ္လမ္းအတိုင္းလွည့္လည္ပူေဇာ္ကတ္သည္။ ျပီးလားေရခါ ျမင္းဂါရီေခ်သည္ ေျမာက္ဦးျမိဳ့အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ဘုရားတိအစံုလိုက္ျပပီးသည္။

သဇင္ပန္းခိုင္တျမိဳင္ျမိဳင္ရခိုင္ဘုရားေပါင္း ဆိုသည့္စာခ်ိဳးအတိုင္း မရိြီးမတြက္ႏိုင္ေသာ ေစတီပုထိုးရို႕ကုိ ျမတ္မင္းဦးရို႕ မေညာင္းတန္းဖူးေမ်ာ္ကတ္ျပီး ညဇာဘက္ ၆ နာရီခ်ိန္ဟိုတယ္သို႔ျပန္ေရာက္ကတ္သည္။ စစ္ေတြသို႔ေနာက္တစ္ရက္နိန္႔ျပန္ထြက္လာကတ္ျပီး၊ ျမတ္မင္းဦးသည္ သူ႔ရႊာသို႔ တစ္ပတ္္ခန္႔အလည္လားျပီး၊ သူရို႕သံုးေယာက္ ရန္ကုန္ျမိဳ့သို႔ ဇြန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္နိန္႔တြင္ျပန္လည္ေရာက္ဟိကတ္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ပတ္ခန္႔လလ္ပတ္လ်က္ အေမရိကန္သို႔ ဇြန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္နိန္႔ျပည္လည္ထြက္ခြာရန္ ရန္ကုန္အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာလီဆိပ္သို႔ေရာက္ဟိလာကတ္သည္။

(၁၂)

နိန္႔ရက္။………..။ ဇြန္န၀ါရီလ( ၁၄) ရက္
အခ်ိန္ ။…………။ နိန္႔ျခင္းဘက္ ( ၂) နာရီ
နိန္ရာ။………….။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္

ေျပာသံဆိုသံရို႕ရေရာင္သတ္နိန္သည္။ ေအးျငိမ့္ေသာအဲယားကြန္ခန္းမၾကီးတြင္မအီးစက္ႏိုင္ကတ္သည့္လူႏွစ္ေယာက္ဟိသည္။ တစ္ခ်က္ေခ်ဘင္ခင္မင္ခေဂေလ့ ေမာင္ႏွမအရင္းပနာ သံေယာဇဥ္ ေႏွာင္ဖြ႔ဲမိသည့္ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျမတ္မင္းဦးႏွင့္သန္းဦးခိုင္ရင္ဘက္တြင္ျဖစ္ေပၚလ်က္သိသည္။

သန္းဦးခိုင္က အေဘာင္ႏွင့္ဟန္ေဆာင္စကားေျပာနိန္သေလာက္ ျမတ္မင္းဦးက လီယဥ္ပ်ံလက္မွတ္ကို ထိုလ်န္ေဒလ်ံရက္ျပတ္ၾကည့္နိန္မိသည္။ သူသည္တိတ္ဆိတ္သေလာက္ဂနာမျငိမ္၊ ရင္းထဲက ျပင္းျပေသာခံစားမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚနိန္ေၾကာင့္သန္းဦးခိုင္သေဘာေပါက္သည္။

“ သန္းဦးခိုင္…….ျမတ္မင္းဦးဘက္ကိုလားလီ၊ စကားေခ်ေျပာနိန္ခီ၊ ယင္းသူတစ္ေယာက္ ေကာင္းမိႈင္ေရျမင္ယင့္၊ နင္နန္႔ခြဲရဖို႔ယာျဖစ္လို႔ဟိဖို႔…….”…… အေဘာက္သ်ွင္ဂရုနာသက္စြာေျပာသည္။

သန္းဦးခိုင္ အနားေရာက္မွ ျမတ္မင္းဦး ဟန္ေဆာင္ျပံဳးျပသည္။ ……..” ဟန္ေဆာင္ျပံဳးျပဖို႔မလိုပါ..ကိုျမတ္မင္းဦး…၊ အကြ်န္ေလ့ ကိုျမတ္မင္းဦးခံစားနိန္ရေရ ခံစားခ်က္ကိုနားလည္ပါေရ…..၊ အကြ်န္ေလ့ ကိုျမတ္မင္းဦးကို အကိုအရင္းတစ္ေယာက္ပိုင္ထထူးဆဆန္းခံစားမိနိန္ပါေရ………၊”

“………ေက်းဇုတင္ပါေရ နွမေခ်….အကုိေလ့ ပညာျပည့္စံုလို႔ ျပည္ေတာ္ျပန္လာေရခါ….ႏွမေခ်နန္႔အကိုနန္႔ ေမာင္ႏွပိုင္တစ္သက္လံုး ခ်ခ်စ္ခခင္နိန္ကတ္ဖို႔နန္႔……….” ေျပာရင္း ျမတ္မင္းဦး အသံတိတုန္လာသည္။ မ်က္လံုးအိမ္ရို႕ေလ့မ်က္ရည္စေခ်တိစိုလို႔ ………။

“ …..သန္းဦးခိုင္က အကိုလာဖို႔နိန္႔ကို ရက္ျပတ္ေမ်ာ္နိန္လိီဖို႔ရာ……..၊ စာတိပို႔နန္း အကို၊ အိမ္တာနတ္နန္႔ေလ့ နိန္႔တိုင္းေျပာကတ္ဖို႔ေလ၊………” သန္းဦးခိုင္ ပ၀ါေခ်ႏွင့္မ်က္လံုးေခ်တိကို ပြတ္သုတ္ျပီးေျပာသည္။

“…….စိတ္ခ် ႏွမေခ်…အကိုေလ့ ရက္ျပတ္သတိရလီဖို႔စြာ……တစ္နိန္႔တစ္ရက္က်ေက အဖျပည္အတြက္ အကိုရို႕အားလံုး၀ိုင္းပနာလုပ္ကတ္ရဖို႔ေလ…….အကိုရို႕တိျပန္မလာေဂ…ကေကာင္း တစ္ကိုေကာင္းဆန္လီဖို႔ယာ…ဇာကိုေရာက္လို႔ ဇာအဟာရတိကိုစားရစားရ… အဖျပည္က အဟာရ၊ အဖျပည္က သဘာ၀တိနန္႔ တျခားစီပါေ၀….. ဇာလူဇာလုပ္လို႔ ဇာပိုင္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုးက်ေဂ အကိုရို႕က ရခိုင္သားတိရာ…………….ရခိုင္သာဆိုစြာ ရခိုင့္ဟန္၊ရခုိင့္မာန္၊ ရခုိင္ျပည္မွာ ေပ်ာ္ေရလူတိရာ…….အကို..ရည္မွန္းခ်က္တိျပီးစြာနန္႔ အိမ္ျပန္လတ္ပါေမ………………………”

ျမတ္မင္းဦးစကားတိဇာေလာက္ရွည္လားလီမသိ၊ လီဆိပ္မွ ေၾကျငာခ်က္ထြက္လာမွစကားတန္႔လားသည္။ ထြက္ခြါဖို႔အခ်ိန္ေရာက္လာသည္။ ျမတ္မင္းဦးႏွင့္သန္းဦးခိုင္ ထိန္ခ်ဴပ္မရ ငိုမိကတ္သည္။ သန္းဦးခိုင္တစ္ေယာက္ check-in အလြန္ထိ ျမတ္မင္းဦးကို ေမာၾကည့္ရင္း ငိုရင္း၊ တတာေလ့ မေညာင္းႏိုင္ျပနိန္မိသည္။

တစ္နာရီခန္႔အၾကာထိသန္းဦးခိုင္တစ္ေယာက္ေလဆိပ္ထုိင္ငုပ္တုပ္ထိုင္နိန္မိသည္။ ေလယဥ္ထြက္သံၾကားေသာအခါ မ်က္ရည္ရို႕အညာရီေပါက္လာျပီး၊ျမတ္မင္းဦးပါလားေရ လီယိုင္ပ်ံကို ျဗီးထြက္ၾကည့္လိုက္ သူ႔ကိုဆိုျပဖူးခေရ ရတုေခ်ကိုစိတ္ကူႏွင့္ဆုိမိယင္း၊ သန္းဦးခိုင္လက္ေခ်ျပ၊မ်က္ရည္ေခ်တိခိုလ်က္………

"ေလွ်ာက္တင္ခါပန္း၊ ရာသီဆန္းလ်င္၊ နန္းျမင့္ေအာင္ၿမီ၊ ဆယ့္ႏွစ္လီရစ္သန္းျမဴး၊ ေမာက္သူဇာေက၊ ဒကၠာဆိပ္ကမ္းဦးက၊

ေက်းဇူးဂုဏ္သွ်စ္တန္၊ အမတ္လိမၼာ၊ ထိုၿမိဳ႕ရြာတြင္၊ အာဏာသံုးခယ့္ျပန္မွ၊ ေျပာင္ဆဒၵန္မာတင္႐ိုး၊ ထြက္လွ်င္မျပန္၊

မလွန္ကိုယ့္မင္းမ်ိဳးတည့္။ ဆိုးေကာင္းႏွစ္ပါးတြင္၊ ရိပ္ျခည္အမွ်င္၊ အသွ်င္သိလွ်င္းပင္တည့္။ ပညာသွ်င္အုပ္ထိန္းမွ၊ ၿမိဳ႕ျပျပည္ရြာ၊

သာယာစည္ကားလွအယ့္။ မင္းေယာက္်ားဓမၼတာ၊ ပညာမဲ့ကြက္၊ ညာဏ္မစြက္ေသာ္၊ ျပည္ထက္မထားရာတည့္။

ရွိယ့္က်မ္းလာထံုးစာေဟာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းသိျပန္၊ ဘဲြ႕မြန္အမတ္ေကာင္းကို၊ ေနာက္တေၾကာင္းကုလားရြာ၊ အပိုင္အပ္ၿပီး၊ စစ္သူႀကီးဟု၊ ................"

(ျပီးဗ်ာယ္)

စာဖတ္ပရိတ္သတ္တိေလ့ဘ၀မွာကြဲကြာၾကီြကြဲရျခင္းဆိုေရလူ႔ဘ၀ေလာကဒဏ္၊လူ႔သံသရာထဲက ကြ်တ္လြတ္ရုန္းထြက္ႏိုင္ကတ္စီ။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၉၊၀၇၊၀၉

မွတ္ခ်က္ (၂) ။…။တစ္ခ်ိဳ႕ရခိုင္အသံထြက္ရို႕သည္လက္ဟိသရ(၃၃) ႏွႈင့္ ဗ်ည္းအကၡရာ(၁၁)လံုး ျဖင့္အသံထြက္မွန္ရီြးရန္အခက္အခ့ဲရို႕မ်ားစြာဟိသည္။…. ရခုိင္အသံထြက္အစစ္ရရန္ က၊ခ..စသည့္သရ ႏွႈင့္ ဗ်ည္းအကၡရာ ေနာက္ထပ္မ်ားစြာလိုအပ္နိန္ပါသည္။

Read More...

Friday, 19 November 2010

ဂီရိက်ိန္စာ (၀တၳဴတို)

ဂီရိက်ိန္စာ (၀တၳဴတို)

“စြန္လာ သစ္ငုတ္လား၊ သစ္ငုတ္ဆိုထိုင္နိန္၊ စြန္ဆို ထလိုက္၊ ၾကက္မမေကာင္း ၾကက္ေခ်ေကာင္း ပိေယာင္ ပိေယာင္၊ ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္းပိေယာင္၊ပိေယာင္” ………….

အဘုေခ်တိကစပ္နိန္ကတ္ေတ အသံ……. ၀ါကြ်တ္လျပည့္ဖို႔ယာျဖစ္လို႔ နျပင္တိေျခာက္၊ နီပူေတာက္ဖို႔ အားယူလာေရအခ်ိန္၊ ရွစ္ခြင္၀ဠာတိုင္းမွာ မိုးတစ္ျပ နိီတစ္ျပနန္႔…….။ ျဖဴမေခ်ရို႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ကေကာင္း ကစပ္မက္ေတ…….နိန္႔စိုင္ရက္ျပတ္၊ ညတိုင္းမခ်ဴ ကစပ္ကတ္ေတ……

အိမ္ျခီ ၁၅၀ ဟိေရ ေျမပံုျမိဳ့နယ္က ေဒ ဂူေပါက္ ရႊာေခ်မွာ အသက္(၁၀)ႏွစ္အရႊယ္ ျဖဴမေခ်နန္႔ ရႊယ္တူမီြးလာစြာ ကလိန္႔ေမေခ် ၂၀ ေလာက္ဟိေရ။ အပူအပင္ ကင္းေရအရႊယ္..ေဘာက္ကတတ္အရႊယ္..လူ႔ေလာကကိုေယာင္၀ီေယာင္၀ါး မီးခြန္းတိ မီးတတ္ျပီးေဂ မေျဖတတ္ေတ အရႊယ္…..ေဒကလိန္႔ေမေခ်တစ္စု ေဒရႊာမွာ မီြး၊ ေဒရႊာမွာၾကီး၊ ေဒမွာ ေက်ာင္းတတ္။ (၄)တန္း အစိုးရမႈလတန္းေက်ာင္းမွာ အေျခပညာသင္နိန္ကတ္ေတ…..မိဘတိ အလုပ္စိတ္မ၀င္စား၊ ေယေဂေလ့ ဘာဘာ ရို႕ အမင္ရို႕ လယ္ယာ၊ကိုင္းကြ်န္းအလုပ္တိမွာ အကူအညီရကတ္ေတခ်င့္……..။

“ ေဟ….ျဖဴမေခ်၊ နရို႕တိ ေနာက္နစ္ဆိုေဂ နားတန္းေရာက္ယာနန္း..အယယ္တန္းေက်ာင္းလားရဖို႔၊ ေပ်ာ္ေအာင္းထမန္း” ………..

စကားေခ်မပီးတပီးနန္႔ ျျဖဴမေခ်ကို သူ႔ငယ္ခ်င္းမေခ် ဒါေခ်ခိုင္ က ကစပ္နိန္ယင္း လွမ္းမီးေရ……..ကေကာင္းသနားဖို႔ေကာင္းေရ အရိပ္တစ္ခု ျဖဴမေခ် မ်က္နွာမွာ ျဖတ္သန္းလားေရ….ထိုတစ္ရက္၊ႏွစ္ရက္ကသိမ့္ ႏြားေက်ာင္းနိန္ေရ ဘာဘာကို အမင္နန္႔ ထမင္းလားပို႔ခီခါ ေပါက္ပင္ေအာက္မွာ မိသားစု စကားလက္ဆံုက်စြာကို ျဖဴမေခ် သတိရမိလားစြာ။ ………..

“ သမီးေခ်…..ဘာဘရို႕ကိုၾကည့္စမ္” ဆိုပနာ ဘာဘာ စကားစလာစြာ….။ “ သမီးေခ် သိေရအတိုင္းယာေ၀….ဘာဘာရို႕က ပင္ပန္းဆင္းရဲကတ္ေတမလား၊ ေဒ လယ္တစ္ခ်ိဳင္းေခ်နန္႔ စားဖို႔၊ ၀တ္ဖို႔ အႏိုင္ႏိုင္ပါေ၀…..ယင္းအတြက္နန္႔ သမီးေခ်ကို ေဒႏွစ္ ၄ တန္းေအာင္ျပီးေက ဘာဘာရို႕ ေက်ာင္းမထားနိုင္ယာ…….ျမိဳ့မွာ စ်ီးက ၾကီးနန္႔ စရိတ္မတတ္နိုင္ပါေ၀……။ သမီးေခ် ေအာက္က ေမာင္ေခ် ၂ ေယာက္ေလ့ ၾကည့္………၊” ……………

ဒါေခ်ခိုင္ စကားအျပီးမွာ ငါ ေက်ာင္းက အဂြင့္ထြက္ရဖို႔ယာမလားဂုဆိုေရ အသိတစ္ခု ျဖဴမေခ် ရင္ဘက္ေခ်ကို ျပီးဆင့္လာေရ…..ဒါေခ်ခိုင္က ရႊာက လူၾကီးသမီးဆိုခါ ေျပေလေရ……၄ တန္းေအာင္ေက ေျမပံုုျမိဳ့မွာ ေက်ာင္ထားပီးဖို႔ အဖသယ္ေရ အဆင္သင့္လုပ္ျပီးသား၊ ျဖဳမေခ် တစ္ခုေလ့ ျပန္မေျပာနိုင္…..ေယေဂေလ့ အေခ်ဘာသာ ယင္းစိတ္ခံစားခ်က္က ကေကာင္းမၾကာလိုက္ ေပ်ာက္ကြယ္လားေရ…………ကလိန္႔ေမေခ်ရို႕ ကစပ္လက္စပ္ ကစပ္လို႔ ………

“ ေညာင္ပင္တဆီ ဇာကိုင္းမွာ နိန္…..ဇာသီးစား……..ဇာရီေသာက္….နင့္မွာ သားသမီး ဇာႏွစ္ေယာက္ဟိေလ…….”

```````````````````````````````````````````````````````````````
အဂြင့္ဆိုေက ဒါေခ်ခိုင္ရို႕ အဖသယ္ကို ရႊာကလူတိေကာင္းၾကည့္မရကတ္…..ျဖဴမေခ် အဖဆိုေက ပိုဆိုးေရ ….တစ္ခါတစ္လီ ျဖဴမေခ် အဖ တင္းမဆပ္နိုင္ေက ျမန္မာစစ္သားတိ တကားကားနန္႔ ဒါေခ်ခိုင္အဖ တစ္ေယာက္ ျဖဴမေခ် ရို႕အိမ္ကို လာပနာ ရာဇသံပီးတတ္ေတ…….. ၾကည့္မရေကေလ့ ဒါေခ်ခိုင္ရို႕အိမ္သားတိကို ရႊာသားတိ အင့္ပနာ နမ္းနိန္ရေရအျဖစ္……မဟုတ္ေက အနိုင္က်င့္ခံရနိုင္ေရ…….

ေဒႏွစ္တိမွာ ရာသီဥတုတိ ေဖာက္ျပန္ကတ္ေတ။ မိုးက်စြာ ေနာက္က်ေရ ….. လယ္ျမီတိကေလ့ ကုန္းထက္ဖက္က်ေက ျမီၾသဇာ မေကာင္းကတ္……ျမီဆီ၀ယ္ထည့္ရေရ ဘဂၤလာကလာေရ ျမီဆီတိက စ်ီးၾကီးေရ ..ျဖဴမေခ်ရို႕အဖဆိုေက စပါးအထြက္ေကာင္းဖို႔အတြက္ ျမီၾသဇာ၀ယ္ဖို႔ ဒဂၤါးမဟိလို႔ တင္းခ်ီးရေရ….မဆပ္ႏိုင္ေက တစ္ခါတစ္လီ ၀မ္းစာေလာင္ထားေရ စပါးတိကိုပါ အစိုးရကို ခ်ပီးရေရ ဘ၀မ်ိဳး…….

ယင္းပိုင္နန္႔ ေဒရႊာက လူသားတိုင္းေရ ၀မ္းရီးကို ေလာကဒဏ္က ဖန္တီးေရ အတိုင္း ၾကၾက့ံခံဗ်ာယ္ ဘ၀ တစ္ခုအတြက္ ရုန္းကန္ အသက္ရွင္လာကတ္စြာ ရာစုႏွစ္တိကုန္ဖို႔ယာ……

``````````````````````````````````````````````````````````````
၀ါကြ်တ္လျပည့္ဖို႔ ပါးပါလတ္ယာ…..ရႊာက လူပ်ိဴေခ် အပ်ိဴရုိ႕ တစ္ျပံဳးျပံဳးနန္႔ …..ရႊာကို လွည့္ပနာ ေတာင္းတိနန္႔ ဆန္အလွဴခံနိန္ကတ္ေတ…..ဒိုင္းအိုးထိုးပနာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ လားလွဴကတ္ဖို႔လို႔….လူပ်ိဳေခ် အပ်ိဳရို႕ ေနာက္မွာ ထံုးစိုင္အတိုင္း ျဖဴမေခ်ရို႕ ဒါေခ်ခိုင္ရို႕အဖြဲ႔ တန္းလိုက္ပါကတ္ေတ……..ေဒခ်င့္ရႊာ အလွတစ္ခု…….ေယဒါေလ့ ေဒႏွစ္လူတိ စိတ္မသာမယာ မ်က္ႏွာေခ်တိနန္႔ ……… အလွဴအတန္းေပါမ်ားခေရ ေဒရႊာတိက လူတိေရ တစစ ေျပာင္းလဲလာစြာ သတိထားမိေရ….အယင္ခါပိုင္ မဟုတ္.ယာ…..၀မ္းစာထမင္း တစ္ႏွစ္စာ အနိုင္နိုင္ စုနိန္ရေရ ဘ၀မွာ ဆန္တစ္ေတာင္း အစား တစ္သစ္ လွဴနိုင္ကတ္ယာ…….။ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ အာမခံခ်က္ဆိုစြာေလ့ ေ၀လီေ၀လင္း မျမင္ရ အလွပလ…….ေလာေလာဆယ္ အသက္ရွင္ဖို႔အေရးၾကီးေရ….

ဇာပိုင္ပင္ၾကမ္းတမ္းလီဘတ္စီ ကိုယ့္ရိုးရာဗုဒၵဘာသာ ကိုေတာ့ခါ အတတ္နိုင္ဆံုး ထိမ္းသိမ္းနိုင္ကတ္ေတ…….မဟိေက ဟိစြာအေၾကာင္းျပဳလို႔ လွဴကတ္ တန္းကတ္စြာယာ….အဂုေလ့ ကလာ၀ က ဦးေမာင္သိန္း ေတးျခင္းအသံ တညံညံ နန္႔ ၀ါကြ်တ္လျပည္ အလွဴပြဲၾကီးကို ဆင္ႏြဲဖို႔ အားယူနိန္ကတ္ေတ……….မအားေရ ၾကားတိကလာပနာ လူတိ ၀ိုင္း၀န္းျပင္ဆင္ကတ္ေတ……ဆီးမီး တစ္ထာင္ ရႊာမွာ ပတ္ထြန္းဖို႔ ၀ါးတိကို ခြပ္ပနာ ဆီစာတိနန္႔ ပတ္စိုက္ကတ္ေတ……တရပြဲတိမွာ ဆင္ဖို႔ ၾကက္ခ်ာတိ ကိုက္ကတ္ေတ….ဆန္ရီြးကတ္ေတ………ယင္းပိုင္နန္႔ ၀ါကြ်န္လျပည့္ကိုေရာက္ဖို႔ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္လိုရာ……………

`````````````````````````````````````````````````````````````

မိုးလင္းလို႔ အိပ္ရာက ထ မ်က္ႏွာသစ္လို႔ အာကာကို ေမာ္ၾကည့္လိုက္စြာနန္႔ ရွစ္ခြင္၀ဠာေရ တစိေခ်ေလာက္ မာယာမ်ားနိန္ေရလို႔ ျဖဴမေခ် အဖ ရိပ္မိေရ….အာကာအေရာင္ေရ အေရာင္တိေျပာင္းနိန္ေရ….လီေရာင္တိ အ၀ါေရာင္တိပိုင္….တစ္ခါတစ္လီ မိုးရိပ္တိ အံု႕ပနာ မိုးတိ အားနန္႔ တၾကိဳင္းၾကိဳင္ရႊာခ်ေရ…….. လီေလ့ တစိေခ် ျပင္းနိန္ပိုင္……. အိမ္ရိွက သရက္ကိုင္းတိနန္႔ အုန္းတိတစ္ခ်ိဳ႕ ၾကီြက်ကတ္ေတ………ေယေဂေလ့ မိုးေႏွာင္းက်ဆိုေက ေဒစြာတိ ရခိုင္ျပည္မွာ ျဖစ္နိန္က်…….

ည ၄ နာရီေလာက္မွာ လီအဟုန္ေရ ေကာင္းျပင္းပါလတ္ေတ…..တဆီက်ီြးငိုသံပိုင္..ပင္လယ္က လိုင္းတိေလ့ တ၀ုန္း၀ုန္းနန္႔ ဆူနိန္ကတ္ေတ………ျဖဴမေခ် အဖသည္ စိတ္မွာ တစ္ခုခု ခုမိလာေရပိုင္………

“ ဟိုင္း အမိသယ္……..လီတိေကာင္းျပင္းနိန္ေရ အေခ်တိကို အိမ္ျပင္မထြက္ခိုင္းေက့ အထဲမွာ နိန္ခိုင္း….ငါ ရႊာထဲလားပနာ အေျခအေန စံုစမ္းပိုက္ခီေမ…..” ယပိုင္ေျပာပနာ ရႊာထဲထြက္ပါလတ္ေတ…………….

“ အူး လီအေကာင္းျပင္းမလားဂု ေဒႏွစ္” ဆိုပနာ စိတ္မွာေလ့ ေျပာမိသိမ့္ယင့္ ။ ထံုးစိုင္အတိုင္း ရႊာလူၾကီးအိမ္ဘက္ ထြက္လာေရ…..ေယျပီးေက အိမ္ထဲမွာ ထမင္းစားနိန္ေရ ဒါေခ်ခိုင္အဖကို လွမ္းမိလိုက္ေတ အခ်ိန္ ည ၅ နာရီ ခြဲဖို႔ယာ…..

“ ယာ အကိုး ……ေရဒီယို နားမေထာင္လာ ဇာသတင္းတိရေလ မုန္းတိုင္းလုိက္ဖို႔လား မသိ..လီတိေကာင္းျပင္းေရဂါ…….”
“ ေအးကိုး ……ေရဒီယိုက တစ္ခုေလ့ မလားသိမ့္ကာ …ေဒနိန္႔ ေရဒီယုိေလ့ ျခတ္တတ္ျခတ္တတ္နန္႔ တစ္ခုေလ့ အလွက နားမလည္ပါ အကိုး……သာမာန္လီတိုက္စြာရာ ဟိဖို႔အကို…..စိတ္မပူေက့ အေခ်တိနန္႔ အိမ္ထဲမွာနိန္…..” ………… ငါ အစိုးရိမ္လြန္စြာယာဟိဖို႔ဆိုပနာ ျဖဴမေခ် အဖ ျပန္တုတ္ပါလတ္ေတ……… တစ္ရႊာလံုးေလ့ လီတိုက္သံ၊ အကိုင္းက်ိဳးသံတိနန္႔ ဆူလို႔ ………


အိမ္ကိုေရာက္လို႔ ကေကာင္းမၾကာလိုက္……ရႊာထဲက ကုလားတိုက္က်ား၀င္ပိုင္ အသံတိ ဆူညံပါလတ္ေတ…...” ရီတက္လာေရ ျပီးကတ္၊ ျပီးကတ္ဆိုေရ အသံတိ ပဲ့တင္ထပ္နိန္ေရ….ယင္အခ်ိန္မွာပင္ လီေရ ေကာင္းၾကမ္းပါလတ္….ျဖဴမေခ်ရို႕အိမ္ေခါင္းမိုးပြင့္ပါလားေရ…..။ အိမ္တစ္ခုလံုးေလ့ ၾကျဂမ္းလႈပ္နိန္ေရ………..ျဖဴမေခ်ရို႕ ေမာင္ႏွမတိ ေၾကာက္လို႔ ငိုကတ္ေတ….။ အဖသယ္အခ်ိန္မွီေရာက္လာလို႔ကံေကာင္း…….။

“ အမိသယ္ အေခ်တိနန္႔ အယင္ထြက္ပါလတ္……..လီတိၾကမ္းပနာ ရီတက္ပါလတ္ယာ….ရႊာကလူတိ အေနာက္ဘက္က အျမင့္ဘက္ကို ျပီးနိန္ကတ္ေတ……….၊”

ေတာင္မင္း ေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ လူတိ အေနာက္ဘက္ကို ဦးတည္ျပီးကတ္ေတ…..လမ္းမွာပင္ အပင္တိ ပိလို႔ မျပီးနိုင္ေရ အဘိုးသ်ွင္ အေဘာင္သ်ွင္ ရို႕ အသက္သီကတ္ေတ…….ငိုသံတိဆူပြတ္လာေရ…….ငါးဖမ္းဖို႔ထြက္လားေရ အဘာရို႕အတြက္ တမ္းတလို႔ ငိုကတ္ေတ မိသားစုအသံတိ…..လီတိနန္႔ ေပ်ာက္ကြယ္လားေရ ………

ျဖဴမေခ်အဖ ေမာင္ေခ် ႏွစ္ေယာက္ကို ပက္ခံုးထက္ထမ္းပနာ အကိုင္က်ိဴးတိ ရီထက္တိက တက္ျပီးေရ….ျဖဴမေခ်က အမိသယ္လက္ကို ကိုင္ပနာ………ေမွာင္နိန္ေရ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေတ ညထဲမွာ….မိုးထန္လီထန္ေရ အေမွာင္ပိ ညထဲမွာ……ငိုသံတိနန္႔ ဆူပြတ္နိန္ေရ ေဒငရဲညထဲမွာ……..ျဖဴမေခ်ရို႕မိသားစုေရ အသက္လႈးျပီးလာစြာ ၂ မုိင္ေလာက္က်မွ ရီကလြတ္လားေရ…..ေယေဂေလ့ လီက ဆက္တိုက္နိန္ေရ……အမိုးအကာမဟိ……..ျပင္းထန္ေရး လီမုန္တိုင္းၾကားမွာ အမိရင္ခြင္ထဲ ေမွးစက္ရင္း ျဖဴမေခ် အိပ္ပါလားေရ…………….


ငွက္ေခ် ျမည္သံေခ်တိနန္႔ အရုပ္ဆိုးေရ ကမၻာၾကီးနိူးထလာေရ……..ညဇာက တစ္ခုေလ့ မျဖစ္ခပိုင္…..မသိကြန္ေဆာင္နိန္ယင့္……..ျဖဴမေခ်ေလ့ ငွက္ေခ်ရို႕ ျမည္သံတိနန္႔ နိုးထလာေရ……ကြ်ဲေခ်၊ ႏြားေခ် ျမည္သံတိၾကားရေရ….အေခ်ပီပီ လူတိအမ်ားၾကီနန္႔ ေပ်ာ္ေကာင္းထမန္း………လူတိပါးစပ္ညက မုုန္းတိုင္းလိုက္လို႕ ျပီးေရ အေၾကာင္းေရ ပ့ဲတင္ထပ္နိန္ေရ….ဇာတ္လိုက္မုန္တိုင္းက ပ်န္႔လခယာ……..ရႊာမွာ ဇာပိုင္ဟိေလမသိ………လူတိ အထုပ္ေခ်တိပိုးပနာ ရႊာကို တန္းစီ ျပန္လာကတ္ေတ……..ရႊာကို အ၀င္မွာ လူတိ ရင္၀တိ ဆို႔ပါလားေရ…….ကိုယ့္ရႊာကိုေတာင္ မွန္းလို႔မက်ေရ အေျခအေန……… ဟိသမ်ွ အပင္၊အိမ္တိ ျပျဗား၀တ္လို႔ ……..အိမ္ေခါင္မိုး လွန္က်န္လိုက္ေတ ျဖဴမေခ် ၀ါးအိမ္ အစအနပင္ရွာမတိြ …. လူတိရင္ဘတ္စည္တီးလို႔ ငိုယိုကတ္ေတ…….ကံေကာင္းမေကာင္းစြာနန္႔ အဖိုး၀ါၾကီး ၊ ၀ါၾကီးမတစ္ခ်ိဳ႕နန္႔ အေခ် အစိတ္ေက တစ္ခ်ိဳ႕ သိီက်လားေရ…..

ငိုနိန္စြာကဟုတ္ယာ အဂုေလာေလာဆယ္ ျဖစ္နိန္ေရ ၀မ္းရီးကို ဇာပိုင္ခ်င္းဖို႔လဲ၊ ေျမပံုျမိဳ့ထက္တက္ပနာ ေတာင္းဖို႔လား……..မျဖစ္ႏိုင္……..ေျမပံုေလ့ အားလံုး ၾကင္းလားေရလတ္ သတင္းတိၾကားနိန္ရေရ……ေလာေလာဆယ္ ရႊာ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ေအာက္က ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ကိုယ္ေတာ္ေရာက္လာပနာ အနိန္က်ေဂ ေက်ာင္းကို လိုက္လာကတ္ဖို႔ ေဆာ္ၾသနိန္ေရ ……..လူတိေလ့ အိမ္ျပိဳတိၾကည့္ပနာ မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔ …………


ျဖဴမေခ်ရို႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ရႊာအလယ္ေဂါင္ကို စကားေခ်တိေျပာလို႔ ေလ်ာက္လာကတ္ေတ……..သူရို႕ စာသင္ေက်ာင္းဘက္ကို ဦးတည္နိန္ကတ္ေတ….

“ နာရို႕ေက်ာင္းျပိဳယခယာ အဆိုနိုင္” ဒါေခ်ခိုင္ စကားေခ် မပီတပီနန္႔ ေျပာနိန္ေရ……ျမင္ကြင္းကမလွ……ျဖဴမေခ်ရို႕ေက်ာင္း ရႊာလယ္ေကာင္မွာ ျပျဗား၀ပ္နိန္ေရ……..ထုပ္တိုင္ထက္မွာ သံျဖဴတစ္ခ်ပ္ႏွစ္ခ်ပ္ တင္က်န္လိုက္ေတ……..ေက်ာင္းရိွက ျဖဴမေခ်ရို႕ ကစပ္ခစြာ နိန္ရာေလ့ အမိႈက္တိ အပင္၊ အကိုင္းက်ိဳးတိနန္႔ ထီြးလို႔ပတ္လို႔………..

ျဖဴမေခ် ေဘာ္ဒါ တစ္စူ ေက်ာင္းသံျဖဴထက္မွာ တက္ရပ္ကတ္ေတ…..ဖိနပ္ပနာ ျခီဗလာနန္႔ ……….ယျပီးေဂ အပူအပင္ကင္းေရ အေခ်တိသဘာ၀ အတိုင္း တစ္ေယာက္ခါးေခ် တစ္ေယာက္ ဖက္ပနာ…….
“စြန္လာ သစ္ငုတ္လား၊ သစ္ငုတ္ဆိုထိုင္နိန္၊ စြန္ဆို ထလိုက္၊ ၾကက္မမေကာင္း ၾကက္ေခ်ေကာင္း ပိေယာင္ ပိေယာင္၊ ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္းပိေယာင္၊ပိေယာင္” ………….ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္း ပိေယာင္…..ပိေယာင္………ၾကက္မ မေကာင္း ၾကက္ေခ် ေကာင္း ပိေယာက္ပိေယာင္………….


ေဒေအာ္သံေခ် ကမၻာက ၾကားႏိုင္ပါဖို႔လားဂု ………………


( ဂီရိ မုန္တိုင္းၾကားက အသံတိ ရခိုင္သီြးရင္းတိရင္ထဲ ရိုက္ခတ္နိုင္ပါစီ )ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၂၊၁၁၊၁၀၁၀( ၁၉း၄၄)

Read More...

Sunday, 25 July 2010

စကားလံုးရို႕ႏွင့္ဖိနိွပ္ျခင္း(၀ါ) ရခိုင့္လူအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အမ်ိဳးသမီးရို႕ဘ၀

(၁) အားကိုးရွာစြာရာမလား ။
(၂) နင့္ ကို ငါ တတင့္တတယ္ထားႏိုင္ေရ ။
(၃) ထိုေကာင္မေခ် ဆရာ၀န္ေခ် နန္႔ ရလားေရ....တစ္ဘ၀လံုးအီးခ်မ္းဖို႔မလားေရ
(၄) ယင္းေကာင္မေခ် လင္သည္ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာေရ.......
(၅) ေဒအေကာင္ မယားကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔ေကာင္ကမဟုတ္ ။
(၆) ေဟး ....လင္ယူေရခါ ကို႔ကို လုပ္ေကြ်းႏိုင္ဖို႔ လူကို ရီြးယူရဖို႔ ............

ေဒကမၻာၾကီးမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေရအမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကို ပထမဆံုး အသိအမွတ္ျပဳေရ မိတၱာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေတ။ ဇာကမၻာက ဇာအေကာင္ဇာပိုင္ဘင္ ေအာ္နီဘတ္ဇီ ဘုရားကို ဆရာလုပ္လို႔မရ။ ျမတ္စြာဘုရားေရ လူတစ္ေယာက္ အလားအလာဟိေရ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းတိကို ထိုးေဖာက္ျမင္နိုင္စြမ္းဟိေရ။ ကီသာေဂါတမီက ဘိကၡဳနီမ (ရဟန္းမ)

၀တ္ခြင့္ေတာင္းေရခါ ျမတ္ဘုရား လိုက္ေလ်ာ့ေတာ္မူေရ...ေဒခ်င့္ေရ ဘုရားသာသနာမွာ အမ်ိဳးသမီးရပိုင္ခြင့္တိကို အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ျပဳေတာ္မႈျခင္းျဖစ္ေတ။ အလားအလာဟိေရ အရည္အခ်င္းတိကို လုိရာပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေထာင္ပံ့ကူညီျခင္းျဖစ္ေတ...ဇာေကာင္က ဇာပိုင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊လူ႔အခြင့္အေရး ဇာပိုင္ပင္ဖင္ေခါင္းက်ယ္နိန္ဘတ္စီ ဘုရားလမ္းစိုင္ ေသြဖီလို႔မရ...ဘုရားခ်တ္မွတ္ခေရ လမ္းစိုင္တိယာ............

ေဒနိန္ရာမွာ ဆက္ေျပာရဖို႔ဆိုေက ထူးဆန္စြာတိလားတိြေရ၊ ဗုဒၶဘာသာကို စႏၵသူရိယမင္းလက္ထက္ကဘင္သက

္၀င္ယံုၾကည္ပါလတ္ေတ ရခုိင္ျပည္မွာ အမ်ိဳးသမီးတိရသင့္ေရ၊ ျဖစ္သင့္ေရ အေျခအေနတိ ရခိုင့္လူ႔အသိုင္းအ၀န္းက ဖန္တီးမပီးနိုင္သိမ့္၊ ေထာက္ပ့ံမပီးနိုင္သိမ့္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတိ ကို္ယ္တိုင္ကေလ့ လက္ဟိျဖစ္ပ်က္နိန္ေရအေျခအေနအေပၚမွာ ျခီနိန္ပံုေပါက္ကတ္ေတ။ အထက္က အကြ်န္ရီြးခေရ အကၡရာ အစိုင္လိုက္စြာတိကို ေလ့လာသံုးသပ္ေ၀ဖန္ၾကည့္ကတ္ပါဖို႔။

(၁) အားကိုးရွာစြာရာမလား ။

နားေထာင္လို႔ေကာင္းေရ၊ သနားဖို႔ေကာင္းေရ၊ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေရ အေျပာေခ်တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေတ၊ ေယေဂေလ့ ေဒစကားေနာက္မွာ အကန္႔အသတ္မိ စြမ္းအား(၀ါ) ဗီဇ တစ္ခုကို ေျပာလိုက္ေတ အမ်ိဳးသမီးကို္ယ္တိုင္က လက္ေျမွာက္အရံႈးပိီလိုက္ေတဆိုစြာ အရိပ္မက်လိုက္ကတ္။ ရခိုင္သမေခ်တစ္ေယာက္ ျမန္မာေခ် တစ္ေယာက္နန္႔ ရလခေရခါ၊ တျခားလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္နန္႔ရလခေရခါ ထံုးစံအတိုင္းရခုိင္သားတိ အျပစ္တင္ကတ္ေတ၊ ယင္းပိုင္ခါ မမေခ်ရို႕ျပန္ေျပာေရ အားကိုးရွာစြာရာမလားလတ္၊ ရခုိင္သားအရက္သမားကိုယူေဂ ငါးပါးေမွာက္ဖို႔ပါလတ္၊ ဇာရခိုင္သမ ဇာနန္႔ဘင္ရရ ၊ ယင္းခ်င့္ကို အကြ်န္မဆိုလို၊ ေယေဂေလ့ အားကိုးရွာစြာမလားဆိုေရ စကားကို အကြ်န္ လားစိတ္၀င္စားမိေရ၊ ေဒစကားလံုးေရ ရခိုင္၊ ျမန္မာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ တြင္က်ယ္နိန္ေရ စြမ္းအားၾကီးမားေရ စကားလံုးတစ္လံုးျဖစ္ေတ၊ မမဆိုေက အားကိုးရွာရဖို႔ဆိုေရ အေတြးအေခၚတစ္မ်ိဳးကို သီြးထဲကုိ ဆီးထိုးပီးလိုက္စြာနန္႔တူေရ၊ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးမႈ၊ မိမိ ျခီေထာင္မိမိရပ္မႈ၊ မိမိ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းကို ယံုးၾကည္မႈ၊ မိမိ ကို္ယ္မိမိ ေလ့လာသံုးသပ္နိုင္မႈဆိုေရ လူသားတစ္ေယာက္ ပင္ကု္ိယ္စြမ္းပကရို႕ကို ေဒစကားလံုးက သံခ်ီးစားလားေရ။ ေဒ အားကိုးရွာစြာရာမလားဆိုေရ စကားလံုးကို အေျခအေနအရ ရခိုင္ျပည္ထဲမွာ ဆဆင္းရရဲနန္႔ ဘ၀ ရုန္းကန္နိန္ရေရ ရခိုင္သမေခ်တစ္ေယာက္က ေျပာေရဆိုေက တစိေခ် သဟဇာတက်ဖို႔သိမ့္..ေယေဂေလ့ ေဒပိုင္စကားလံုးတိကို ေယာက်ၤားတိနန္႔ရင္ေဘာင္တန္းဖို႔ၾကိဴးစားနိန္ကတ္ေတ ရခိုင္သမတိပါ လက္ကိုင္ထားစြာေရ တစိေခ် အ့ံၾသဖို႔မေကာင္းလား....

(၂) နင့္ ကို ငါ တတင့္တတယ္ထားႏိုင္ေရ ။

အလွပလ စိုင္းစားၾကည့္ေက ေဒအေျပာေရ ကေကာင္းရိုင္းစိုင္းေရ အေျပာမ်ိဳးလို႔အကြ်န္ထင္ေရ..ေဒခ်င့္ အကြ်န္႔အထင္...စာဖတ္ေတလူတိေလ့ ကိုယ္ထင္ခ်င္ပိုင္ထင္နိုင္ေရ။ ကိုင္...ေဒစကားလံုးကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ကတ္ပါဖို႔....ေဒစကားေရ ေယာက်ၤားတိေျပာျဖစ္ေတစကားျဖစ္ေတ....ကိုယ္ခ်စ္ေတခ်စ္သူကိုျဖစ္ဇီ ကိုယ္လက္ထပ္ျဖစ္ဖို႔ ရည္စူးထားေရ မမေခ်တစ္ေယာက္ကို ေယ်ာက်ၤားတိကေျပာေရ နင့္ကိုငါ တတင့္တတယ္ထားနိုင္ေရလတ္။ ေဒစကားေရ အေျပာရလြယ္သေလာက္ကေကာင္း စြမ္းအားၾကီးေရပိုင္..လဘား၀ေရ အေတြးအေခၚတိပါ၀င္ေရ။ ရခိုင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အိမ္သ်ွင္မတိေရ အိမ္သ်ွင္တိနန္႔ ရင္ေဘာင္တန္းပနာ ဘ၀ကို ရုန္းကန္ကတ္ရေရ။ ရခိုင္သမတိေရ တျခားကမၻာက မမတိနိုင္းဆာေဂ ဘ၀ကို ပိုျပီးေဂ သတၱိဟိဟိနန္႔ ရင္ဆို္င္နို္င္စြာတိြရေရ။ လင္သည္က ခရီးလားေက မယားသည္က ငရုတ္ပင္ပ်ိဳး၊ အေခ်တိက တစ္ဘက္နန္႔ အိမ္မႈကိစၥအ၀၀ ကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္နိုင္ေရ သတိၱဟိကတ္ေတ။ ေယေဂေလ့ မမဆိုေက အားနည္းသူ အားကိုးရွာရဖို႔ တတင့္တတယ္ထားနိုင္ေရ ေယာက်ၤားရွာရဖို႔ ဆိုေရ အေတြးအေခၚတိ၀င္လာေအာင္ ယင္းပိုင္စကားလံုးတိနန္႔ ဖိန္နိွပ္ခံနိန္ကတ္ရေရ။ ယင္းပိုင္ဖိနိွပ္ျခင္းတိေရ လူသားရို႔ အကန္႔အသတ္မ့ဲဖန္တီးနိုင္ေရ စြမ္းအားတိကို ျဂင္းကပ္စီေရ။ အမွန္ဆိုေဂ မမေလ့ အမိ၀မ္းထဲမွာ သာမန္မ်က္စိနန္႔မျမင္ေရ ဆဲလ္တစ္ခုနန္႔စလာေရပိုင္ ေယာက်ၤားတိေလ့ ယင္းပိုင္စယင္းနန္႔လူျဖစ္လာကတ္ရစြာ.......။.

ဖိုမ သဘာ၀အရ အသြင္အျပင္ အေတြးအေခၚ ပံုပန္းသဏၱန္ တစ္ိေခ် ကြာျခားစြာကလြဲလို႔ မမနန္႔ ေယာက်ၤားေရ ဖန္တိီးနိုင္ဖို႔စြမ္းအားကြာျခားျခင္းမဟိ။ ဇာလူက ဇာသူ႔ကိုေလ့ တတင့္တတယ္ထားနိုင္စရာမလို.....ဗုဓၵအေတြးအေခၚအရ လင္၀တ္၊မယား၀တ္ဟိသင့္စြာကိုအကြ်န္လက္ခံေရ...သာယာခ်မ္းေျမ့ၾကည္ႏႈးဖို႔ေကာင္းေရ အိမ္ေထာင္မႈဘ၀တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ လင္၀တ္မယားတိစြာ လိုက္နာသင့္ေရ လိုက္နာဖို႔လိုုအပ္ေတအရာတိ ေယေဂေလ့ ဇာလင္ေယ်ာကၤ်ားကမွ အိမ္သ်ွင္မကို တတယ္ထားနိုင္စရာမလို...ေဒစကားေရ သသမတ္ အနိုင္ယူျခင္းတစ္မ်ဳးိနန္႔တူေရ....အ၀ီးကုိမၾကည့္ခင္ အကြ်န္႔ ဘာဘာနန္႔အမင္ကိုေျပာျပေမ..အကြ်န္ရို႕တိ ကြ်န္းမွာနိန္ေရလူတိ...ရခို္္င္ျပည္စီးပြားေရအေၾကာင္းကိုအက်ယ္ခ်ဲမရီြးခ်င္ယာ..ရခုိင္ျပည္ေရ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေတ။ လက္တဆုပ္စာ လူတန္းစားတိကလြဲလို႔ ၄ သန္းေလာက္ဟိေရ ရခိုုင္တိေရ အသက္တစ္ေခ်ာင္ရပ္တည္ေရ ျဖစ္တည္ပိုင္ရုန္းကန္နိန္ရေရ........အကြ်န္ရို႕ဘာဘာ မိုးခါ စပါးစိုက္ေတ..ပြင့္လင့္ရာသီမွာ ခရီးလားရေရ တနားေလ့ အျငိမ္နိန္ဖို႔မရ ယင္းပိုင္ ဘာဘာ မဟိခါ အမင္တစ္ေယာက္ ေဆာင္းရာသီ ငရုပ္ပင္စိုက္ အိမ္က အေခ်တစ္ရီြကို ေကြ်းေမြးျပဳစု.....ခ်မ္းသာေဂေလ့ ခ်မ္းသာေလ်ာက္ ဆင္းရဲေဂေလ့ ဆင္းရဲေရအေလ်ာက္ရခိုင္သမတိစြာ ပီးလာေရ တာ၀န္ကို ေကြ်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ကတ္ေတ....ေဒကိစၥမွာ အဘာကအမင္ကို တတင့္တတယ္နိန္ဇီခ်င္ဖို႔ ယေဂေလ့ အဂြင့္လက္တိြက်လာေရခါ မမ ပါ ေယာက်ၤားပါ အိမ္ေထာင္မႈတစ္ခု သာယာ အီးခ်မ္းေအာင္ တာ၀န္ယူကတ္ရေရမလား....

(၃) ထိုေကာင္မေခ် ဆရာ၀န္နန္႔ရလာေရ..တသက္လံုးအီးခ်မ္းဖို႔မလားေယ

(၄) ယင္းေကာင္မေခ် လင္သည္ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာေရ


နံပါတ္စိုင္(၃) နန္႔ (၄) ကို တစ္ေပါင္တည္း ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ကတ္ေမ၊ အကြ်န္အထက္ကေျပာခေရပိုင္ မမေခ်ဆိုေဂ အားကိုးရွာရဖို႔ လင္သည္ဆရာ၀န္၊ အိမ္ဂ်ိန္နီယာဆိုေဂ ဂုဏ္တင့္တယ္ေရ ယပိုင္အေတြးအေခၚမ်ိဳးတိ ရခိုင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတိမွာ ရာစုႏွစ္ဇာေလာက္ထိ တြဲကတ္နိန္ေမေလမသိ။ ဇာလူက စခါေလ မသိ ေနာက္ယိုင္ေက်းမႈတစ္မ်ိဳးဟိသိမ့္ေရ ပညာတတ္၊ ဆရာ၀န္၊ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာ၊ စစ္ဗိုလ္ဆိုေရ ရခိုင္တိကို ရခိုင္လူဂုဏ္တန္အသိုင္းအ၀ိုင္းတိက ဖဲသာပီးပနာ၀ယ္လတ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ထိ Civilisation ျဖစ္ပါလတ္ေတ ေဒလုူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေဒပိုင္အေတြူးအေခၚတိ ဆားငန္၀င္နိန္စြာရွက္ဖို႔ေကာင္းေရ။ လူသားတစ္ေယာက္ပင္ကို္ယ္လက္ခံနိုင္ေလာက္ေတ အမႈအက်င့္တိကို ေဒအသိုင္းအ၀ိုင္းတိကသစၥာေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေတ။ လူ႔သဘ၀ ကို စိန္ေခၚျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေတ။ ထားလိုက္ကတ္ေမ ေခါင္းစိုင္နန္႔ မအပ္စပ္လို႔။ အထက္က စြာကို ဆက္ရဖို႔ဆိုေဂ ရခိုင္ျပည္က ဆရာ၀န္တိေတာ့ခါ သာမန္လူတန္းစားတစ္ေယာက္ထက္အဆင္ေျပေရ၊ ဂုဏ္ေလ့ ဟိေရဆုိစြာေတာ့ခါ လက္ခံနိုင္ေလာက္ေတ ေယေဂေလ့ မမေခ်တစ္ေယာက္ေရ အားကိုးရွာသင့္ေရ ဆုိေရ ဟခရီက်သိီအိုေရ တစ္မ်ိဳးနန္႔ ဆရာ၀န္ကို လက္ထပ္ယူသင့္ေရဆိုေရ အေတြးအေခၚမ်ိဳးေရ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည့္မႈဆိုေရ မီြးရာပါလိုတရ လူသားစြမ္းအားတစ္ရပ္ကို သံခ်ီးတက္ဇီေရ။ ဇာလူဇာဆရာ၀န္ အိမ္ဂ်ိန္နိီယာ ျဖစ္ပတ္ဇီ လူသားတိုင္းမွာေရ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းစြမ္းအားတစ္မ်ိုဳးကို္ယ္ဇီဟိကတ္ေတ။ လင္ယူခါ ဆရာ၀န္ကို ယူဖို႔မွန္းဖို႔အစား ငါဆရာ

၀န္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုေရ ယံုၾကည့္မႈစြမ္းအားတစ္မ်ိဳးသီြးထဲထည့္ပီးသင့္ေရ

ေဒေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈပါ ဆံုးရံုႈးမႈပါ ယံုၾကည္မႈနန္႔စေရဆိုစြာကို ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္တိ သေဘာေပါက္သင့္ေရ။ တစ္ခုခုကို လုပ္နိုင္၊မလုပ္နိုင္လို႔ ယံုၾကည္မႈႏွစ္ခုလံုး မွန္ေရ။ တစ္ခုခုကို မလုပ္နိုင္လို႔ ယံုၾကည္လိုက္စြာေရ ကိုယ္သီြးေၾကာကို ကိုယ္ပိတ္လိုက္စြာနန္႔တူေရ။ အန္ေထာ္နီရိုဘိန္း(စ္) က ေျပာဖူးေရ.... လူတိစြာလတ္ ငပ်င္ေထြတိမဟုတ္လတ္ လူသားကို္ယ္ဇီမွာ ပုန္းနိန္ ငံုနိန္ ျမံဳနိန္ေရ ပန္းတိုင္တိဟိေရလတ္၊ ယင္းပန္းတိုင္တိကရာ သူရို႕ကို မလႈပ္နိုင္ကတ္ျခင္းျဖစ္ေတလတ္။ ရခိုင္မသေခ်တိပထမဆံုးသိထားရဖို႔စြာက လုပ္နိုင္စြာ အားလံုးကို အကန္႔အသတ္မ့ဲလုပ္နိုင္ျခင္းနန္႔ အေကာင္းဆံုးမိတၱဴပြားနိုင္ျခင္းဆိုစြာတိျဖစ္ေတ။ ရိွတ္စပီးယား စကားကို ေဖာက္သည္ခ်ရဖို႔ေဂ အကြ်န္ရို႕ခႏၵာကိုယ္စြာ အကြ်န္ရို႕ဥယာဥ္တိျဖစ္ျပီးေက အကြ်န္ရို႕ စိတ္ဆိုစြာ အကြ်န္ရို႕ ဥယ်ာဥ္မႈးတိ ပါလတ္..........။

(၅) ေဒအေကာင္မယားကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔ေကာင္ကမဟုတ္။

(၆) ေဟး ........လင္ယူေရခါ ကိုယ့္ကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔လူကို ရီြးယူရဖို႔။


ရခုိင္လူမ်ိဳးဆိုေဂ ေဒစကားတိနန္႔စိမ္းဖို႔မဟုတ္။ အကြ်န္ဆိုေဂ အေခ်ကဘင္ၾကားဖူးနိန္က် အကြ်န္က ပပိန္ေခ်ျဖစ္လို႔အေခ်ခါကပင္ မယားလုပ္ေကြ်းႏိုင္ဖို႔လူမဟုတ္လတ္ ယပိုင္ကစပ္ခံဖူးေရ..အကြ်န္ေလ့ အေခ်ဘာသာဘာ၀ ျပန္ေျပာဖူးေရ မယားလုပ္ေကြ်းဖုိ႔လူျဖစ္လာစြာမဟုတ္လို႔........အေခ်ဘာသာဘာ၀အနိုင္လိုခ်င္ေရစိတ္နန္႔ေျပာမိခေရ စကားေခ်ကို ျပန္သံုးသပ္မိေဂ မွန္ေရပိုင္တိြေရ....လင္လုပ္ေကြ်းကိုေမ်ာ္ပနာ ခိုင္းစြာကိုရာလုပ္တတ္ေတ မမမ်ိဳးကိုေလ့ေရွာင္သင့္ေရ။ မမေခ်တိေလ့ လင္လုပ္ေကြ်းမွ အီးခ်မ္းဖို႔ လုပ္ေကြ်းနိုင္ဖို႔လူကိုမွ ရီြးယူရဖို႔ဆိုေရ ၾကာအိုက် အေတြးအေခၚတိကို ျခီျပားသတ္သင့္ေရ။ ကမၻာကို မၾကည့္ေဂ့ ရခိုင္ျပည္အနီးတ၀ိွက္ကိုၾကည့္.။ အာသွ်တိုက္နိုင္ငံသမၼတတိမွာ အမ်ိဳးသမီးတိ အမ်ားၾကီးပါ၀င္လာေရ...ႏိုင္ငံတကာက သမၼတအၾကံပီးတိ၊ နိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ၾကီးတိ၊ လံႈျခံဳေရအၾကံပီး၀န္ၾကီးတိ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊အေတြးအေခၚသမားအဆံုး အမ်ိဳးသမီးတိ ထိပ္ဆံုးကပါ၀င္လာေရ...။ရခုိင္သမတိႏိုင္ငံသမၼျဖစ္ရဖို႔ေျပာနိန္စြာမဟုတ္။ ရခုိင္ျပည္မွာ ဟိေရ ရခိုင္သမတိစြာ တျခားနိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးသမၼတ ထိထက္ တာ၀န္တိမ်ားကတ္ေတ.....ယင္းခ်င့္ကို အကြ်န္နားလည္ေရ..ေယေဂေလ့ ရခုိင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတိ ထဲမွာ စကားလံုးတိနန္႔ဖိနိွပ္မခံရဖို႔အကြ်န္အၾကံဳျပဳနိန္ျခင္ျဖစ္ေတ။ သားကိုသခင္ လင္ကိုဘုရားဆိုေရ ဟခရီ စကားပံုတိကို ရခုိင္သမတိစြဲကိုင္ထားဖို႔မလို...အကြ်န္အေခ်ခါ အမင္က ထဘီရုပ္ခိုင္းေရ အကြ်န္ကေျပာေရ မရုပ္နိုင္ နိတ္လတ္ေမေၾကာက္ေတလို႔ ေယခါအေဘာင္သ်ွင္ နင္ဇာအေခါင္းကထြက္လာစြာေလလတ္...အေဘာင္သ်ွင္ေျပာစြာ အလွပလမွန္ေရ...

လွ်ာတစ္ေခ်ာင္းေရ အရာရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးနိုင္ေရ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရကမ္းလွမ္းေရေလ့ လွ်ာျဖစ္ေတပိုင္၊ စိန္ေခၚစြာေလ့ လ်ွာျဖစ္ေတ၊ ခ်စ္စကားဆိုေဂေလ့ ေဒလွွ်ာ အမုန္းစကားဆိုေဂေလ့ ေဒလ်ွာ၊ လ်ွာေၾကာင္းျဖစ္လာေရ အသံေရ လူ႔အတြင္းစိတ္၊ အတြင္းရုပ္ကိုထင္ဟပ္စီနိုင္ေရ။ ယင္းပို္င္ဆိုေက အဂုလက္ဟိေျပာဆိုသံုးႏႈန္းနိန္ကတ္ေတ အကြ်န္ရို႕အသိုင္းအ၀ိုင္းကစကားလံုးတိစြာ ကိုယ္ရို႕အမ်ိဳးသမီးထုကို ဖိနိွပ္နိန္ျခင္းလားလို႔ အကြ်န္မီးခြန္းထုတ္ခ်င္လာေရ။ ယင္းပိုင္စကားလံုးတိနန္႔ သြန္သင္သည္ျဖစ္စီ၊ယိုင္ေက်းမႈ၊ လူေဘာင္တန္ဖိုးတစ္ခုအနိန္နန္႔ က်င့္သံုးသည္ျဖစ္စီ လူ႔သားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္အက်ိဳးမဟိေရ ဆားမရ ရီမရ အေျပာအဆိုအသံုးအႏႈန္းတိကို အကြ်န္ရို႕ ေလးဘက္ေလးစိက သံုးသပ္ဖို႔အခ်ိန္က်ဗ်ာယ္ေၾကာင္းအကြ်န္ရီြးသားတင္ျပလိုက္ပါေရ။မွတ္ခ်က္။......။ အကြ်န္ေရ ၀ါသနာသွ်င္စာရီြးေရလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေရ။ မွန္မမွႏ္ပပြင့္လလင့္ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးနိုင္ပါေရ။ လိုနိန္စြာတိဟိေကေလ့ ေ၀ဖန္အၾကံဳျပဳကတ္ပါရန္ေတာင္းခံအပ္ပါေရ။ လိုရာပန္းတိုင္ကိုေရာက္နိုင္ကတ္ဇီ။ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၂၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၀(၀၉း၂၂)

Read More...

Thursday, 6 May 2010

ၾကယ္ရို႕ ဟာမိုနီ

ၾကယ္ရို႕ ဟာမိုနီ
………………………..

အျမင့္ဆံုး အကာထက္မွာ
ၾကယ္္စင္တိ၀န္းရံလို႔

အဆံုးမဟိေရ……………
အခ်စ္၀ိညဥ္
အဆံုးမဟိေရ…………
ငါ့ ၀ိညဥ္

အခ်စ္ဂီတရို႕
ဖန္ဆင္းသ်ွင္ အို သခင္

ေပ်ာ္ရႊင္မႈရို႕ အျမင့္ျမတ္ဆံုး
ေတာင္းတမႈ ညိဳ႕အားတိ
ငါ့ ကို ချဗားလာသတ္………

ငါ့ဘ၀ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေကြ႕မွာ
အခ်စ္ၾကယ္စင္ရို႕ ဖန္တီးသူ အို သခင္……

ပန္းဆိုေဂ ျမီမွာခ
စမ္းဆိုေဂ ႏြီမွာခန္း
အလြမ္းပန္း တစ္သန္း
ခမ္းေျခာက္ အနမ္း ……………။

ထီးနန္းစံ အခ်စ္ဗိမာန္
မိတၱာစိတ္မွန္ ငါ့ႏွလံုးသားအလံ
အမွန္စိုက္ ဖို႔ ငါတာစူးျပန္

အုိ………ၾကယ္စင္ရို႕ ဟာမိုနီ

အသွ်င့္ ႏွလံုးသား
အခ်စ္ၾကယ္စင္ရို႕
အယင္ ထြန္းလင္းကတ္ပါ ဖိ………..။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၀၄၊၀၅၊၂၀၁၀( ၁၆း၄၇)

Read More...

အင္ဂရား သခင္မ

အင္ဂရား သခင္မ
........................

လရို႕ သာေခါင္
တေပါင္း ႏြီဦး
၀ါးငွက္ေခ် တြန္သံက်ဴးလို႔ ........

ၾကီြက် ငါအသဲ
ရႊက္ေျခာက္တိပိုင္
တျဖဳတ္ျဖဳတ္နန္႔

သခင္မ ျခီအပါးခရသည္။

သခင္မ လားရာ
တေလ်ာက္လမ္း၀ယ္
ပန္းမ်ိဳးတစ္ရာ
သက္ဆင္းၾကီြလို႕

ငွက္မ်ိဳးေမာင္ႏွံ
သံျပိဳင္ဆိုလ်က္

ေတးျခင္းသီကံုး ဆိုကတ္သည္.....။

အင္ဂရားသခင္
အုိ အသ်ွင္မ

တစ္သက္တစ္ခါ
ခ်စ္မိေဒလူ
ေဒ ငမိုက္အား....

အသ်ွင္မ၏ အင္ဂရားပန္တိနန္႔
ပစ္လ်က္
ခ်စ္ၾကိမ္လံုးနန္႔
ဆံုးမေတာ္မႈပါ..........။

(အသက္နန္႔ထပ္တူခ်စ္ရသူ အင္ဂရားပန္းေခ်သို႔)

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
(၀၃၊၀၃၊၂၀၁၀) (၂၃း၁၂)

Read More...