WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Wednesday, 29 April 2009

အနာဂတ္ ေရာင္ျခည္( Future Ray)

အနာဂတ္ ေရာင္ျခည္( Future Ray)
..................................................

မိူတက္နိန္ေရ
ဘ၀င္တိ.................။
ၾကက္ခိုးလိုက္နိန္ေရ
အျမင္မတူ
အထင္လြဲမူတိ...........။

ငရို. အိပ္ထဲ
ေခါက္ထည့္ျပီး
အျပံဳးပန္တိနန္.
ရကၡတိုင္းတြက္
ျပိဳင္တူ
ခ်ီတက္ကတ္ေမ ........။

ၾကာအို က်နိန္ေရ
အေတြးေခၚတိ...........။
ဟခရီက်နိန္ေရ
မနာလို
၀န္တိုမူတိ............။

ထိုအ၀ီးကို
ေ၀းသတ္ပိုက္ ပနာ
အျပံဳးပန္တိနန္.
ရကၡတိုင္းတြက္
ျပိဳင္တူ
ခ်ီတက္ကတ္ေမ ........။

ဇဆံုးနိန္ေရ
ငရို.ကိုငရို.
အထင္ေသးမူတိ
ျခစားထားေရ
ကမၻာသ်ွစ္ေသာင္းက
ျပႆနာ တိ..........။

ခြင့္လြတ္၊သီခံ
နားလည္မူတိနန္.
အစားထို
အျပံဳးပန္တိနန္.
ရကၡတိုင္းတြက္
ျပိဳင္တူ
ခ်ီတက္ကတ္ေမ ........။

ယင္း ေလာက္က်နိန္ေရ
ျဒပ္ တိကို
အျပီးအပိုင္ ႏူတ္ဆက္
မ၀ီးေရ ရကၡအနာဂတ္
ေရာင္ျခည္ အတြက္..........။

သိေရလူတိ မ်ွေ၀
မသိေရလူတိကို သင္ပီး
ခ်စ္ေရလူ သည္းခံ
လဲနိန္ေရလူ ထူပီး
တရားမ်ွတ မူတိကို
ငရို.ရင္ထဲ ထိုးထည့္ ..........။

လက္ခ်င္းယက္
ျပိဳင္တူ ေလ်ာ္
လြက္က်ေရလူ
ဖမ္းကိုင္ဆုပ္

မ၀ီးေရ ငရို.ျပည္တြက္
ရကၡအားမာန္
အျပည့္နန္.
ငရို.ခ်ီတက္ .................။

ေအးေမာင္( ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

Read More...

Monday, 27 April 2009

ဖဖူးေရာင္ အာရီယန္ နိဂုံး

ဖဖူးေရာင္ အာရီယန္ နိဂုံး
....................................

အစာရွာဖ္ို.
ဌာနီကို စြန္.ခြာလားေရ
အာရီယန္ ဆိုေရ
ႈငွက္တရြီ...............................။

အစာ၀လို.
ဌာနကိုေလ့ မျပန္
ဆင္ေျခတိ
အမ်ိဳးမ်ဳိး ပီးလို. ......................။

ကိုယ့္စြာကို
ဆိုက္ေဘးရီးယား လတ္...........။

ဆိုက္ေဘးရီးယားဆိုေက
ဆိုက္ေဘးရီးယား
အလုပ္ကို လုပ္.........................။

အာရီယန္ ဆိုေက
အာရီယန္ အလုပ္ကို လုပ္.........။

အဂု ယပိုင္မဟုတ္
အစာ၀ လာခါ
အျငိမ္ မနိန္ႏိုင္
ထိုလူကို ႏွသီးနန္. ဆိတ္
ေဒလူကို ႏွသီး နန္.ထိုး ...............။

ေနာက္ဆံုး
ကိုယ္ရပ္ ကိုယ့္ဌာနီ
ကိုယ့္ျပည္
ကို မိန္.လို.
လူရပ္၊ လူဌာနီ မွာ
ယင္း အာရီယန္
ငွက္တိ
ပုတ္သိုးနိန္ေရ
ဘ၀င္ တိနန္.
၀မ္းဖဖူး ေရာင္ဘနာ
ဆားမရ ရီမရ
သီက် လီကတ္ယင့္ ..................။

ေအးေမာင္( ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

Read More...

Saturday, 25 April 2009

စြမ္းအား

စြမ္းအား
............
သံကိုးေမာင္မွာ
နရြက္ၾကီး
လက္၀ါးၾကီး
နေခါင္းခ်ီး
ဖင္ၾကြတ္စူး
ယပိုင္သူရဲ ေကာင္းတိ
ဟိေရ ...................။

ဘုရင္ မင္းဘာၾကီးမွာ
ဆင္တပ္
ျမင္းတပ္
ရီတပ္
ကုန္းတပ္
ခိုင္ခန္.ေရ ျမိဳ.ရိုး
ဧရာမ နန္းေဆာင္
ၾကီးက်ယ္ေရ
ရခိုင္ႏိုင္ငံ
ယပိုင္ ဂုဏ္ရပ္တိ
ဟိေရ ....................။

မဟာပညာေက်ာ္ မွာ
လက္ရံုးရည္
ႏွလံုးရည္
ထင္ရွားျခင္း
ေက်ာ္စြားျခင္း
အမွန္တရားကို
ခ်စ္ေတ
အမ်ဳိးျမတ္ ရခိုင္
ယင္းပိုင္ ဂုဏ္ပုဒ္တိ
ဟိေရ .......................။

ငါ့မွာ
နင့္ကို ခ်စ္၀ံ့ေရ သတၱိ
ျမတ္ႏိုးေရ စိတ္
တြယ္တာေရ ခံစားမူ
နင့္အတြက္ဆိုေက
ဇာခ်င့္ကိုမဆို
ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ေရ
ယပုိင္အခ်စ္ စြမ္းအား
သတၱိ တိ
ငါ့မွာ ဟိေရ ...................။

ေအးေမာင္(ရင္အုန္ေတာ္ဓာတ္)

Read More...

စြမ္းအား

စြမ္းအား
............
သံကိုးေမာင္မွာ
နရြက္ၾကီး
လက္၀ါးၾကီး
နေခါင္းခ်ီး
ဖင္ၾကြတ္စူး
ယပိုင္သူရဲ ေကာင္းတိ
ဟိေရ ...................။

ဘုရင္ မင္းဘာၾကီးမွာ
ဆင္တပ္
ျမင္းတပ္
ရီတပ္
ကုန္းတပ္
ခိုင္ခန္.ေရ ျမိဳ.ရိုး
ဧရာမ နန္းေဆာင္
ၾကီးက်ယ္ေရ
ရခိုင္ႏိုင္ငံ
ယပိုင္ ဂုဏ္ရပ္တိ
ဟိေရ ....................။

မဟာပညာေက်ာ္ မွာ
လက္ရံုးရည္
ႏွလံုးရည္
ထင္ရွားျခင္း
ေက်ာ္စြားျခင္း
အမွန္တရားကို
ခ်စ္ေတ
အမ်ဳိးျမတ္ ရခိုင္
ယင္းပိုင္ ဂုဏ္ပုဒ္တိ
ဟိေရ .......................။

ငါ့မွာ
နင့္ကို ခ်စ္၀ံ့ေရ သတၱိ
ျမတ္ႏိုးေရ စိတ္
တြယ္တာေရ ခံစားမူ
နင့္အတြက္ဆိုေက
ဇာခ်င့္ကိုမဆို
ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ေရ
ယပုိင္အခ်စ္ စြမ္းအား
သတၱိ တိ
ငါ့မွာ ဟိေရ ...................။

ေအးေမာင္(ရင္အုန္ေတာ္ဓာတ္)

Read More...

Tuesday, 21 April 2009

ေအာ္ သၾကၤန္ သၾကၤန္


ေအာ္ သၾကၤန္ သၾကၤန္
..................................

ကိုယ့္ရပ္ ကိုယ့္ရြာ ကိုယ့္ျမီ ကိုယ့္ရခိုင္ျမီ နန္.၀ီးလာရစြာေလ့ ကေကာင္းၾကာဗ်ယ္မလားဂု။ေဒတန္းခူးလ ေရာက္ယာဆိုေက ငရို.ရြာလယ္က စံပယ္ပင္ မွာ သၾကၤန္ပြင့္တိ ပြင့္လို.ဟိလီဖို.။ ရြာက လူပ်ိဳေခ်တိ ဆိုေက အျပဳံးကိုယ္စီနန္.။အကြက္ကိုေခ်ာင္းနိန္ကတ္စြာ။ အယင္ခါဆိုေက အကြက္ေခ်ာင္းစြာမွာ ငါေလ့ပါေရ။ငါ အဂု လန္ဒန္ ကိုေရာက္နိန္ေရ။ လန္ဒန္ ကို စေကာ့တလန္ကနိန္ ဆင္းလာစြာ ငါအေၾကာင္းဟိေရ။ သၾကၤန္ဆိုေရ အငိြအသက္ေခ်တိကိုငါခံစားခ်င္လို.။ ေဒကိုေရာက္ခိုက္ငါရခိုင္ကိုဖုန္းဆက္စြာ။ စေကာ့တလန္က ရခိုင္ဖုန္းဆက္ရစြာမလြယ္ တျခားျဂိဳလ္တစ္ခုကိုဆက္ေရပိုင္။ ျခစ္တတ္ျခစ္တတ္ နန္.။ လူၾကီးမင္း ဆိုေရလူနန္.ေလ့ ရက္ျပတ္ ရက္ျပတ္တိြေရ။ထိုတစ္ရက္ႏွစ္ ရက္က ရခိုင္ကို ဖုန္းဆက္ေရခါ ဘုရားရီခ်ိဳးဖို.လားဖို.ပ်င္နိန္ ကတ္ေတလတ္။ ယင့္ခ်င့္ကို ၾကားစြာနန္. ငါမ်က္လံုးတိမွာ မ်က္ရည္တိ စြတ္လာေရ။ ငါကေကာင္း ငိုခ်င္လားေရ။ ဖံုးကိုဆက္ျပီးေကေျပာဖို. ငါမွာအင္အားမဟိခ။ ငါကေကာင္းငိုခ်င္လားေရ။အသိုက္နန္.၀ီးနိန္ေရငါ။ ဇာခါ ဇာဘ၀မွာ ငါ ရခိုင္သၾကၤန္ကို ငါတစ္ခါ ျပန္တိြရဖို.လဲ။ ဘုရားရီခ်ိဳလို.ျပန္လာေက ဇာျဖစ္ဖို.ေလ့ငါသိေရ။ သိေရအတိုင္းဗ်ာယ္ ငါရို.တိ ရြာထိပ္၀ က ရီဗံုးတိနန္.အဆင္းသင့္၊ အဘုေခ်တိဆိုေက ရီဇစ္တိနန္. တဗ်င္းၾကိဳးဖို. အသင့္။ ယင္းပိုင္း အားရဘားရ ကိုင္းဘလိုက္ခ်င္ေရ။ ေဒခ်င့္ငါစိတ္ကူးတိရာ။ ထိုတစ္ရက္နိန္.က ျမန္မာတိလုပ္စြာသၾကၤန္ပြဲကိုငါလားခီေရ။ေတးျခင္းေလ့ တစ္ပုဒ္တက္ဆိုပခသိမ့္ယင့္။ယေကေလ့ ငါမေပ်ာ္ ေျခာက္တိေျခာက္သတ္နန္. ငါဇာပိုင္မသိတိြေရ။ ငပိမပါ ဆားမပါပိုင္။ ျမန္မာစကား ျမန္မာေတးျခင္း တိ ငါးနားကို ႏိွပ္စက္ကတ္ေက။ ငါ ရခိုင္သားတိနန္. ရခိုင္သၾကၤန္ေတး ျခင္းအားရဘရ ဆိုျပီးေက ကြဲပါေကာင္က ပိုက္ခ်င္ေရ။ ငါရို.ရြာက လူတိဆိုေက ကေကာင္းေပ်ာ္ၾကီးက်တိ။ အေခ်ကအစ ၀ါၾကီးမ ၀ါၾကီးတိအဆံုး သၾကၤန္က်ရာယာဆိုေက သံုးဆယ့္တစ္ဖံု။ ငါဘၾကီးတစ္ေယာက္ဆိုေက သၾကၤန္က်ယာဆိုေက အရာလူတိဘားမွာရီအေလာင္းခံေကေလ့ ကိုယ့္မယားဘားမွာဆိုေက လံုး၀အေလာင္းမခံ။ ထိုတစ္ႏွစ္သၾကၤန္ခါ ငရို.အၾကီးသ်ွင္ လင္သယ္ကို ရီးေလာင္းခ်င္လို. ဖလားကိုင္ဘနာ ရြင့္ဘနာ လိုက္ယူလခစြာ ရြာအျပင္က ၂ မိုင္ ၃ မိုင္က်မွ ႏြားရံု နားမွာ မွီခီေရဆို၀ါ။ယေက လင္သယ္ကို ရီေလ့ေလာင္း နခ်ီးတိနန္. ေလ့ က်ိဳင္ဘခေရလတ္။ယင္ပိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိး။ တစ္ခ်ိဳ.ကေလေခ်တိဆိုေက သၾကၤန္ က်ယာဆိုဘနာ အကၤ ်ီကေကာင္းစစက္တိကို လက္ေမာင္းတိကနိန္ပိုင္ပလိုက္ကတ္လို. အိမ္က အမိသယ္ ရို. ငိုရဖို. ရာယ္ရဖို.ပိုင္။ သူရို. သၾကၤန္ mood တိကေလ့ တစ္မ်ိဳးတဖံု။ ၀ါၾကီးမတိအဖြဲ. တိကိုေလ့ၾကည့္တစ္ခ်က္။ အသက္က ၆၀၊၇၀ ။ သၾကၤန္က်ယာဆိုေက ေခ်ာ့ပန္ တိ အတို.ေခ်တိ၀တ္လို.။ မ်က္ႏွာခြက္တိမွာ မိတ္ကပ္အမ်ိဳးတစ္ရာ။ရြာက ၀ါၾကီးတိ အီးလို.နိန္ဖို.မရ။ ၀ါၾကီးတိနိန္ေရ အိမ္တိုင္းကိုလားဘနာစီ ရီေလာင္းကတ္ေတ။ ရြာလယ္က သၾကၤန္မ႑ပ္.မွာေလ့ က်က်ိဳပ္တိုးလို.စည္ေရ။ ရြာက အလွပေခ် ကလိန္.ေမေခ် တိဆိုေက ရီေလာင္းခံရစြာ လက္ခတ္မက်။ တခ်ိဳ.ဆိုေက မဖ်ားရေအာင္ ပါရာဆူတာေမာက္ ဆလံုးေဆာင္ထားရေရလတ္။မ႑ပ္ရိွမွာေလ့ ကကတ္စြာ ဘိတ္တိအိုင္တက္ပါေရ။ လွကတ္စြာ အိုင္စိမ္နိန္ေရ ကြ်ဲတိကိုၾကည္.။ယပိုင္ ျမြတ္ကတ္စြာ။ တခ်ိုဳ.ကေလေခ်တိဆိုေက နတ္ၾကီးတိ။ သၾကၤန္က်ယာဆိုေက အိမ္တိုင္းပတ္စိ ၀င္ဘနာ သံက်ပ္ထိုးကတ္ဖို. ဆုမခ်ေက သံခ်ပ္ထိုးလို.မျပီးယာ။ ဖဲ့သာ ပီးလိုက္မွ ရြင့္ကတ္ေတ။ယင္းၾကားထဲမွာ သံခ်ပ္ေလ့ထိုး သမီးကို ရည္းစားစကားေျပာဖို.ေခ်ာင္းနိန္စြာေကာင္ တိ ေလ့မကန္။ ယပိုင္ညုက္ေတ။ အေပ်ာ္ၾကီးလို. ရြာေျမာက္ဘက္က ေသာက္ရီကန္ထဲခုန္ခ်စြ လူပ်ိဳေခ်တိေလ့ ဟိသိမ့္ေရ။ယေက ၀ါၾကီးတိဘက္မွာ တတုတ္အဆဲခံ။
သၾကၤန္ျပီးလားေကေလ့ ထမင္းေပါင္းခ်က္စား၊ ရြာကလူၾကီး သူမတိကို ကန္ေတာ့ ၊ ဘုန္ၾကီးေက်ာင္းကိုဆြမ္ပို. ယပိုင္ခ်စ္ဖို.ေကာင္းေရ ရခိုင္ရိုးရာ ေတာဓေလ့ သဘာ၀တိဟိေရ။ ေအာ္သၾကၤန္ သၾကၤန္ ေျပာေကက်ီဖို.မဟုတ္။ ေဒတန္းခူးလ ေရာက္ယာဆိုေက ငရို.ရြာလယ္က စံပယ္ပင္ မွာ သၾကၤန္ပြင့္တိ ပြင့္လို.ဟိလီဖို.။ ပိေတာက္ ရနံ.တိ ၾကိဳင္လို.ဟိလီဖို.။ ရခိုင္သၾကၤန္ နန္. ပိေတာက္ကိုခ်စ္ေတငါ ဇာခါဘင္ေလ့ အားရဘရ ဆံုတိြကတ္ရဖို.ေလ့ဂု။ ေအာ္ သၾကၤန္ သၾကၤန္ ..................။

ေအးေမာင္( ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

Read More...

Thursday, 9 April 2009

ရခိုင္ ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းပြဲေရာက္ဖူးလာ

ရခိုင္ ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းပြဲေရာက္ဖူးလာ
..............................................
ျပိဳင္ေလာင္းဟုေျပာလွ်င္ ငရို.ရခိုင္သားတိ ရီကိုျပီးျမင္ကတ္လိမ့္မည္။ အဂုအကြ်န္ ရီြးမည္.ျပိဳင္ေလာင္းအေၾကာင္းသည္ ရီတြင္ျပိဳင္ျခင္းမဟုတ္၊ ကုန္ထက္တြင္ ထထူးဆဆန္း ျပိဳင္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အကြ်န္ဘ၀တသက္တြင္ တစ္ခါရာ ျမင္ဖူးပါသည္။ အကြ်န္အသက္ ၁၂ အရြယ္ခန္. ျဖစ္သည္။ ေပါက္ေတာတြင္ လည္ရိုးေတာ္ဓာတ္ ေဇတီ ပြဲက်င့္ပသည္။ထိုဘုရားပြဲကို
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းက်င့္ပ၍စည္ေလ့ကေကာင္းစည္ပါသည္။လူေပါင္းေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲကတ္ပါသည္။ ထိုပြဲတြင္ ရခိုင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမွု အဖံုးဖံုး၊ အက၊ အားကစား၊ ခရမ္းသီး
ဇာတ္ ယင္းပိုင္အစံုပါသည္။ အကြ်န္ယင္းျပိဳင္ေလာင္းအၾကာင္း အသက္ ၁၂ အရြယ္ခန္. ျဖစ္၍ လံုးစိပတ္စိ မမွတ္မိပါ။ယေကေလ့မွတ္မိသေလာက္တင္ျပလားပါမည္။ ယင္းကုန္းျပိဳင္ေလာင္း
ကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ ပုတ္အဆိုး၊ ဖ်ာ(၀ါ) ရိုင္လိပ္အဆိုးတိကို ေလာင္းပံုပိုင္ ဓားနန္.ပိုင္းျဖတ္ပံုေဖာ္ရသည္။ အားေကာင္းေမာင္းသန္၊ ဖ်တ္လတ္ေသာ ေလွေလာ္သားတိ ေဘးတဖတ္ တခ်က္
တြင္ ထိုပံုေဖာ္ထားေသာ ပုတ္အဆိုး၊ ဖ်ာ(၀ါ) ရိုင္လိပ္အဆိုးတကိုိ ၀ါး(၀ါ) အသား(သစ္သား) ဒဂံုတိႏွင့္ ပူးခ်ဳိင္ရသည္။ ဒဂံုကြင္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အကြာအ၀ီး ၁ ေပ ၇ လက္မေလာက္
အကြာတြင္ဟိသည္။ ေလာင္းေလ်ာ္သားမ်ား သည္ ဒဂံုကြင္းတိ အလယ္တြင္ ရပ္လွ်က္ အနိန္ထားဟိျပီး ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းအား ခိုင္မာေရၾကိဳးတိႏွင့္ပက္ခံုးတြင္ ထမ္းထားရပါသည္။
ေလာင္းတစ္ေလာင္းတြင္ဦးေရ ၁၅ ေယက္ မွ ၁၇ ေယာက္ထိပါ၀င္မည္ဟုထင္ပါသည္။ အ၀ီးကၾကည့္မည္ဆိုပါ အလြန္လွပခန္.ျငားေသာ ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းၾကီးကိုျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ျပိဳင္ေလာင္း
၏ အျပင္ဘက္နံတိကိုလည္းပန္းခ်ီတိႏွင့္အလွေဖာ္ထားပါသည္။ေလာင္းေလွာင္းသားမ်ားအနိန္ထားမွာ ရီ ျပိဳင္ေလာင္းပိုင္ တတူတူျဖစ္သည္။ ေလာင္းေလွာ္သားမ်ား သူရို.၏ ေလွာ္တက္တိကို
အားမွန္အျပည့္ျဖင့္ကိုင္ထားကတ္သည္။ ျပိဴင္ပြဲ၀င္ အသင္းမ်ားသည္ တာမထြက္မွီ တစင္းႏွင့္တစင္းျပိဳင္တူရပ္လွ်က္ ဒိုင္လူၾကီး အခ်က္ပီး ပလီသံကို ေစာင့္ကတ္ရသည္။ရီျပိဳင္ေလာင္းႏွင့္စည္ကမ္းတိ
တတူျဖစ္ပါသည္။ ပလီအခ်က္ပီးသံၾကားလ်ွင္ၾကားခ်င္း ပန္းတိုင္ကိုအယင္ဆံုးေရာက္ရန္ တက္တိကိုေလွာ္လ်က္ ျပိဳင္တူ ျပီးကတ္ရပါသည္။ ေဒျပိဳင္ပြဲၾကည့္ရသည္မွာ ရယ္ဖို.၊ေပ်ာ္ဖို.ေကာင္း
ေရပိုင္ အားပါဖို.လည္းကေကာင္း ေကာင္းပါသည္။ ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းသည္ ရီျပိဳင္ေလာင္းထက္ အဆတစ္ရာေလာက္ ခက္ခ့ဲ သိမ္ေမြ.မည္ဟုအကြ်န္ထင္ပါသည္။ ကုန္းျပိဳင္ ေလာင္းတြင္
အတိုင္ေဖာက္ ကေကာင္းညီရန္လိုအပ္ျပီး၊ ေလာင္းေလွာ္သားအခ်င္းခ်င္း အဟုန္တတူ ျပီးရန္ကေကာင္းအေရးၾကီးပါသည္။ မဟုတ္ပါက တစင္းလံုး ဂျဂမ္းျပိဳ လဲက်မည္ျဖစ္သည္။
ပန္းတိုင္သို. စျဗီး( ျပီး) ရာတြင္ ေလွာ္တက္တိကိုလည္း တပါတည္းေလွာ္ရပါသည္။ ယင့္ခ်င့္သည္ balance ျဖစ္ဖို.တြက္ကေကာင္းခက္ခ့ဲေသာအလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ အကြ်န္ ရီြ.(ရိွ) မွာပင္
တခ်ဳိ.ေသာ ေလာင္းမ်ား ဂျဂမ္းျပိဳ လဲက်ကတ္ပါသည္။အကြ်န္သည္ အေခ် ဘာသာ ဘာ၀ အေလ်ာက္ အအူပိန္ေအာင္ရယ္မိပါသည္။ အသင္း သသင္းႏွင့္ သသင္းလည္း မနာ နာေအာင္း
သံက်ပ္တိ ထိုးကတ္ပါသည္။ ရခိုင္ရိုးရာကုန္ျပိဳင္းေလာင္းျပိဳင္ပြဲ မ်ိဳး သည္ ကမၻာ့ မည္သည္.နိန္ရာ မွာ တိြႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ရခိုင္ျပည္တြင္လည္းေပ်ာက္ ကြယ္လားယာဟုထင္ပါသည္။
ယင္းပိုင္ ခ်စ္ဖို.ေကာင္းရ ၊သိမ္ေမြ.နက္နဲေသာ ရခိုင္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမုွအမီြႏွစ္မ်ားအား ထိမ္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ကတ္ပါရန္ ရခိုင္တမ်ဳိးသားလံုးၾကိဳးပမ္းကတ္စီခ်င္ပါသသည္။

(ရခိုင္ ကုန္းျပိဳင္ေလာင္းပြဲအေၾကာင္းသည္ ေဒစာတိုေခ် တပိုဒ္ျဖင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။ အကြ်န္မွတ္မိသေလာက္တင္ျပျခင္ျဖစ္ပါသည္။ သိေရလူဆက္ရီြးကတ္စီခ်င္ပါသည္။)

ေအးေမာင္( ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

Read More...

ခတ္ေက်ာက္သီးမ

ခတ္ေက်ာက္သီးမ
.........................
တြင္း၀မွာ
မိတ္တင္
ႏွူတ္္ခမ္း ကို
အေတာက္ခံ
ခါးပိုင္းကို မွန္္းသတ္
ယေကေလ့
နင္ မမွတ္.....................။

အဟုန္နန္.
လြင့္ပါလားေရ .......နင္
အာကာမွာ ပ်ံလို.
ကေကာင္း မၾကာလိုက္
နျပင္ကို
ဘဘုန္းျမည္ေအာင္
နင္.... လူးက်ေရ

ယေကေလ့
မမွတ္သိမ့္ေရ ... နင္................။

ထိုသူရို.တိ
တစ္ေတာင္၊ ႏွစ္ေတာင္
သံုး၊ေလးေတာင္
တာကတ္ေတ ထိ......................။

ေအးေမာင္( ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

Read More...

Monday, 6 April 2009

ရခိုင္သားတိ တကိုယ္ေကာင္းဆန္လာ။


ရခိုင္သားတိ တကိုယ္ေကာင္းဆန္လာ။
......................................................
ေအအမ္ပီ ေၾကာင့္ရခိုင့္စာပီ အညြန္.ေခ် တညြန္. စထြက္လာရေရ ဆိုေက တေယာက္ေလ့ျငင္းဖို.မထင္ပါ။ ေယေကေလ့ ရခိုင္စာ၊ ရခိုင္ စာပီဆိုစြာ ဇာေလး ဟုမိန္းလာစရာ ဟိပါသည္။ ေဒ မိန္းခြန္း ကို သမိုင္းအေထာက္နန္.ေတာင္ ေျဖစရာ မလိုပါ။ ရခိုင္သားက ရခိုင္စာကို ရခိုင္စကား ျဖင့္ရီြးသားျခင္းကိုရခိုင္စာဟုေခၚပါသည္ဟုနလဗိန္းတံုးအေျဖပီးလိုက္ေကပင္လံုေလာက္ပါသည္။ဤနိန္ရာတြင္ရခိုင္သားက ရခိုင္စာကို ရခိုင္စကား ျဖင့္ ရီြးသားျခင္း ဟုဆိုျခင္းမွာ ရခိုင္တျပည္လုံးကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္တျပည္လံုးဟုဆိုသည္မွာ မိမိေဒသ အလိုက္ေျပာေသာ စကားျဖင္. ရီြးသားကတ္္ရန္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေအအမ္ပီ တြင္ တခ်ုိဳ.ရခိုင္သားမ်ား သည္ ရခိုင္စာရာ ရီီြးရမည္ဟု ဥပေဒ မရိွေၾကာင့္ ေစာဒက တက္ကတ္ပါသည္။ ယပိုင္ဆိုေက အကြ်န္ မီးခြန္းတစ္ခုမီးခ်င္ပါသည္။ စစ္ေတြျမိဳ့ လမ္းမၾကီးမွာ ဖင္ပေျပာင္နန္.လမ္းမေလ်ွက္ရဟုဥပေဒဟိပါသလား။ ငပလီကမ္းျခီ သဲျဖဴထက္မွာ တဒံုးဖလင္ မအိပ္ရ ဟု
ဥပေဒဟိပါသလား။မဟိပါ၊ ဥပေဒ ထုတ္စရာက လိုပါလာ၊ မလို္ဟုရိုးသားစြာ ထင္မိပါသည္။ ဥပေဒ ထုတ္မွလိုက္နာဖို.ဟုဆိုေသာ အေတြးအေခၚ သည္အလုပ္မျဖစ္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အကြ်န္ယံုၾကည္ပါသည္။ အရာေျပာစရာ တစ္ခုက်န္ပါသည္။ ငရို.အေသ်ွခါကပင္ ျမန္မာစာသင္လာစြာ အဂုမ ရခိုင္စာကိုဓားျမတိုက္တိုက္လို.ရီြခိုင္းနီေရဂါ ဟုဆင္ျခီပီးျခင္းျဖစ္သည္။ေဒခ်င့္သည္ နားလည္ပီးလို. ရေသာ excuse ျဖစ္ပါသည္။ေယေကေလ့ ေဒဆင္ျခီကိုေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကည့္မည္ ဆိုပါက ဆင္ျခီပီးသူတြင္ မိမိစာကို အထင္ေသးေသာ၊မိမိစကားကိုႏိွပ္ခ်ေသာ၊မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွုမရိွေသာ စေသာ elements တိႏွင့္ ရခိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္း အေပၚ ိုအလြန္တရာမွ Self Esteemႏိွမ္က်နိန္သည္ကိုတိြျမင္ရပါမည္။ေဒေအအမ္ပီတြင္ ျမန္မာစကားနန္.ရီိြးရီြး ရခိုင္စကားနန္.ရီြး အားလံုးနားလည္ပါသည္။ေယေကေလ့မိမိ identity မေပ်ာက္ရေအာင္၊ရခိုင္တိနိ္န္ေရနီရာမွာ တစိေခ်ေလာက္အားနာဗနာ ရခိုင္စာရာရီြးသင့္ေရမဟုတ္ပါေလာ။( ရခိုင္စာရာရီြးသင့္ေရဟုဆိုရာတြင္မိမိေဒသ အလိုက္ေျပာေသာ စကားျဖင္. ရီြးသားကတ္္ရန္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ )စစ္ေတြျမိဳ့လမ္းမၾကီးထက္မွာ နျခင္းေၾကာင္ေတာင္ ဖင္ပေျပာင္နန္.လမ္းမေလ်ွာက္သင္.ပါ။ ဥပေဒမရိွေသာ္လည္း ငပလီကမ္းျခီ သဲျဖဴထက္မွာ နျခင္းေၾကာင္ေတာင္ တဒံုးဖလင္ မအိပ္သင့္ပါ။ အကြ်န္၏ နိဒါန္းရွည္လားပါသည္။အဂု အကြ်န္၏ ေခါင္းစဥ္အတိုင္းရခိုင္သားတိ တကိုယ္ေကာင္းဆန္လာ မဆန္လာေလ့လာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ကတ္ပါမည္။ တျခားလူမ်ဳိးတိ ရခိုင္လူမ်ဳိးအေပၚထင္ျမင္ယူဆထားမူမ်ား မွန္မမွန္ေ၀ဖန္သံုးသပ္ကတ္ပါမည္။


အပိုင္(၂)
ရခိုင္စကားေျပာ၊ ရခိုင္စာနန္.ရီြးပါဟုတိုက္တြန္းျခင္းေရ တကိုယ္ေကာင္းဆန္လာ
-----------------------------------------------------------------------------
အကြ်န္သည္ ရခိုင္စကားေျပာ၊ ရခိုင္စာနန္.ရီြးပါဟု AMP မန္ဘာမ်ားအားတိုက္တြန္းေျပာဆိုဖူးပါသည္။ ယပိုင္ေျပာဆိုတိုင္း အကြ်န္.အား ကေကာင္းတကိုယ္ေကာင္းဆန္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ ၾကီးမွာ နိန္ျပီး flexible မျဖစ္ေၾကာင္း စေသာ ပုဒ္ထီး၊ပုဒ္မတိ
အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္ကတ္ပါသည္။ဤနိန္ရာတြင္ရခိုင္သားက ရခိုင္စာကို ရခိုင္စကား ျဖင့္ ရီြးပါဟုတိုက္တြန္းျခင္း Flexible မျဖစ္လို.ဆိုျခင္းသည္Curative Education နန္. Social Pathology ေလ့လာသင္ၾကားနိန္ေသာ အကြ်န္မွာ လိုင္းေျပာင္းရဖို.ပိုင္
က်နိန္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္မွာ တလနိန္ျပီး ရခိုင္ျပည္ျပန္ လာေရခါ ျမန္မာစကားေျပာျခင္းသည္ Flexible စာလံုးနန္.ဆီနန္.ရီပိုင္ တခုလည္းမဆိုင္ပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္တစ္ႏွစ္နိန္ျပီး ရြာကိုအလယ္ေရာက္လာေသာ အကြ်န္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သည္ ံ
ျမန္မာစကား ၾကိြ.ပါေအာင္ ေျပာသည္ကို အကြ်န္ၾကံဳဖူးခသည္။ဤနိန္ရာတြင္ မသိနားမလည္၍ (၀ါ) ျမန္မာ မိူင္းတိုက္ခံထားရေသာေၾကာင့္ ျပဴမူေရ ေဒပိုင္အျပဴအမူတိကို အကြ်န္နားလည္ခြင့္လြတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေယေကေလ့ ရခိုင္ပညာတတ္အသိုင္းအ၀ိုင္းလို.
သမုတ္ခံရေရ၊ အမ်ဴိးသားရီးအတြက္လုပ္ကတ္ေတလူတိကပင္ ယင္းပိုင္အျပဴအမူတိလုပ္နိန္စြာကို အကြ်န္နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ Odd ျဖစ္ရပါသည္။ ရခိုင္စကားေျပာ၊ ရခိုင္စာနန္.ရီြးပါဟုတိုက္တြန္းျခင္းေရတကိုယ္ေကာင္းဆန္ေရ လို.အကြ်န္မထင္ပါ။
အကြ်န္ေရ ဆယ္တန္းေအာင္လို. ဒဂံုသကၠသိုလ္ တက္ေရာက္နိန္တုန္းထိ အိမ္ကိုစာထည့္ေရခါ ျမန္မာပိုင္ရီြးထည့္ေၾကာင့္ရိုးသားစြာ၀န္ခံပါသည္။ ယင္းအခါက အကြ်န္မသိနားမလည္လို.ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္နိန္စဥ္တြင္း ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္၊ ရခိုင္စာပီခရီး၊ ရခိုင္
အကၡရာေပၚေပါက္လာပံု ႏွင့္ အသြင္ေျပာင္းလာပံု စသည့္ စာအုပ္တိနန္.ထိတိြ.ျပီးေရေနာက္ အကြ်န္ ရခိုင္ သားတေယာက္အနိန္နန္. ရခိုင္တိဘားကို စာရီြးေရခါ ျမန္မာပိုင္ရီြးစြာအဆံုးသတ္လားပါသည္။ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ကေကာင္းရွက္မိပါသည္။
ယင္းေနာက္ အကြ်န္၏ မိသားစုနန္. သူငယ္ခ်င္းတိကို အကြ်န္ဘားကိုစာထည့္ပါက ရခိုင္စာျဖင့္ရိီြးထည့္စီခ်င္ေၾကာင့္ယက္ျပတ္တိုက္တြန္းေျပာဆိုဖူးပါသည္။ ေအာင္းျမင္မူတိလည္းရခပါသည္။ ရခိုင္ပိုင္ရိီြးထားေရစာတိအကြ်န္ဘားကိုေရာက္လာေရခါ
ဖတ္ရစြာ အဂြင့္ဂြင့္အားရဘားရက်ပါသည္။ဥပေဒမဟိေကေလ့အကြ်န္ ရခိုင့္က်င့္၀တ္တစ္ခုအကြ်န္လိုက္နာခပါသည္။

ရခိုင္စကားေျပာ၊ ရခိုင္စာနန္.ရီြး လို. ရခိုင္ျပည္တိုးတက္ဖိုးလား
------------------------------------------------------------------
ရခိုင္စကားေျပာ၊ ရခိုင္စာနန္.ရီြး လို. ရခိုင္ျပည္တိုးတက္ဖိုးလား။ အကြ်န္ရက္ျပတ္အမိန္းခံရေသာမိန္းခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္စကားေျပာ၊ ရခိုင္စာနန္.ရီြးလို.ရခိုင္ျပည္လံုး၀လံုး၀မတိုးတက္ႏိုင္ပါ။ ေဒနိန္ရာတြင္အျပန္အလွန္မီးခြန္တစ္ခုမီးခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာ
စကားေျပာ၊ ျမန္မာစာနန္.ရီြးလို.ရခိုင္ျပည္တိုးတက္လာဖို.လား။ ျမန္မာစာကိုႏွစ္ေပါင္း ၂၂၀ လံုးအသံုးျပဴလာေသာရခိုင္ျပည္သည္ကမၻာအဆင္းရဲဆံုးေတာင္မကသိမ့္လို. ျမန္မာ့အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ဆုကို ထထိုက္တတန္ဆြတ္ခူးထားပါသည္။
ရခိုင္ျပည္တိုးတက္ဖို.ဆိုေက ထိေရာက္ျပတ္သားေသာ ႏိုင္ငံရီးရာမဟာဗ်ဳဟာ၊စီးပြားရီးရာမဟာဗ်ဴဟာ၊ လူမူရီးရာမဟာဗ်ဴဟာ နန္.ရခိုင္တိ ကြ်န္စိတ္ေပ်ာက္ဖို.လိုအပ္ပါသည္။ေဒပိုင္ၾကီးက်ယ္ေသာဗ်ဴဟာတိကိုအကြ်န္ကေကာင္းနားမလည္လို.(၀ါ)
အကြ်န္.ရီြးခ်င္ေရေခါင္းစဥ္ကရြင့္ပါမလားခ်င္လို. အကြ်န္မေဆြးေႏြးလိုပါ။ယေကေလ့ ရခိုင္တိစနစ္တက် သြတ္သြင္းခံထားရေသာ ကြ်န္စိတ္ကို ဖယ္ပလိုက္ဖို.၊လြင္.ပလိုက္ဖို.အတြက္ရခို္င္စာပီက တန္းထ(တံတား)အျဖစ္အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။
စကားမဟိ။စာပီမဟိေရလူမ်ဳိးကိုကမၻာကမေျပာေက့ ဖြတ္ကေတာင္ အထင္ၾကီးေလးစားမည္မဟုတ္ပါ။အက်ဳိးဆက္တိအျဖစ္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးအနိန္နန္.ရပ္တည္ဖို.ခက္ခဲ့ပါလိမ့္မည္။ယင္းပိုင္ခက္ခဲ့လာခါ အကြ်န္ရို.ျပည္ဖ၀ါးတျပားေခ်ကို ငလိမ္ေတာင္တိ
လက္သို. ရီစက္ခ်ရ ပါလိမ့္မည္။ဇာစာကိုမဆို အရီြးအသား၊ေျပာဆိုကြ်မ္းက်င္ပါက ကေကာင္း ေကာင္းပါသည္။ွ ရခိုင္ဆရာေတာ္သွ်င္ဥတၱမသည္ ဘာသာစံုကြ်မ္းလို.အရွတခြင္ျခီဆန္.ႏိုင္ခသည္။ေယေကေလ့ ဆရာေတာ္သည္ ရခိုင္တိဘားကိုစာရိီြးေရခါ ရခိုင္ပိုင္ရီြးလာ၊ မရီြးလာအကြ်န္မသိပါ။မရီြးဆိုပါက ရခိုင္ပိုင္ရီြးေအာင္ အသ်ွင္အားအကြ်န္တိုက္တြန္းရပါလိမ့္မည္။


ယေက သံတြဲနန္. ဂြက ရခိုင္သားတိ ကိစၥဘေစာင္ပ်င္ဖို.
......................................................................
အကြ်န္နိဒါန္းမွာေျပာခေရပိုင္ ရခိုင္စာရာရီြးသင့္ေရဟုဆိုရာတြင္မိမိေဒသ အလိုက္ေျပာေသာ စကားျဖင္.
ရီြးသားကတ္္ရန္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။သံတြဲနန္.ဂြကရခိုင္သားတိျမန္မာတိပိုင္ေျပာပါသည္။ေဒခ်င့္တစ္ေယာက္အမွားေလ့သင့္မဟုတ္ပါ။ အဂၤလိပ္တိအၾကာၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္ခေသာ အိုင္ရာလန္ ႏိုင္ငံ( Republic of Ireland) သည္ တႏိုင္ငံလံုး အိမ္းဂလိန္.(ခ်္)( English) စကားေျပာပါသည္။ ေယေကေလ့ အဂုေနာက္ပိုင္း Irish အစိုးရက မဟာဗ်ဳဟာ တစ္ရပ္ကိုခ်မွတ္ျပီးေက Irish ဘာသာစကားနန္.
စာပီကို မူလတန္းကစျပီးသင္ယူခိုင္းနိန္ပါသည္။ အကြ်န္သည္ သံတြဲနန္. ဂြက ရခိုင္သားတိ ရခိုင္စကားေျပာရ မည္၊ ရခိုင္စာနန္.ရီြးရမည္ဟုမဟာဗ်ဴဟာခ်ဖို.ေတာင္းဆိုနိန္စြာမဟုတ္ပါ။ အကြ်န္ရန္ကုန္တြင္ အလုပ္ လုပ္နိန္ခါက သံတြဲက ရခိုင္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နန္.ခင္မင္ဖူးသည္။ အလြန္တရာ ပြင့္လြင့္ျပီးခ်စ္ဖို.ေကာင္းပါသည္။ သူျမန္မာစကားေျပာေက အကြ်န္.ထက္ အဆတစ္ရာေလာက္၀ဲပါသည္။ အကြ်န္.မွာအရီးမတစ္ေယာက္ ဂြသူျဖစ္ပါသည္။ အရီးမေျပာေသာစကားသည္ ျမန္မာစကားနန္.လံုး၀အတိအက် မတူပါ။ရခိုင္ေ၀ါဟာရ တိပါ၀င္ နိန္ပါသည္။ အကြ်န္ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ ယင္းပိုင္ကြဲျပားနိန္ေသာ ရခိုင္ေဒသိယ စကားမ်ားနန္.ရခိုင္စာကိုရီြးသားကတ္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပိုင္ဆိုေက ရခိုင္စာပီ သည္ တစ္မ်ဳိးတဖံုဆန္းသစ္လာလိမ့္မည္။ ရခိုင္စာပိီကို စံတစ္ခု သတ္မွတ္ဖိုးဆိိုေကေလ့ သင့္ေတာ္ေရ အလုပ္တစ္ခုဟုျမင္ပါသည္။ယင္းစံကို ရခိုင္သားအားလံုးလိုက္နာေက အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေယဒါေလ့သင့္ ထိုစံအား ေဒခ်င့္က ေျမာက္ပိုင္းသံုး၊ ေဒစြာက ေတာင္းပိုင္းသံုးစသျဖင့္ အဖ်က္သေဘာျဖင့္မဆာမ ေ၀ဖန္ရီး လုပ္နိန္ပါက ရခိုင္စာပီ သည္ အဆံုးတြင္ တြင္းဆံုးက်လားပါလိမ့္မည္။သံတြဲနန္. ဂြက ရခိုင္သားတိကလည္း ျမန္မာစကားပိုင္ေျပာ ျမန္မာပိုင ္ရီြးေရပိုင္ ရခိုင္ပိုင္ေျပာ ရခိုင္ပိုင္ရီြးဖို.အားထုတ္သင့္ပါသည္။ ေပ်ာက္နိန္ေသာ ရခိုင္စာပီပတၱျမားအႏွစ္အား တူေဖာ္ရန္ ရခိုင္တမ်ဳိးသားလံုး တက္ညီလက္ညီ လက္တြဲကတ္စီခ်င္ေၾကာင့္ရိုးသားစြာ အၾကံျပဳအပ္ပါသညါ။

ရခိုင္သားတိ Flexible မျဖစ္လား ၊ Racist ျဖစ္လာ
------------------------------------------------------------------
ရခိုင္မဟုတ္ေရ လူအဖြဲ.အစည္းတိ( အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ ) က ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအား Flexible မျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်က္ကန္း မ်ဳိးခ်စ္တိျဖစ္ေၾကာင့္ စသျဖင့္ထင္ျမင္စြပ္စဲကတ္ပါသည္။ထိုစြပ္စဲခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္တိကိုေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဆင္
တစ္ေကာင္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ.မူကို ေတာ၀က္ရိုင္းတစ္ေကာင္က မင္းရိုင္းေရ Flexible ျဖစ္ဖို.လိုေရ လို. စာလာခ်ပံုနန္. တူပါသည္။ ရခိုင္ျပည္သည္ အဂုမွအမိ၀မ္းမွ ျပဳတ္ဟုက်လာေသာတိုင္ျပည္မဟုတ္ပါ။ သမိုင္းအေထာက္အထားတိအရ 2666 B.C.
ကပင္ စလာေသာ ရခိုင္ျပည္၊ရခိုင္လူအဖြဲအစည္း အားယင္းပို္င္ထင္ျမင္ခ်က္လာပီးျခင္းသည္ တရားလြန္ပါသည္။ယင္းက့ဲသို.ဆားမရ ရီမရ စြပ္စဲြခ်က္တိကို စြပ္စဲြသူရို.ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။အကြ်န္ရရိုးသသားေျပာရေက ရခိုင္လူမ်ဳိးပိုင္
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြးေသာ၊ ေဖာ္ေရြေသာ။Flexible ျဖစ္ေသာ၊စိတ္ရင္း၊ေစတနာေကာင္းေသာ လူမ်ုဳိး အကြ်န္မတိြဖူးပါ။အကြ်န္သည္ ကမၻာႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာေရာက္ဖူး၍ လူမ်ုိဳးေပါင္းမ်ားစြာနန္. နိန္ဖူးပါသည္။သမိုင္းကိုၾကည့္ဖို.လား ၾကည္.ကတ္ပါ။
(တတိယ ပိုင္းေစာင့္ဖတ္ကတ္ပါ။)

Read More...

Thursday, 2 April 2009

....လေၾကာင္း ေထာင္း ေဂ်ာင္း ..............


....လေၾကာင္း ေထာင္း ေဂ်ာင္း ..............
......................................................
ပုရြတ္ဆိတ္ေခ်
တစ္ေကာင္ထက္
အဆက ္၁၀၀၀ ငယ္ေရ
ဆဲလ္တစ္ခု နန္႔
စလာစြာငါ............။

ျဖစ္နိုင္ေက
အာကာကိုေတာင္
္အိမ္လွ႕ဲ လွ႕ဲပလိုက္ဖို႕......။
ငါလုပ္ေကျဖစ္ေတ ဆိုပနာ
တခုကိုေလ့ ဂ႐ုမစိုက္။

မဟာတံတိုင္း တိကုိ
ိုအေခါင္းနန္႕ေဆာင္လို႕။
သြီးစိမ္းထြက္လာ ေရထိ
အေခါက္တိ ႐ီြမရဗ်ာယ္.........။
အားပီးဖို႕
ပလာစတာတိကလည္း
ငါ႔ကိုဟား တိုက္လို႕............။

ဟိ့ပတ္စီ ငါဆက္လားေရ............
ဖယ္ပီးကတ္ ဖယ္ပီးကတ္
ငါ႔ကိုပိတ္မထားကတ္ေက႔၊
ကာမထားကတ္ေက႔..........
အားလံုးကို
လေၾကာင္း ေထာင္း ေဂ်ာင္း ေဒ.............


ေအးေမာင္( ရင္အုန္ေတာ္္ဓာတ္)

Read More...

ခ်ကိုင္းတံ ဒႆန


ခ်ကိုင္းတံ ဒႆန
.......................................

ငါေရ ၀ါးျခမ္းျပားေခ်
တစ္ျပား၇ာ....................။

ငါ့ကို လုပ္ခ်င္ပိုင္ လုပ္ကတ္
ပ်င္ခ်င္ပိုင္ ပ်င္ကတ္...............။

ငါ့ အရည္အခ်င္း
ဘေဇာင္လဲ့ လို.
ငါ ရွင္းမျပ ခ်င္.........
ျပစရာ လ့ဲ န တိၳ....................။

ေယေကေလ့ ငါ
၀မ္းတြင္း ဆုံးေတာ့ခါ မဟုတ္
ဆီးဆံုးေတာ့ခါ မဟုတ္
ဖြတ္ခ်ီးေတာ႔ခါ မဟုတ္...............။

ပန္းပြင့္ေၾကာင္း၇ာ ဆိုေက
ငါ ေဂါင္းထက္ ေ၇ာက္လီ ဖို.
အုန္းေၾကာင္း၇ာ ဆိုေက
ငါ အိမ္ေခါင္ထက္
ေ၇ာက္လီဖို.
အစာေၾကာင္း ဆိုေက
ငါ သြားၾကား ေ၇ာက္လီဖို..................။

ယပိုင္မဟုတ္ေက ေတာင္
ငါကို...........
ယာေ၀း လလီလို.
မေ၀းပိုက္ လိုက္က့ဲ

ခ်ကိုင္းတံပိုင္
သံုးခ်င္ ေကေလ့
သံုးကတ္
ငါေက်နပ္ ယင့္.....................။

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

Read More...

..သီြးမ်က္ရည္ဆို.နစ္...


..သီြးမ်က္ရည္ဆို.နစ္...
....................................

အခ်ိန္.......

ျဖစ္နိုင္ေဂ
ဇာတ္ေတာ္ထဲက
အသ်ွင္ဥပဂုတၱပိုင္
နီ္နန္.အခ်ိန္ကို
ေနာက္ျပန္ဆြဲ ပလိုက္ခ်င္ေရ...........။

အယင္.......

လြန္ခေရ
ရာစုနွစ္ တိ
မာရာယုက အစ
သမၼတ ရာဇာ အဆုံး...................။

ထြန္းေျပာင္ ခေရ
င၇ို.ရခိုင္သမိုင္းတိ
ရခို္င္ စည္ၾကီး ျဗိ္န္းေစာင္တီးလို.
အမ်ဳိးဂုဏ္ တက္ၾကြနိန္ေရ
အာဂ ေယာက္က်ား
ရခိုင္သားတိ............................။

အဂု........

အရံုွးမ်က္ရည္ တစနန္.
ငါ ဆို္.နစ္ ၾကြီကြဲ လို.
မ်က္စိ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတခါ...........
ေပါက္ နိန္ေရ အမဂၤလာ
ရခိုင္ စည္သံ နန္.
ကြ်န္ ရခ်ိန္ ျမင့္ပါလတ္ေတ
ရကၡတိုင္း ေလာကအလယ္မွာ
ဟားတိုက္ ခံထားရေရ...............။

ေအးေမာင္( ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

Read More...

ရကၡတိုင္းကို ခ်ပီးပါ ( အခ်စ္ကဗ်ာ )


ရကၡတိုင္းကို ခ်ပီးပါ ( အခ်စ္ကဗ်ာ )
............................................................

အၾကဴ ၾကဴ
ၾကဴ ေဒါင္းေဒါင္း
ေတာင္း လ့ဲတစ္လံုး
မရက္တတ္
ဖ်ာ လ့ဲတစ္ထည္
မရက္တတ္

စားဖို.ခါ
အသူနန္. စားဖို.လဲ့ .................။
အကြ်န္ ခ်စ္ေရ
သဇင္ေခ်နန္.
စားပါဖို. ................................။

အိပ္ဖို.ခါ
အသူ.နန္. အိပ္ဖို. လ့ဲ ............။
အကြ်န္ တန္ဖို.ထားေရ
သဇင္ေခ်နန္.
အိပ္ပါဖို. ............................။

နမ္းဖို.ခါ
အသူ. နမ္း ဖို. လ့ဲ .................။
အကြ်န္ ျမတ္ႏိုးေရ
သဇင္ေခ်ကိုရာ
နမ္းပါဖို. ...........................။

နိန္ ဖို.ခါ
အသူ.နန္. နိန္ ဖို. လ့ဲ .................။
အကြ်န္ ယံုၾကည္ရေရ
သဇင္ေခ်နန္.ရာ
နိန္ပါဖို. ...........................။

ေယေက အဂု...........
ရီြဘံု ကိုဆင္းဖို.လား
ေငြဘံု ကိုဆင္းဖို.လား
ရီြဘံု ကိုေလ့မဆင္းပါ
ေငြဘံု ကိုမဆင္းပါ

အကြ်န္ခ်စ္ေတ
သဇင္ေခ်ဟိေရ
ရကၡတိုင္းကိုရာ ခ်ပီးပါ ...............။

ေအးေမာင္(ရင္အုံေတာ္ဓာတ္)

(ရခိုင္စံုတြဲမ်ား အိပ္ရာ၀င္ခါ နီးေဒကဗ်ာကိုဖတ္ျပီး ကစပ္ႏိုင္ပါသည္။)

Read More...

_အဘာ_

_အဘာ_
အဘာ.....
သြီးထြက္ေတ ေဒအသဲ...
မိုးရြာ ေရ ပိုင္ မ်က္ရည္....
ရမ္းေပါက္လီ ေလာက္ ျပင္းေရ....
လြမ္းျခင္း....
တေပါင္းလ မွာ အရြက္တိၾကြီစြာ....
အသဲ အဖြဲရာ..... အဘာ...

ေဒပိုင္.....
တျပည္တရြာ မွာ....
ေရာက္နိန္ေရ....
သားေခ် အတြက္....
အဘာ ကို လြမ္းစြာ တိကို.....
အသူက လာလို႔ ႏွစ္သိမ့္ဖို႔လဲ...???

အဘာ.....
သကၠရာဇ္ တိ အရႈပ္အထြီး.....
စကၠန္႔ အေျပာင္း အလဲ....
မာယာ မ်ားေရ နိန္႔ ရက္တိနန္႔.....
ေလွာင္ေျပာင္ ရယ္ကတ္ေတ.....
ေလာကဓံ တိၾကားက.....
အဘာ.....
ထြက္ျပီးလား ေရ မနားေယ.....

အဘာ..........
လူတိက ေျပာကတ္လိမ့္ေမ.....
အေ၀း..... မင္းရူးနိန္လာလို႔......
ယေကေလ့....အဘာ....
ၾကပ္ခိုး လိုက္နိန္ေရ.....
အဘာ..ကို ခ်စ္စြာ အခ်စ္တိ.....
ဘေဇာင္ ပိုင္လို႔....
သားေခ် ခြာခ်၀ံ့ဖို႔လဲ.......

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
"ေဒ ကဗ်ာကုိ ၁၃.၁၀.၂၀၀၈ ရက္နိန္႔ ဂ်ာမဏီ ကိုလားခါ ေလယာဥ္ထက္မွာ ရြီးစပ္ပါေရ....။"

Read More...