WhErE eVeR wE aRe, ThE oNlY pLaCe We CaLl HoMe Is ArAkaN!

Warmly Welcome to Arakan (ဘုရားသာသနာျမီ ေမာင္ရို.ရခိုင့္ဌာနီ)

ရခိုင္ေမာ္ဒန္ေရာ့(ခ္) (Arakan Modern Rock)

Saturday, 13 June 2009

မိုးရာသီ အမွတ္တရ ရခိုင္ကဗ်ာမ်ား

......မိုးလာေရ၊ လီလာေရ..........
....................................................................

မိုးလာနိန္ယာ
လီလာနိန္ယာ
သ်ွစ္ခြင္ အာကာ
စစိန္ မိုက္လို႕
တျဂဳန္းျဂဳန္း နန္႕
႐ြာေရမိုး။
ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္
ဖျဖိင္ ျဖိဳး .................။

မိုးလာနိန္ယာ
လီလာနိန္ယာ
ဖားေခ်၊ ငါးေခ်
ဇကုန္ ေပ်ာ္လို႕
ဝႆန္မိုး နန္႕
အျပိဳင္ ၾကိဳး
တျဂိဳန္း ျဂိဳန္း နန္႕
ရြာေရမိုး......................။

မိုးလာနိန္ယာ
လီလာနိန္ယာ
င႐ို႕ဘာဘာ
အပ္ကိုင္း ျပင္လို႕
တၾကိဳင္း ၾကိဳင္း နန္႕
ရြာေရမိုး။
ရပ္တစ္႐ြာလံုး
တတက္မ်ိဳး ................။

မိုးလာနိန္ယာ
လီလာနိန္ယာ
စာေခ် လင္မယား
က်ကြ်တ္ ကိုက္လို႕
တရုန္း ရုန္းနန္႕
လီကိုတိုး။
ငရုတ္ၾကိတ္နန္႕
ကင္းဇြန္းဟင္းကို
ငရို႕တစ္ရြာ လံုး
တဝ ၾကိဳး ................။

ေအးေမာင္( ရင္အုန္ေတာ္္ဓာတ္)

.....................................................................................

လကဆုန္
......................

ကဆုန္လ ေရာက္
တမူဆန္းေတာက္
ငရို.ရြာက အပ်ိဳ၊လူပ်ိုဳ.ရို.
ရိုးရာစိုင္လာမပ်က္ရေအာင္
ေညာင္ရီေလာင္းဖို.
လားကတ္ေတ ................။

ေလာင္းလို.အျပန္
ကဆုန္မိုးၾကီး ၾကၾကိမ္းရြာလို.
၀ရုန္သုန္းကား ျပီးကတ္ေက
ေတာလမ္းထက္က
ကြ်ဲ တစ္ရြီ ရို.
လိပ္ျပာစိုင္လို. ထြက္ျပီးေရ .............။

အက်ီဗလာ ေဘာင္းဘီတိုနန္.
ငရို.ရြာက ပုေခ်ရို.ေလ့
လယ္ကြင္းျပင္ ရီဖေဖြးမွာ
ေဘာလံုးေက်ာက္လို.
ေပ်ာ္ကတ္ေတ ..................။

ေမၾကီးျဖဴ ပ်ိဳတက်ိပ္ေလ့
မဲနက္ နိန္ေရ ဆံပင္ထက္မာ
ျခံထြက္ အုန္းဆီ သုတ္ကာလိမ္းလို.
သနားခါး ပကြက္က်ားနန္.
ေတာင္စိုင္ ေတာကို
ဟင္းခူးဖို. ထြက္ကတ္ေတ ............။

ဟင္းရြက္စံု ေတာင္းအျပည့္နန္.
အိမ္ကို ေရာက္ေက
ေမေမ မ်က္ႏွာ ရရြန္းပလို.
အျပံဳးတိနန္.ၾကိဳနိန္ေရ

ေတာင္စိုင္ေတာ က ဟင္းရြက္စံုကို
ေမၾကီးျဖဴမာ ငရုတ္ၾကိတ္
ခ်ဥ္ပေပါက္နန္.
ျမီအိုးထဲမာ ထည့္ခ်က္ေက
ေမာင္ေခ် မေခ် ဘာဘာရို.က
နံကားပါေအာင္ တီးကတ္ေက ............။

ဆက္ျပီးေကၾကိဳးစားလ်က္

ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၃၊၀၅၊၀၉(၁၄း၄၂)
........................................................................................................................................................................................


မိုးရာသီ နန္. ငရို.ရြာ
................................

ပုူး .........ပြင္
ဇာ ငါးနန္.စားေလ .... မ်ဳိွင္

ပူး ........ ပြင္
ဇာ ငါးနန္.စားေလ ....... မ်ွဳိင္ ......................။

ငရို. အိမ္ရီွက နာလာေၾကာင္း
ဖဘူေခ် ျမည္သံ တေရာင္းေရာင္း

ရြာေျမာက္ဘက္က ေသာက္ရီကန္
ရီတိ ျပည့္လို. တရႊန္ရႊန္

ရြာလယ္ေကာင္က လူပ်ိဳတစ္စု
ငတက္၊ငက် မိုး ရြာဖို. ေတာင္းဆုျပဳ

ရြာေတာင္ပိုင္းက ေမၾကီးေခ်
ပ်ိဳးစိုက္ဖို. လားကတ္ေမ

ရြာလယ္ေကာင္းက ကစားကြင္း
ကေလေခ်တိနန္. တဘြင္းဘြင္း

ွဇြန္၊ဇူလိူင္လ ေရာက္လာယာ
ေက်ာင္းခေလာင္းသံ ၾကားယယာ

ငါးမွ်ားလားေရ အခင္လတ္
ကန္းသင္းထက္မွာ ေခ်ာ္လဲသတ္

ကန္းသင္းပြင့္တိ ပြင့္ယာေ၀
ကန္းသင္းပြင့္မုန္. လုပ္ကတ္ေမ

ေစတနာေကာင္းေရ ေရာက္မၾကီး
တစ္အိမ္ တစ္ဒံု ၀ီလို.ပီး

သနားစရာ ပဥၹင္းေခ်
၀ါတြင္းသံုးလ ကုတ္နိန္ေ၀

၀ပုသ္ေစာင့္ေရ ၀ါၾကီးတျပြတ္
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ရေရာင္းသတ္

ေက်ာင္းကိုျပီးေရ ကေလေခ်
ခေမာက္ယူဖို. မမိန္.ေက့ေ၀

ရီစိုနိန္ေရ ထင္းပိုင္းတိ
ထမင္းအိုတည္ဖို. ၾကတ္တင္ပီး

ပုူး .........ပြင္
ဇာ ငါးနန္.စားေလ .... မိ်ွဳင္

ပူး ........ ပြင္
ဇာ ငါးနန္.စားေလ ....... မ်ွဳိင္ .............................။


ေအးေမာင္(ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)
၁၁၊၀၆၊၂၀၀၉(၂၀:၅၄)


ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ပုူး .........ပြင္ ဇာ ငါးနန္.စားေလ .... မ်ွဳိင္= ရခိုင္ကြ်န္းရြာတိ တြင္ ဖားဘူ ျမည္သံတိကို အေသွ်တိ လုိက္လုပ္ေတ အသံ။ မ်ွင္ ကို ႏွာေခါင္းပိတ္ဆိုပါ။

ကန္းသင္းပြင့္ ။ ။ လယ္ျပင္ ကန္းသင္းတြင္ ပြင့္ေသာ ပန္းတစ္မ်ိဳး။ မီးခိုးႏွေရာင္ ဟိသည္။
ကန္းသင္းပြင့္မုန္.။ ။ ရခိုင္ ကြ်န္ရြာတိတြင္ ယင္း ကန္းသင္းပြင့္ကို မုန္းလုပ္ပနာ ၀ီပီးေသာ အေလ့အထ ဟိသည္။ ကေကာင္း အရသာသိေသာ မုန္.တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
တဘြင္းဘြင္း။ ။ ေဘာလံုးေက်ာက္ရာမွ ရီတိနန္.ေရာပနာ ထြက္လာေရ အသံ။
၀ါၾကီးတျပြတ္ ။ ။ ၀ါၾကီးတိ အမ်ားၾကီး ။ အျပြတ္ျပြတ္၊အခိုင္ခိုင္
ၾကတ္တင္ပီး ။ ။ရီစိုနိန္ေသာထင္းမ်ားကို ထမင္းခ်က္ရန္ ၾကက္စင္တြင္ တင္ပနာ အပူပီးသည္။
ငတက္၊ငက် မိုး ။ ။ ထိုမိုးရြာလ်ွင္ ကန္ထဲ ျမစ္ထဲမွ ငါးမ်ား ကုန္းထက္တတ္လာတတ္သည္။ ယင္းငါးတိကို ဓားရည္(သို.) တုတ္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ သတ္ဖမ္းရသည္။

0 comments: